Konference a semináře

2023

Červen 2023

Kateřina Vodičková: Požadavky na jazykovou znalost zahraničních uchazečů o studium na VŠ: co pomocí jazyka dokážou?

Dana Hůlková Nývltová: Propojení oboru a jazyka u nerodilých mluvčích

Barbora Štindlová: Kriteriální hodnocení učebnic češtiny pro cizince

Petra Jirásková: Moderní audioorální kurz

Potenciál jazykové různorodosti, MUNI Brno

Duben 2023

Martina Hulešová: Realignment of the Czech Language Certificate Exam to the CEFR

ALTE - International Conference, Madrid

Březen 2023

Petra Jirásková: Jedno téma, mnoho aktivit

Zdena Malá: Aplikace při tvorbě pracovních listů

Česká škola Madrid

2022

Prosinec 2022

ZŠ Marjánka - školení za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy 

Petra Jirásková: Čeština jako cizí, druhý, rodný jazyk 

Petra Jirásková: Zapojování dětí-cizinců do výuky všech předmětů 

Petra Jirásková: Výuka bez zprostředkovacího jazyka

Listopad 2022

Barbora Štindlová: Interaktivní výuka výslovnosti 

Komárkova jazykovědná Olomouc, UPOL 

Zdena Malá: Materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka 

Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského

Martina Hulešová: Local approaches to common problems: meeting ALTE Minimum Standards in the Czech Language Certificate Exam

Kateřina Vodičková, Charles University, Czech Republic + Eva Složilová, Masaryk University, Czech Republic: Assessing Czech as L2/FL or assessing plurilingualism? /

Čeština jako druhý/cizí jazyk, nebo plurilingvismus: Co hodnotíme?

ALTE 58th Conference, Praha

Vladimíra Pechová: Integrace řečových dovedností v testování češtiny pro cizince

Komárkova jazykovědná Olomouc, UPOL

Říjen 2022

Petra Jirásková: Flipped Class v prezenční výuce 

Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU, UPOL 

Srpen 2022

Dům zahraniční spolupráce XIV. setkání učitelů u krajanů 

Petra Jirásková: Fungování paměti a učení 

Petra Jirásková: Zapojení mluvení od nejnižších úrovní   

Petra Jirásková: Metody výuky jazyků jako inspirace pro moderní dobu 


Petra Jirásková: Paměť, učení a výukové materiály 

Česko, Konference FF UK 

Červenec 2022

České školy v zahraničí XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí 2022 

Dana Hůlková Nývltová: Mapa českých pádů a cirkulární výklad paradigmatu 

Eva Cyrani: Práce s hlasem ve výuce 

Petra Jirásková: Obrázky a výuka bez zprostředkovacího jazyka 

Květen 2022

Kateřina Vodičková: Psaní ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

VISK Vzdělávací institut Středočeského kraje 

Petra Jirásková: Můžou učitel a studenti mluvit česky od první lekce? 

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 

Duben 2022

Zdena Malá: Čtení, poslech a hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

VISK Vzdělávací institut Středočeského kraje 

Petra Jirásková: Adaptované texty 

VISK Vzdělávací institut Středočeského kraje 

Petra Jirásková: Psaní ve výuce češtiny pro cizince 

Svobodná univerzita Brusel/ Université Libre de Bruxelles (ULB)

Kateřina Vodičková: Psaní ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

VISK Vzdělávací institut Středočeského kraje 


Evropský dům, Česko-německý fond budoucnosti 

Konference k podpoře výuky českého jazyka ve Spolkové republice Německo 

Pavel Pečený: Zkouška CCE  

Barbora Štindlová: Metodická podpora učitelů češtiny jako cizího jazyka 

Čeština pro Ukrajince

březen - duben 2022

webináře stream:

Petra Jirásková: Dvě tváře češtiny: Cizí, nebo rodný jazyk?

Barbora Štindlová: GRAMATIKA ve výuce češtiny pro cizince

Dana Hůlková Nývltová: METODICKÉ DESATERO v češtině pro cizince

Březen 2022

Petra Jirásková: Mluvení a zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

VISK Vzdělávací institut Středočeského kraje 

dobrovolnický spolek DESIDERATA Pelhřimov 

ADRA Havířov 

ZŠZB  Roztoky 

2021

Září 2021

Petra Jirásková, Lenka Zábojová: Výuková aplikace Včelkaspolupráce na modulu pro cizince 

Srpen 2021

Dům zahraniční spolupráce XIII. setkání učitelů u krajanů 

Petra Jirásková: Proč a jak zaměřit výuku na všechny smysly 

Petra Jirásková: Interaktivní pracovní listy 

Marika Constable: Etické a praktické aspekty navázání respektujícího vztahu mezi studentem a lektorem 

Červenec 2021

České školy v zahraničí XIII. Mezinárodní konference českých škol v zahraničí 2021 

Dana Hůlková Nývltová: Pracovní listy 

Petra Jirásková: Obrázky a ikony ve výuce 

Květen 2021

Kateřina Vodičková: Jak pracovat s Rámcem ve výuce 

Česká centra 

Duben 2021

Petra Jirásková: On-line nástroje ve výuce 

Česká centra

Březen 2021

Lenka Zábojová: Jak na výslovnost 

Česká centra 

Barbora Štindlová: Práce s chybou 

Česká škola Madrid 

Leden 2021

Barbora Štindlová: Práce s chybou 

Euregio Egrensis, Euroregion uprostřed Evropy

2020

Květen 2020

První virtuální setkání českých škol v USA a Kanadě, Burza nápadů 

Dana Hůlková Nývltová - účast v diskusi se zástupci MŠMT, META a univerzit 

2019

Květen 2019

8. výroční konference českých škol v Severní Americe, Pittsburgh 

Barbora Štindlová: Učebnice ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

Barbora Štindlová: Gramatická kompetence u dětí 

Petra Jirásková: Mnohostranná práce s textem 

2017

Červen 2017

6. výroční konference českých škol v Severní Americe, Atlanta 

Dana Hůlková Nývltová: Rozvoj slovní zásoby 

Dana Hůlková Nývltová: Nácvik psaní 

Dana Hůlková Nývltová: Společný zážitek a variování výuky 

Barbora Štindlová: Gramatické hry 

Barbora Štindlová: Práce s chybou 

Barbora Štindlová: Problematické gramatické jevy 

Přechozí konference VTC


Rok

Téma

sborník

2018

Současné výzvy ve výuce a testování cizích jazyků včetně češtiny pro cizince

(PDF)

2017

Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince

(PDF)

2016

Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince)

(PDF)

2015

Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince)

(PDF)

2014

Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince)

(PDF)

2013

Zvyšování kvality výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince)

(PDF)

2012

Výuka a testování cizích jazyků v kontextu Společného evropského referenčního rámce (SERRJ)

(PDF)

2011

Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince)

(PDF)

2010

Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince)

(PDF)

2009

Problematika integrace cizinců ve výuce cizích jazyků (a češtiny pro cizince)

(PDF)

2008

Sociokulturní kompetence ve výuce cizích jazyků (a češtiny pro cizince)

(PDF)

2007

Písemné zkoušky a testy z cizích jazyků (a z češtiny pro cizince)

(PDF)

2006

Ústní zkoušky z cizích jazyků (a z češtiny pro cizince)

2005

E-learning a výuka cizích jazykůPoslední změna: 20. červenec 2023 14:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika