SMEČ – Semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Učíte nebo plánujete učit češtinu pro cizince v zahraničí? Na zahraničních lektorátech, v krajanských komunitách, v Českých centrech, v Českých školách atd.? Získejte nové znalosti a dovednosti v této oblasti, zdokonalte se. >>>

Termín konání
září 2022 – únor 2023
Jazyk
čeština
Místo výuky
Praha
Rozsah
44 VH / 1x za 14 dnů
Přihlášky od
Délka studia
1 semestr
Přihlášky s vízem do
Forma studia
on-line
Přihlášky bez víza do
Cena 11 000 Zeptejte se nás

O KURZU

Základním cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, na doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. Účastníci kurzu se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině.

 

Účastníci kurzu při splnění předepsaných podmínek získají osvědčení o absolvování. Kurz je akreditován MŠMT (č.j. MSMT-7889/2021-5-377), je tedy možné zažádat o dotaci v rámci DVPP.

TÉMATA

Čtyři tematické okruhy

  • metodické postupy
  • gramatika
  • řečové dovednosti a fonetika
  • nabývání jazyka/integrace

FORMA VÝUKY

  • synchronní on-line výuka
  • lekce se nahrávají (ke zhlédnutí 30 dní)
  • zapojení samostudia a dílčích úkolů
  • společné přednášky a semináře

Prezentace závěrečných prací: 10. 2. 2023

 

Platforma ZOOM (synchronní výuka seminářů - semináře)
Platforma Google CLASSROOM (asynchronní výuka – prezentace, hand outy, nahrávky)

 

TERMÍNY

44 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut) vždy v pátek

blok 1: 15:00 - 16.30
blok 2: 17:00 – 18:30

 

Termín kurzu 2022/2023

2022

září: 30.09.
říjen: 07.10., 21.10.
listopad: 04. 11., 25.11.
prosinec: 02.12., 16.12.

 

2023

leden: 06.01., 20.01.
únor: 03.02.

       

Obhajoby závěrečných prací: 10. 2. 2023

CENA

11 000 Kč / 450 EUR

 

Poplatky za storno:

Manipulační poplatek 500 Kč/ 20 EUR, pokud účast zrušíte a budeme vám vracet peníze.
Pokud účast zrušíte méně než 30 dní před začátkem kurzu, účtujeme 1 500 Kč (1 000 Kč storno poplatek + 500 Kč manipulační poplatek).

 

Úhradu proveďte do 31. 8. 2022

Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.

 

Platební údaje:

Číslo účtu:  107-8145640267/0100
IBAN:  CZ53 0100 0001 0781 4564 0267
Variabilní symbol 42153
Zpráva příjemci jméno příjmení (např. Jan Novák)
Banka Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT) KOMBCZPPXXX
Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

 

Potvrzení o platbě:
Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje SOUČASNĚ S PLATBOU

na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz.

 

Faktura:

Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje PŘED PLATBOU

na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz.

REFERENCE

„Tato zkušenost byla pro mě velmi přínosná, nejen formou skvělých přednášek vedených fundovanými odborníky, ale také možností výměny zkušeností s ostatními krajany, kteří nadále, někdy i přes všelijaké překážky, pokračují v šíření našeho sice náročného, ale jedinečného mateřského jazyka.“ 

(Pavlína, Japonsko)

 

„Překvapilo mě, že i přes takovou dálku jsme všichni díky spolupráci odvedli kus práce. Viděl jsem ten kurz nejen jako metodiku, ale i jako sbližování se a upevňování vztahů krajanů na dálku.“  

(Petr, Argentina/Paraguay)

 

„Kromě nových poznatků, pedagogických informací a zkušeností přednášejících, jsem nabyla více sebevědomí jako učitelka češtiny v zahraničí. Před kurzem jsem dost tápala, jestli svou nadšeneckou téměř amatérskou práci dělám dobře. Zda moc chtít a být nadšená není trochu málo na to, abych odváděla kvalitní práci a abych skutečně tu moji skupinu frankofonních Kanaďanů naučila alespoň základům češtiny.“  

(Kateřina, Kanada)


Poslední změna: 28. listopad 2022 16:41 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke  zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika