Kurzy

Kurzy

METODICKÉ SYMPOZIUM k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí

Letos nás čeká už 14. ročník Sympozia. Protože změny mohou být rychlé a nepředvídatelné, uspořádáme i tento ročník v online formátu, a to v platformě ZOOM. Každý den pro vás budou připravená dvě témata, tj. celkem 10 seminářů z okruhů FONETIKA – GRAMATIKA – ONLINE VÝUKA.

FONETIKA GRAMATIKA ON-LINE VÝUKA
Materiály pro fonetiku on-line
Mgr. Lenka Zábojová
(ÚJOP UK)
Parcelace gramatiky
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
(ÚJOP UK)
Nevýukové weby ve výuce
Mgr. Lenka Zábojová
(ÚJOP UK)
Aplikace pro výuku poslechu a výslovnosti
Mgr. Jana Hudečková
Signální gramatika
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
(ÚJOP UK)
Metodická práce se sdílenou tabulí
Mgr. Petra Jirásková
(ÚJOP UK)
Ukázková lekce fonetiky s rozborem
Mgr. Dominika Doležalová (ÚJOP UK)
Předložky a jak na ně
Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
(ÚBS UK)
Tabule, pracovní listy, aplikace - výhody a úskalí
Mgr. Petra Jirásková
(ÚJOP UK)

+

Konverzační klub - zkušenosti, nápady, tipy


Vedoucí Metodického a odborného centra ÚJOP UK Petra Jirásková
&
Koordinátorka Českých center Petra Landergott Kalvínská

 

 

 KOMENTÁŘE ÚČASTNÍKŮ ONLINE SYMPOZIA 2020

Přivítali jsme pravidelné účastníky, tentokrát ve formátu online.
„Moc děkuju za možnost zase pocítit tu zvláštní inspirující atmosféru, přejímat zkušenosti lektorek a lektorů UJOP UK. Každý rok se na sympozium strašně těším :) pro mě je velkou inspirací a stimulem k rozvoji."

Přivítali jsme účastníky z dalekých krajů.
„Díky online konceptu jsem se mohla vůbec poprvé zúčastnit a jsem za to opravdu vděčná. Překvapilo mě, že vše fungovalo bezproblémově."

Využívali jsme metodu flipped class.
„Domácí úkoly a přípravné materiály se mi moc líbily, nebyly příliš komplikované, ale pomáhaly opakovat materiály lekcí."

Náplň a organizace kurzu byla i v online prostředí profesionální.
„Kurz byl pro mne velmi přínosný, bylo zajímavé vyzkoušet nový formát. Líbilo se mi, že jsme dostávali přípravné úkoly – pomáhá to naladit se na téma přednášky a je to v mnoha aspektech pak efektivnější. Také bylo dobré dostávat domácí úkoly. Organizace byla výborná a líbila se mi široká škála témat."

„S organizací a náplní kurzu jsem úplně spokojen a rozhodně bych ho každému, kdo ČCJ učil nebo jen o tom uvažuje, doporučil. Moc rád jsem poznal odborníky ÚJOPu a dalších bohemistických pracovišť ČR a dost jsem se jejich nápady a celkovým postojem k práci inspiroval."

„Oceňuji jako velice přínosnou příležitost sdílet názory a zkušenosti s kolegy z celého světa."

Charakteristika kurzu

Základním cílem kurzu je posílit klíčové kompetence a dovednosti v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka, podpořit výuku českého jazyka v místě působení účastníků kurzu a rozvinout spolupráci mezi jednotlivými účastníky i vysílajícími institucemi. Zaměřuje se na prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. Budeme se věnovat zejména technikám výuky základních řečových dovedností, gramatiky, Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, testování, novým technologiím ve výuce cizích jazyků.

čas výuky: 9:30 - 11:00 a 11:30 - 13:00

Absolvent/ka kurzu obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

Metodické a odborné centrum

Termín kurzu

7. - 11. června 2021

čas výuky: 9:30 - 11:00 a 11:30 - 13:00

Cena

3 500 Kč / 140 EUR

Poplatek za storno - manipulační poplatek 200 Kč/ 8 EUR, pokud účast zrušíte a budeme vám vracet peníze.

Platební instrukce

Úhradu proveďte do 9. 5. 2021 převodem na:


Číslo účtu: 107-8145640267/0100

IBAN: CZ53 0100 0001 0781 4564 0267

Variabilní symbol: 42153

Zpráva příjemci: jméno příjmení (např. Jan Novák)


Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX

Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.

Potvrzení o platbě:

Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz SOUČASNĚ S PLATBOU.

Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz PŘED
PLATBOU.

Kontakt

tel.: +420 774 537 011
Email: moc@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X