• O nás
  • Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů


ÚJOP UK zpracovává osobní údaje účastníka kurzu poskytnuté prostřednictvím formuláře přihlášky na kurz za účelem poskytnutí výuky, archivace osvědčení a potvrzení a za účelem řešení případných sporů. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy a ochrana oprávněných zájmů ÚJOP UK, kterými se rozumí ochrana majetku ÚJOP UK. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně. Bez poskytnutí osobních údajů účastníka nelze zařadit účastníka do kurzu.


Osobní údaje budou ÚJOP UK zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu trvání promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, či následně po dobu trvání sporu vzniklého z této smlouvy.


Účastník má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, přenositelnost ve strojově čitelném formátu a právo vznést proti zpracování pro účely oprávněných zájmů námitku, což vyvolá posouzení zákonnosti zpracování osobních údajů ÚJOP UK tzv. balančním testem. Výmaz údajů může Účastník požadovat jen po uplynutí doby uvedené výše, pokud tak ÚJOP UK sám neučiní, nebo pokud ÚJOP UK zpracovává osobní údaje, které získal neoprávněně.


V uvedených záležitostech lze kontaktovat pověřence pro zpracování osobních údajů na adrese gdpr@cuni.cz. Účastník má též právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz).


Více informací naleznete na webových stránkách Univerzity Karlovy: Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK.


Poslední změna: 7. srpen 2023 13:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika