Iniciujeme. Podporujeme. Podílíme se. Tvoříme.


Čeština pro cizince (SPN)

Milan Šára, Jitka Šárová, Antonín Bytel, 1968

První učebnice češtiny s horizontálním výkladem pádů


Učebnice byla výsledkem dlouhodobé práce se zahraničními studenty od 50. let. Byla založena na metodě používané při výuce zahraničních studentů v prvních studijních střediscích ÚJOP a stanovila způsob prezentace češtiny jako cizího jazyka, na který se navazuje v učebních materiálech do dnešních dní. Učebnice byla velmi novátorská, nepoužívala např. nominativ, slučovala dativ a lokál singuláru a podobně. Neobsahovala také jedinou tabulku.


Audio orální kurz (UK)

Karla Hronová, 1971

Kurz vzniklý z potřeby efektivně zahájit výuku přímo v češtině, obzvláště v situaci, kdy není k dispozici žádný mediační jazyk, je na ÚJOP používán kontinuálně. Rozvíjíme ho a přizpůsobujeme moderní době, protože má pro studenty zásadní benefity. Karla Hronová společně s Miladou Turzíkovou vydaly také didakticky skvěle vypracovanou Češtinu pro cizince, základní kurz (dnes Čeština pro cizince, Fraus), podle které se učilo především v 80. letech 20. století.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Úvodní kurz historie pro zahraniční studenty (UK)

Zdeňka Ostmeyerová, 1970

První učebnice oborových předmětů pro cizince


„Řekla jsem si: ,Proč oddalovat výuku oboru, až se studenti naučí trochu česky, proč čekat? Když umí říci: učebnice je odborná kniha, proč by nemohli říci: historie je společenská věda?‘ A napsala jsem první skripta pro předmět historie pro jazykové začátečníky," vzpomíná Zdeňka Ostmeyerová. Na tento model brzy navázali další kolegové a začala vznikat celá řada oborově zaměřených materiálů (z autorů např. Eva Streblová, Bohumila Sedláčková, Jaroslava Vesecká, Zdeněk Rubeš, Zdeněk Pressl, Michaela Straková Tomášová, Daniel Křivánek a další).


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Communicative Czech: Elementary, Intermediate (ÚJOP UK)

Ivana Rešková, Magdalena Pintarová, 1995 a 1996

První komunikativní učebnice v ČR


V devadesátých letech na metodickou změnu reagovala Ivana Rešková spolu s Magdalenou Pintarovou sadou učebnic Communicative Czech, doprovázených pracovními sešity a audio nahrávkami. Předstupněm byla jejich první učebnice Come and Learn Czech. Communicative Czech přinesla analytický přístup k výkladu gramatických jevů a zaměřila se nově na rozvoj komunikačních dovedností v jednotlivých řečových dovednostech. Učebnice nahradila sadu First 50 steps Karly Hronové, která byla vytvořena jako „předučebnice“ k Češtině pro cizince autorek Hronové a Turzíkové, podle které se učilo po ukončení výuky s Češtinou pro cizince autorů Šáry, Šárové a Bytela.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Česky, prosím (Karolinum) // Česky, prosím A1/2

Jitka Cvejnová, 2008 // Jitka Cvejnová, Dana Hůlková Nývltová, Barbora Štindlová, Petra Jirásková, Lukáš Vaňous, 2018

První učebnice s použitím metody jazykových funkcí


Dlouhou dobu se na ÚJOPu vyučovaly Letní školy slovanských studií i jiné letní školy podle vznikajícího materiálu Jitky Cvejnové, dlouhodobě na ÚJOPu působící, jeden čas také jako ředitelka studijního střediska Dobruška. Výsledkem byl první díl inovativní učebnice Česky, prosím I. Z Česky, prosím I a Česky, prosím II vznikla se souhlasem autorky v roce 2018 učebnice Česky, prosím A1/2 pro účely výuky na ÚJOPu s úpravami kolektivu: Dana Hůlková Nývltová, Barbora Štindlová, Petra Jirásková, Lukáš Vaňous.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

První certifikované zkoušky CCE 2009 a auditor ALTE

Kateřina Vodičková

ÚJOP udělal odvážný krok a rozhodl se zařadit ke zkouškám jako je Cambridge Exam, zkoušky Goethe-Institutu, Instituto Cervantes, France Éducation international, The Certificaat Nederlands als Vreemde Taal a dalším a stát se plnoprávným členem ALTE. To se po několika letech usilovné práce podařilo a od roku 2009 poskytuje mezinárodně uznávané certifikované zkoušky z češtiny garantované 18 standardy kvality. Kateřina Vodičková, která tým při vzniku zkoušky vedla, se také stala první auditorkou tzv. malého jazyka v ALTE a členkou jeho Standing Committee. Následně ÚJOP získal pod vedením Pavla Pečeného auditované zkoušky pro všechny úrovně A1, A2, B1, B2, C1. Vodičková je také spoluautorkou příručky Přehled českých sloves pro zahraniční studenty (v tisku) - s uvedením vidu, tvarů a s překladem, spolu s legendární Helenou Confortiovou († 2020) po dlouhou dobu působící na ÚJOPu.


Čeština pro cizince – úroveň B2 (Edika)

hlavní autorka: Marie Boccou Kestřánková, spoluautoři: Pavel Pečený, Kateřina Hlínová, Dagmar Štěpánková, 2013

První učebnice pro úroveň B2


Také úspěšná řada učebnic Čeština pro cizince je spojena s ÚJOPem. Autorka Marie Boccou Kestřánková byla v době tvorby prvního vydaného dílu (učebnice pro úroveň B1) členkou týmu ÚJOP a stejně tak na ÚJOP působí i další spoluautorky: Kateřina Vodičková (A1/2 a připravovaná C1, která vyjde v létě 2024) a Gabriela Šnajdaufová (B1). Učebnice pro úroveň B1 a A1/2 byla lektorovaná Danou Hůlkovou Nývltovou a všechny díly z této výukové řady byly na ÚJOPu pretestovány. Učebnice pro úroveň B2 je první učebnicí češtiny pro tuto úroveň, která v Česku vyšla.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Centrum InterU

materiál pro výuku zahraničních studentů především z řad studentů programu Erasmus+ 2021

Za lektorování Dany Hůlkové Nývltové vytvořil kolektiv autorek Klára Vaníčková, Lenka Suchomelová, Kateřina Matuštíková materiál pro adaptaci zahraničních studentů, který vznikl jako část projektu OP VVV pro zvyšování kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. V rámci projektu mělo vzniknout také internacionalizační Centrum InterU. To na své naplnění stále čeká, ale vzniklá příručka je v české i anglické verzi k dispozici.


Česky v Česku pro studenty bez znalosti zprostředkovacího jazyka (Akropolis)

Barbora Štindlová, 2007, 2015

Parcelace gramatiky


V roce 2007 publikovaly autorky Barbora Štindlová a Svatava Škodová první text o gramatickém parcelátu a přinesly koncept parcelace gramatiky do prostředí češtiny pro cizince. Ukázkou práce s metodou parcelace gramatických jevů je např. učebnice Česky v Česku vytvořená za hlavního autorství Štindlové se spoluautory Ondřej Štindl a Petra Huková, která vznikla v rámci projektu Human Step, který ÚJOP realizoval.Více o této publikaci se dozvíte zde.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Cirkulární výklad pádů, mapy učebnic, cílový diagram, učebnice Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny (Akropolis)

Dana Hůlková Nývltová, 2018–2024

Koncept mapy gramatiky, mapy učebnice a cirkulárního výkladu pádu se zrodil v souvislosti s přepracováváním učebnice Česky, prosím pro účely výuky ÚJOP a je také poprvé aplikován v dodatku k učebnici v podobě funkční tabulky. V souvislosti s rozvíjením metodiky výuky češtiny pro cizince a práce na tvorbě sylabu i jeho teorii uplatnila Dana Hůlková Nývltová také cílový diagram, metodickou pomůcku k tvorbě sylabu a kurz k využití backward design způsobu utváření sylabu vycházející z cílů a výsledků učení. Analytickou metodu s výrazným zapojením řečových dovedností uplatnila v učebnici Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny (2008), spoluautorka Jitka Pinková. Více o této publikaci se dozvíte zde.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Hezky česky: Podcasty k výuce češtiny od nulové znalosti po B2 (on-line)

Petra Jirásková, 2019

Pro potřeby výuky moderními metodami vytvořila Petra Jirásková speciální podcast, který mapuje pokroky ve výuce. Je tedy nejen tematicky zaměřen na jednotlivá atraktivní témata, ale postupuje také podle získávané úrovně znalosti češtiny. Projekt realizovala se zapojením svých vlastních dětí a kolegů a kolegyň z ÚJOP. Následně k němu vznikla řada pracovních listů. V roce 2023 jej také vysílala Radiotelevize Vojvodina v Srbsku.


Všechny díly na YouTube


Všechny díly na Spotify


Hezky česky - pracovní listy ke stažení

Pracovní sešit Česky krok za krokem (Akropolis)

Zdeňka Malá, 2016

Na ÚJOP se pretestovala řada učebnic autorky Lídy Holé Česky krok za krokemČeština Expres, které v některých kurzech ÚJOP dlouhodobě aktivně používá. S Lídou Holou řadu let spolupracuje Zdena Malá, autorka pracovních sešitů k učebnici Česky krok za krokem 2 (úroveň B1, 2012), publikace Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1 (2019) a spoluautorka nových Manuálů 2.0 ke zmíněným učebnicím. Zdena Malá je jednou z metodiček ÚJOPu a také odbornicí na on-line výuku a její metodiku a hry a drilové aktivity ve výuce.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Cílená výuka výslovnosti se speciálními fonetickými cvičeními

Barbora Štindlová, Zuzana Lehoučková, Lenka Zábojová, Michaela Paldusová, 2017

Protože výslovnost je extrémně významnou jazykovou složkou při učení a používání češtiny, vytvořil tým ÚJOP pod vedením Barbory Štindlové koncept zapojení speciálních výslovnostních lekcí do standardních kurzů češtiny. Tyto lekce jsou vedeny vyškolenými fonetiky, např. Jaroslav Šimek, Dominika Schránilová a dalšími, kteří využívají na míru vytvořené fonetické karty (2017).


Komplexní skripta z biologie pro přípravu budoucích mediků

Jaroslava Bažantová, 2022

Vedle učebnic češtiny pro cizince zaměřených oborově na jazyk pro specifické účely a řady učebních materiálů zacílených na fyziku, matematiku, společenské vědy, bylo třeba také materiálu pro vědy přírodní. Ten vytvořila pro ÚJOP Jaroslava Bažantová jako šestidílnou řadu skript především pro zájemce o studium medicíny.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Sborník her (2021) // Pracovní listy k českým reáliím (2023)

Petra Jirásková, Zdena Malá

Sady materiálů jako výstupy metodických kurzů vytvořených komunitní metodou (est. 2007)


ÚJOP realizuje od roku 2007 různé formy metodických kurzů pro vyučující češtiny pro nerodilé mluvčí z řad různých cílových skupin. V posledních letech se kurzy zaměřují i na komunitní učení a komunitní tvorbu a výsledkem jsou sady materiálů, pracovních listů, her nebo skripta vzniklá pod vedením Petry Jiráskové a Zdeny Malé.


PDF ke stažení

Poslední změna: 20. červen 2024 12:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika