Výzkumné a testovací centrum (VTC)


Specializované pracoviště, které existuje od roku 2006 a zabývá se:

 • testováním češtiny pro cizince

 • vědeckou činností v oblasti lingvistiky a lingvodidaktiky

 • školením pedagogických pracovníků

 • reprezentační a další činností

Testování češtiny pro cizince se věnujeme v těchto oblastech:

 • tvorba, pilotáž, organizace (administrace a vydávání osvědčení) a evaluace standardizovaných zkoušek z češtiny pro cizince (včetně zkoušek pro mládež)

 • metodická koordinace, monitorování a evaluace semestrálních a závěrečných zkoušek z češtiny na střediscích ÚJOP UK

 • metodická koordinace, monitorování a evaluace dalších standardizovaných zkoušek z cizích jazyků poskytovaných v rámci ÚJOP UK

Vědecko-výzkumná činnost VTC se orientuje především na:

 • analýzu a implementaci metodických postupů v oblasti jazykového testování a ve vývoji standardizovaných zkoušek

 • zapojení do projektů zaměřených na testování cizích jazyků (včetně češtiny jako cizího jazyka)

Školení pedagogických pracovníků zajišťujeme v tomto rozsahu:

 • vzdělávání pracovníků zabývajících se testováním ČJC

 • realizace odborných školení, kurzů, workshopů a seminářů se zaměřením na testování ČJC

 • poradenské služby, audity

V oblasti reprezentace a propagace se VTC stará o:

 • zajištění úkolů spojených s propagací a prezentací standardizovaných zkoušek a učebních materiálů z produkce ústavu

 • zastoupení UK v mezinárodních organizacích (ALTE apod.)


Kontakty

Adresa:
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2
Česká republika

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Úřední hodiny

Zkouška pro trvalý pobyt:
úterý = 16:00 – 17:30
čtvrtek = 8:30 – 10:00

Zkouška pro občanství, CCE, zkouška pro LF a zkoušky NANEČISTO:
pondělí + středa = 9:00 – 13:00
úterý + čtvrtek = 13:00 – 17:00
 


Vedoucí centra
Mgr. Karolína Nováková

karolina.novakova@ujop.cuni.cz
+420 224 990 413

 


Poslední změna: 13. únor 2023 12:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika