Česky od A do C

Studentova cesta SERRJ: odkud jde, kam směřuje a jak ho tam dovést


ÚJOP UK provází studenty a učitele na cestě úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).


Chcete se podívat na autentické ukázky psaní a mluvení? – Hledáte aktivity k rozvoji produktivních dovedností?

Zajímá vás, jak trénovat produktivní dovednosti? – Chcete vědět, jak posoudit úroveň psaní a mluvení?

Klikněte na úroveň, která vás zajímá, a prohlédněte si všechny materiály:


A1
A2
B1
B2
C1
C2A1
A2
B1
B2
C1
C2


Na podporu rozvoje a hodnocení produktivních řečových dovedností v on-line prostředí jsme vytvořili sady digitálních učebních opor a cvičení. Studijní materiály a manuály pro studenty a vyučující vztažené k zavedeným úrovním jazykové kompetence (A1 až C1) podle Společného evropského referenčního rámce (SERRJ) jsou postavené na principu blended learningu a prezentované pomocí platformy Moodle. Součástí jsou také záznamy webinářů a materiály pro vyučující, kteří si díky nim rozšíří dovednosti při hodnocení psaní a mluvení ve vztahu k úrovním SERRJ.


Zajímá vás, na které úrovni je váš student? – On-line rozřazovací test


Vytvořili jsme webovou platformu s on-line rozřazovacím testem v češtině pro cizince. Test má adaptivní charakter, tj. podle odpovědí přizpůsobí další sekvenci testových úloh přímo testovanému. Výsledkem testu je orientační informace o dosažené úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterou je možno využít například pro výběr vhodné úrovně zkoušky nebo zařazení do kurzu příslušné úrovně.Financováno z Národního plánu obnovy, projekt Transformace pro VŠ na UK. Registrační číslo: NPO_UK_MSMT-16602/2022.


Poslední změna: 3. červen 2024 10:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika