Kurzy

Kurzy

SMEČ - Semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka on-line

Učíte nebo plánujete učit češtinu pro cizince v zahraničí? Na zahraničních lektorátech, v krajanských komunitách, v Českých centrech, v Českých školách atd.? Získejte nové znalosti a dovednosti v této oblasti, zdokonalte se.

Účastníci kurzu při splnění předepsaných podmínek získají osvědčení o absolvování. Kurz je akreditován MŠMT (č.j. MSMT-7889/2021-5-377), je tedy možné zažádat o dotaci v rámci DVPP.

Charakteristika kurzu:

Základním cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, na doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. Účastníci kurzu se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině.

Lekce se nahrávají, nahrávky jsou ke zhlédnutí po dobu 30 dní od realizované lekce.

Probíraná témata spadají do čtyř okruhů:

• metodické postupy
• gramatika
• řečové dovednosti a fonetika
• nabývání jazyka/integrace

Z hodnocení ročníku 2021/2022:

„Organizace kurzu byla výborná, komunikace s ÚJOP vždy bez problémů. Od kurzu jsem čekala více pedagogické teorie, ale nakonec jsem byla ráda, že bylo vše většinou koncipováno s přímou vazbou na praktickou výuku. Tím se vyrovnal rozdíl mezi vystudovanými češtináři a mezi krajany, kteří se v zahraničí učí učit za pochodu. Oba "tábory" se tak mohly navzájem obohatit o vědomosti a zkušenosti. Volba přednášejících byla vyvážená: teorie x praxe, vážně x s humorem... Kurz mohu doporučit."

„Kurz se mi velmi líbil, byl velmi informativní a hlavně zahrnoval veškeré oblasti ve výuce cizích jazyků (čtení, psaní, poslech, mluvení). Co se týče organizace kurzu, ta byla výborná, veškeré materiály a informace chodily v dostatečném časovém předstihu. Taky si cením toho, že všichni přednášející dali prostor k diskusi a posluchači měli vždy možnost se na cokoliv zeptat. Na každou lekci jsem se těšila, bylo příjemné vidět některé kolegy lektory a učitelé u krajanů."

 

Středisko Metodické a odborné centrum

Uzávěrka přihlášek31. 8. 2022
Termín kurzu

Termín kurzu 2022/2023

2022
září:           30.09.
říjen:          07.10., 21.10.
listopad:     04.11., 25.11.
prosinec:   02.12., 16.12.
2023
leden:         06.01., 20.01.
únor:          03.02.

Obhajoby závěrečných prací: 10. 2. 2023

Cena

11 000 Kč / 450 EUR

Poplatky za storno:

Manipulační poplatek 500 Kč/ 20 EUR, pokud účast zrušíte a budeme vám vracet peníze.
Pokud účast zrušíte méně než 30 dní před začátkem kurzu, účtujeme 1 500 Kč (1 000 Kč storno poplatek + 500 Kč manipulační poplatek).

Hodinová dotace

44 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)

Doba výuky

pátek (dle harmonogramu)

blok 1: 15:00 - 16.30
blok 2: 17:00 – 18:30

Místo výuky

Platforma ZOOM (synchronní výuka seminářů - semináře)
Platforma Google CLASSROOM (asynchronní výuka – prezentace, hand outy, nahrávky)

Platební instrukce

Úhradu proveďte do 31. 8. 2022 převodem na:

Číslo účtu: 107-8145640267/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0781 4564 0267

Variabilní symbol: 42153

Zpráva příjemci: jméno příjmení (např. Jan Novák)

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX

Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

(Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.)

Potvrzení o platbě:
Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz SOUČASNĚ S PLATBOU.
Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz PŘED PLATBOU.

Kontakt

Mgr. Petra Jirásková
tel.: +420 774 537 011
moc@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X