Metodické a odborné centrum (MOC)

V metodickém a odborném centru se soustřeďujeme jak na intenzivní metodickou práci s lektory češtiny pro cizince v našich studijních střediscích, tak na školení a kurzy pro vyučující z celého světa. Aktivně spolupracujeme s domácími institucemi a organizacemi zabývajícími se problematikou cizinců, migrantů a dětí s odlišným mateřským jazykem. Zaměřujeme se na odbornou činnost v oblasti lingvodidaktiky češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Důležitou součástí naší činnosti je příprava metodických a výukových materiálů.


Metodické vedení výuky češtiny pro cizince

 • metodická koordinace v souladu s evropskými trendy ve výuce cizích jazyků

 • ověřování nových výukových materiálů a jejich evaluace, realizace ukázkových hodin

 • monitorování a evaluace výuky

 • koordinace a vedení metodiků češtiny jako cizího jazyka (ČJCJ) 

Celoživotní vzděláváním pedagogů v ČR

 • Dvousemestrální kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka ČJCJ

 • Týdenní intenzivní kurz pro začínající učitele ČJCJ 

 • propagace evropských jazykových standardů, prezentace a využití referenčních úrovní při výuce ČJCJ

 • realizace odborných seminářů a workshopů

 • pomoc učitelům ČJCJ

 • metodické audity a hospitace v externích institucích

 • spolupráce s dalšími tuzemskými institucemi a organizacemi zabývajícími se výukou ČJCJ a problematikou cizinců, migrantů a dětí s odlišným mateřským jazykem

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

  • Integrační centrum Praha 

  • Národní pedagogický institut ČR 

  • META Společnost pro příležitosti mladých migrantů 

  • a další. 

Metodická podpora a vzdělávání pro zahraničí

MOC spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi zabývajícími se výukou ČJCJ a problematikou Čechů žijících v zahraničí

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

 • Dům zahraniční spolupráce 

 • Česká centra 

 • České školy bez hranic 

 • zahraniční univerzity s výukou bohemistiky 


MOC je kontaktním místem a centrem podpory pro vyučující z celého světa a nabízí jim: 

Vědecká a výzkumná činnost

 • účast na odborných lingvistických a lingvodidaktických konferencích

 • zastoupení v grantových projektech domácích i zahraničních

 • publikování článků v odborných domácích i zahraničních periodikách

 • organizace mezinárodních seminářů a konferencí

Spolupráce na rozvoji ÚJOP

 • vzdělávání pracovníků ÚJOP UK zabývajících se výukou ČJCJ

  • školení 

  • workshopy 

  • hospitace a cílená zpětná vazba 

  • supervize sylabů 

  • individuální konzultace 

 • spolupráce s metodiky odborných předmětů a vedení češtiny v jejich výuce

 • úzká spolupráce s jednotlivými středisky ÚJOP UK

 • tvorba učebních a doplňkových materiálů pro výuku ve střediscích ÚJOP UK


Kontakty

Adresa:
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2
Česká republika

 
Vedoucí centra
Mgr. Petra Jirásková

petra.jiraskova@ujop.cuni.cz
+420 774 537 011
 
 
 


Poslední změna: 14. březen 2023 20:55 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika