Metodická podpora


Milé kolegyně, milí kolegové,

na této stránce pro Vás zveřejňujeme užitečné dokumenty a odkazy, které Vám pomohou s výukou češtiny pro cizince, do níž se někteří pouštíte poprvé v životě, abyste podpořili možnost začlenění přijíždějících Ukrajinců do naší společnosti. Jsme rádi, že Vás na této cestě můžeme doprovázet. Konkrétní praktické dotazy můžete také posílat do naší schránky: . Naše komplexní metodické kurzy k výuce češtiny pro cizince najdete zde.

Tým ÚJOP UK


První pomoc pro začínající lektory a studenty

Shrnutí odkazů na základní dostupné materiály pro začínající lektory a začínající studenty. Zaměřeno na nízké úrovně, vhodné pro nezkušené, kterým přijde vhod manuál k použití materiálů. Nezahlcující a praktické východisko, které vám ušetří čas a pomůže v první orientaci v materiálech.

Webinář: Dvě tváře češtiny

Záznam webináře srovnávajícího přístup k češtině pro české děti a k češtině jako cizímu jazyku. Součástí webináře je i srovnání základních rozdílů mezi češtinou a ukrajinštinou, a to na rovině grafické, výslovnostní a gramatické. Upozorňujeme také na matoucí slova, tzv. falešné přátele. Kromě jazykových rozdílů poukazujeme na některé rozdíly sociokulturní, které by mohly být zdrojem vzájemného nedorozumění mezi Čechy a Ukrajinci.Webinář: GRAMATIKA ve výuce češtiny pro cizince

Záznam webináře, který vám ukáže možné pohledy na gramatiku ve výuce češtiny pro cizince. Provedeme vás základními kroky jejího výkladu, a to prostřednictvím ukázky na konkrétním gramatickém jevu. Ukážeme si, co by měl vědět učitel a co z toho a jak předat žákům a studentům.Webinář: METODICKÉ DESATERO v češtině pro cizince

Záznam webináře shrnujícího, jaké přístupy k výuce najdeme v učebnicích a jak s nimi pracovat. Dozvíte se také, kde hledat další materiály a jak se nenechat zahltit. Co a jak dělat, když učíte řečové dovednosti? A co naopak rozhodně nedělat? Jak pracovat se třídou aktivně a interaktivně? Dostanete spoustu typů do výuky a zažijete několik "aha momentů".Metodická podpora lektorů v přípravných kurzech ke zkoušce pro trvalý pobyt

Díky přehledně strukturovanému obsahu se snadno dostanete k informacím, které hledáte. Potřebujete vědět, jak organizovat výuku, motivovat studenty nebo naplánovat lekci? Ke každému z těchto témat zde najdete praktické rady a doporučení. Stejně tak se dozvíte, jak pracovat s řečovými dovednostmi (mluvení, čtení, psaní, poslech), s výslovností nebo s Vaší cílovou skupinou.

Metodická podpora (PDF, Národní pedagogický institut ČR)Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky

Podklady primárně určené pro výuku studentů bez znalosti latinky nebo zcela bez znalosti písma. Výuka postavená výhradně na tomto manuálu nezahrnuje psaní, čtení ani gramatiku. Je postavená na simulování komunikačních situací a její úspěšnost výrazně závisí na schopnosti lektora vyjádřit se pouze za použití češtiny a neverbálních prostředků. Pro běžnou výuku lze tento bohatý obrazový materiál skvěle využít jako doplněk.

Manuál ke stažení


Češi a Ukrajinci: Podobnosti a rozdíly v jazykové etiketě

Dobře zvládnutá jazyková etiketa je důležitou složkou úspěšné komunikace a ukazuje se, že i u národů kulturně a jazykově tak blízkých, jako jsou Češi a Ukrajinci, se v této oblasti objevují rozdíly. K zapojení cizinců do společnosti přispívá nejen znalost jazyka, ale i schopnost se během komunikace "správně" chovat, tedy chovat se tak, jak je v dané společnosti obvyklé a očekávané. Některé rozdíly, které můžeme pozorovat v jazykové etiketě Čechů a Ukrajinců, nastiňuje přiložený text.


Češi a Ukrajinci: Podobnosti a rozdíly v jazykové etiketě

PODOLYAN, Ilona a Dana HŮLKOVÁ NÝVLTOVÁ

In: Výuka cizích jazyků - integrace a testování. Poděbrady: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, 2009, s. 69-78. ISBN 978–80–87238–02–8


Sekce aplikace Včelka zdarma pro Ukrajince

Aplikace Včelka vytvořila během léta 2021 ve spolupráci s ÚJOP UK sekci Čeština pro cizince. Nyní je aplikace k dispozici zdarma pro Ukrajince. Včelka je vhodná k procvičování výslovnosti slovní zásoby i základních reálií.

Učebnice Česky v Česku

Učebnice češtiny pro cizince z roku 2008 se dnes opět stává aktuální, neboť vznikla právě pro cílovou skupinu slovanských studentů, kteří přicházejí z problematických oblastí a situací a v ČR hledají útočiště. Učebnice má tradiční neinovátorskou strukturu, což může být pro učitele bez zkušeností výhodou. Velkým přínosem pro začínající lektory je učitelský manuál, který vysvětluje, jak s učebnicí pracovat a jak postupovat, a také obsahuje řadu dalších aktivit, nápadů a materiálů k nakopírování. Učebnice je černobílá a neobsahuje nahrávku. To je fakt, který se paradoxně stává výhodou – snadno ho nakopírujete, nepotřebujete techniku, učíte-li v improvizovaných podmínkách.

Děkujeme nakladatelství Akropolis za souhlas s publikací. Přejeme vám v práci mnoho zdaru.

Za ÚJOP UK ředitelka a spoluautorka učebnice Dana Hůlková Nývltová.


PDF ke stažení:

Varianta pro studenty se znalostí ruštiny

Česky v Česku I - učebnice

Česky v Česku I - manuál

Česky v Česku II - učebnice

Česky v Česku II - manuál

Česky v Česku II - slovník

Česky v Česku II - gramatické tabulky


Varianta bez zprostředkovacího jazyka

Česky v Česku I - učebnice

Česky v Česku I - manuál

Česky v Česku II - učebnice

Česky v Česku II - manuál


Podcast Hezky česky s ÚJOP UK by Petra Jirásková

Jednotlivé díly podcastu v délce pěti až šesti minut jsou zaměřeny na slovní zásobu, témata a gramatiku od nejnižších úrovní. Texty obsahují ve větší míře právě ty gramatické jevy, na které se daný díl zaměřuje. Gramatika je na konci dílu shrnuta a vysvětlena jednoduchou češtinou. U každého dílu najdete popis zahrnující název, téma, gramatiku, reálie a slovní zásobu, která by v daném dílu mohla být nesrozumitelná.


V tuto chvíli si můžete k prvním pěti dílům stáhnout také pracovní listy zahrnující metodický list pro učitele, zadání a úkoly pro studenty a transkript daného dílu. Metodické listy vznikly v rámci druhého ročníku metodického kurzu SMEČ (Semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka on-line).

Hezky česky - pracovní listy


Všechny díly na YouTube


Všechny díly na Spotify


Kniha plná her

V rámci prvního ročníku kurzu SMEČ (Semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka on-line) vznikla sada tematicky zaměřených her a aktivit pro výuku češtiny pro cizince. S laskavým svolením autorů – účastníků kurzu dávám tento materiál k dispozici. Každá hra má svůj metodický list se základními informacemi, k většině her jsou připraveny i obrazové přílohy k vytištění a okamžitému použití.


PDF ke stažení


Je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje toto zobrazení souborů PDF. Můžete si ho ale stáhnout zde.


Příručka na podporu adaptace zahraničních studentů a akademických pracovníků

Akademická půda je tradičně místem setkávání se s kolegy ze zahraničí. Pokud se kdokoli vydá do cizí země, setká se s novými postupy, pohledy a přístupy k nejrůznějším tématům, ale také s dalšími příslušníky daného národa, se kterými vyřizuje záležitosti týkající se denní potřeby, jež se k dlouhodobému pobytu v odlišném prostředí nutně pojí. Prostřednictvím specifické jazykové výuky lze účastníkům pomáhat překonávat kulturní bariéry a pochopit, v čem základní rozdíly tkví. V druhé části této příručky jsou připraveny materiály, které mají podpořit studenty i akademiky, aby komunikovali v češtině a řízeně se seznamovali s českou sociokulturní realitou. Například návod, jak připravit pracovní list nebo didaktickou procházku s interaktivními úkoly.


PDF ke stažení (CZ), PDF ke stažení (EN)


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje toto zobrazení souborů PDF. Můžete si ho ale stáhnout zde.


Poslední změna: 7. prosinec 2023 08:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika