Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)

Naši mezinárodně uznávanou zkoušku z češtiny můžete skládat v Česku i v zahraničí. Je podmínkou pro vstup na vysoké školy nebo do zaměstnaní. >>>

Místo zkoušky
Úroveň zkoušky

Nevíte, kterou úroveň vybrat? Podívejte se na popis úrovní zde.

Termíny zkoušky
Čas zkoušky
Přihlášky od
Přihlášky do
Výsledky zkoušky
Počet volných míst
<< Začněte tím, že vyberete místo, úroveň a termín zkoušky.

 

 

Cena od 3 000 Zeptejte se nás

  O ZKOUŠCE

  TERMÍNY ZKOUŠKY V ČR: Praha V ROCE 2024

  DATUM OTEVŘENÍ PŘIHLÁŠEK SE ZOBRAZÍ PO ZVOLENÍ TERMÍNU ZKOUŠKY V ROZEVÍRACÍM SEZNAMU VÝŠE.

   

  Neděle 25. 02. 2024 A2
  Sobota 16. 03. 2024 A2
  Neděle 17. 03. 2024 B2, C1
  Sobota 06. 04. 2024 A1, B1
  Neděle 07. 04. 2024 B2
  Neděle 28. 04. 2024 A2
  Sobota 18. 05. 2024 A2, B2
  Neděle 19. 05. 2024 B1, C1
  Čtvrtek 20. 06. 2024 B2
  Pátek 21. 06. 2024 B1
  Sobota 29. 06. 2024 A2
  Sobota 20. 07. 2024 B2, C1
  Středa 21. 08. 2024 A2
  Čtvrtek 22. 08. 2024 B1, B2
  Neděle 22. 09. 2024 A2
  Sobota 05. 10. 2024 A1, B1
  Neděle 06. 10. 2024 B2, C1
  Neděle 13. 10. 2024 A2
  Sobota 09. 11. 2024 A2
  Sobota 14. 12. 2024 A2, B1
  Neděle 15. 12. 2024 B2

   

   

  Zkouška CCE ověřuje na všech pěti úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Companion Volume 2018). Zkouška splňuje 17 minimálních standardů kvality mezinárodní organizace ALTE a obdržela značku kvality Q udělovanou zkouškám, které úspěšně prošly auditem.

   q205     eu

   

  Jaké části má zkouška?

  Zkouška má několik částí (subtestů). Délka a obsah jednotlivých subtestů zkoušky záleží na úrovni, kterou si vyberete.

   

  Písemná a ústní část zkoušky se obvykle konají v jednom dni. Mezi jednotlivými subtesty písemné části zkoušky jsou pauzy.

   

  Pořadí u ústní zkoušky se losuje. Zkouška pro posledního kandidáta končí nejpozději v 19 hodin. V případě, že počet přihlášených kandidátů neumožní, aby ústní část zkoušky pro všechny kandidáty skončila nejpozději v 19:00, uskuteční se ústní část zkoušky dané úrovně také následující den. Kandidáti budou na tuto skutečnost upozorněni e-mailem po uzavření přihlášek na daný termín.

   

  cce urovne 2022

   

  Na kterou úroveň se mám přihlásit?

  cce pavouk cs 

   

  Při rozhodování, na kterou úroveň se přihlásit, můžete využít pomocnou tabulku pro sebehodnocení v češtině. Překlad tabulky do mnoha dalších jazyků najdete zde.

   

  Se sebehodnocením Vám pomůže také Evropské jazykové portfolio.

   

   

  © European Centre for Modern Languages of the Council of Europe

   

   

  Uznávání zkoušky

  Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraničí a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy, zlepšit vaši pracovní kariéru a změřit váš pokrok v češtině.

   

  • pedagogičtí pracovníci: Zkouška CCE je uznávána pro doložení znalosti českého jazyka u pedagogických pracovníků (cizinců). V případě učitelství v MŠ, na 1. a 2. stupni ZŠ a ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ je požadována úroveň C1. U ostatních pedagogických pracovníků je požadována úroveň B2 (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících).
  • trvalý pobyt v ČR: Zkouška CCE–A2 a vyšší je rovnocenná Zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt. Více informací najdete zde.
  • státní občanství ČR: Zkouška CCE–B1 a vyšší je rovnocenná Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR. Více informací najdete zde.

   

  Poplatek za zkoušku

  Po odeslání on-line přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením a užitečnými informacemi včetně pokynů k platbě poplatku za zkoušku. Poplatek za zkoušku v ČR je nutné uhradit nejpozději 3 dny po odeslání přihlášky ke zkoušce, v zahraničí do data stanoveného zahraničním zkušebním centrem. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

   

  Cena zkoušky v ČR

  Úroveň A1: 3 000 Kč
  Úroveň A2: 3 200 Kč
  Úroveň B1: 3 700 Kč
  Úroveň B2: 4 000 Kč
  Úroveň C1: 4 200 Kč

   

  Cenou se rozumí částka na účtu příjemce, tj. ÚJOP UK. Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky. Částku lze uhradit též v EUR, a to podle aktuálního kurzu Komerční Banky.

   

  Platební údaje

  Číslo účtu: 107-8145640267/0100
  IBAN: CZ53 0100 0001 0781 4564 0267
  BIC / SWIFT KÓD: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)

  Variabilní symbol: 42205
  Specifický symbol: unikátní kód přihlášky
  Konstantní symbol: 0308
  Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení 

  Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
  Účet: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

   

  Sleva na zkoušku v ČR
   
  Studenti prezenčních kurzů češtiny na ÚJOP UK 500 Kč
  Absolventi prezenčních kurzů češtiny na ÚJOP UK
  Sleva platí pouze na nejbližší termín zkoušky CCE po ukončení kurzu.
  500 Kč
  Skupinová sleva pro 6 a více osob
  Skupinová sleva platí pro skupinu 6 a více osob v případě, že se tito zájemci přihlásí na stejný termín zkoušky (nemusí se ovšem hlásit k CCE na stejné úrovni).
  5 % z ceny zkoušky

   

  Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky v ČR
  1. Do uzavření on-line přihlášek pro daný termín:
   • Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
   • Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.
  2. Po uzavření on-line přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.
  3. Po uzavření on-line přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:
   • Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
   • Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč

   

  Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky v zahraničí

  V případě, že se kandidát nechce nebo nemůže ke zkoušce v zahraničí dostavit, řídí se pokyny daného zkušebního centra. Podmínky přesunu termínu zkoušky a vracení poplatku za zkoušku zveřejňuje zkušební centrum na svých webových stránkách, případně informuje kandidáty nejpozději před výběrem poplatku za zkoušku.


  ZKUŠEBNÍ CENTRA


  CCE‒A1

  Proč skládat zkoušku CCE–A1?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni A1;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Absolvováním zkoušky CCE–A1 prokazujete, že...
  • se dokážete velmi jednoduchým způsobem účastnit nekomplikované každodenní interakce, pokud lidé mluví pomalu a zřetelně;
  • se umíte představit, ptát se a odpovídat na velmi jednoduché otázky konkrétní povahy;
  • dokážete porozumět jednoduchým konkrétním informacím (např. o vlastní osobě, o rodině, o nakupování, o práci);
  • umíte napsat velmi krátký jednoduchý text o každodenních a jednoduchých situacích.

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním + Psaní 60 min.
  Poslech s porozuměním 20–25 min.
  Mluvení 5–7 min. / 1 kandidát

   

  Příprava na zkoušku  

  CCE‒A2

  Proč skládat zkoušku CCE–A2?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni A2;
  • doklad znalosti češtiny pro trvalý pobyt v ČR;
  • vstup do studia na některé fakulty v ČR;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Složením zkoušky CCE–A2 prokazujete, že...
  • rozumíte běžnější slovní zásobě související s každodenním životem a umíte ji použít (např. o volném čase, o nakupování, zaměstnání nebo studiu);
  • dokážete obstát při jednoduché interakci s přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech;
  • umíte napsat jednoduchý osobní dopis vyjadřující poděkování nebo omluvu.

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním 40 min.
  Poslech s porozuměním 25–30 min.
  Psaní 40 min.
  Mluvení 8–10 min. / 1 kandidát

   

  Příprava na zkoušku 

  CCE‒B1

  Proč skládat zkoušku CCE–B1?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni B1;
  • vstup do studia na řadu fakult v ČR;
  • získání státního občanství ČR;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Složením zkoušky CCE–B1 prokazujete, že...
  • jste schopni si poradit s každodenními záležitostmi souvisejícími s problémy při cestování, v práci, ve studiu, při komunikaci s institucemi ve veřejném prostoru;
  • dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle;
  • umíte stručně vysvětlit a odůvodnit své názory, plány a doporučení.

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním 50 min.
  Poslech s porozuměním 35–40 min.
  Psaní 60 min.
  Mluvení 15–18 min. / 2 kandidáti

   

  Příprava na zkoušku

  CCE‒B2

  Proč skládat zkoušku CCE–B2?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni B2;
  • vstup do studia na většinu fakult v ČR;
  • uplatnění na pracovním trhu;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Složením zkoušky CCE–B2 prokazujete, že...
  • jste samostatnými uživateli jazyka, kteří si dokáží poradit i v ne zcela běžných situacích;
  • jste schopni celkem přirozeně komunikovat a diskutovat s rodilými mluvčími;
  • dokážete porozumět poměrně složitým textům na širokou škálu témata napsat je;
  • jste schopni se zorientovat i v abstraktních tématech a v tématech, která souvisí s vaším oborem (studia či profese)

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním 60 min.
  Poslech s porozuměním 40–45 min.
  Gramaticko-lexikální test 30 min.
  Psaní 80 min.
  Mluvení 18–21 min. / 2 kandidáti
   
  Příprava na zkoušku

   

   

  TIPY A RADY PRO PŘÍPRAVU: Psaní a Mluvení ‒ úroveň B2 (PDF)

  TIPY A RADY PRO PŘÍPRAVU: Psaní a Mluvení ‒ úroveň B2

   

   

  TIPY A RADY PRO ŘEŠENÍ: Psaní, úroveň B2, úloha 2 (PDF)

  CCE B2 tipy ulohy psani


  CCE‒C1

  Proč skládat zkoušku CCE–C1?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni C1;
  • vstup do studia na lékařské fakulty v ČR;
  • uplatnění na pracovním trhu;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Složením zkoušky CCE–C1 prokazujete, že...
  • jste zkušenými uživateli jazyka, kteří se snadno a s vysokou mírou jistoty pohybují ve všech oblastech užívání jazyka, včetně akademické a veřejné sféry;
  • dokážete používat češtinu efektivně a flexibilně podle komunikačních situací a záměrů;
  • rozumíte složitým promluvám (přednáškám, diskusím) i na abstraktní témata, a to včetně promluv s implicitně naznačenými vztahy a myšlenkami;
  • dokážete napsat srozumitelné, podrobné a dobře uspořádané texty o složitých tématech.

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním 60 min.
  Poslech s porozuměním 50–55 min.
  Gramaticko-lexikální test 50 min.
  Psaní 90 min.
  Mluvení 23–27 min. / 2 kandidáti

   

  Příprava na zkoušku 

   


  VÝSLEDKY

  Pro hodnocení „uspěl(a)" je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky.

   

  Výsledky najdete za 30 dnů od termínu zkoušky na zde.

   

  Osvědčení se kandidátům zasílá poštou na adresu uvedenou v přihlášce. Pokud kandidát neobdrží osvědčení do 7 týdnů od data konání zkoušky, doporučuje se kontaktovat sekretariát VTC.

   

  Jak vypadá osvědčení?

  Vzor osvědčení A2, B1, B2 a C1 (platí pro zkoušky konané od 1. 3. 2021)

  vzor 2021 01vzor 2021 02

   

  Vzor osvědčení A1 (platí pro zkoušky konané od 2. 12. 2019)

  vzor 2019 a1 01vzor 2019 a1 02

   

  Vzor osvědčení A2, B1, B2 a C1 (platí pro zkoušky konané od 2. 12. 2019)

  vzor 2019 01vzor 2019 02

   

  Vzor osvědčení A1 (platí pro zkoušky konané do 1. 12. 2019)

  vzor do 2019 a1 01vzor do 2019 a1 02

   

  Vzor osvědčení A2, B1, B2 a C1 (platí pro zkoušky konané do 1. 12. 2019)

  vzor do 2019 01vzor do 2019 02

   

  FAQ

  1. Jak se můžu přihlásit ke zkoušce CCE?

  Ke zkoušce je možné se přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky na stránkách ÚJOP UK.

  2. Jak se mohu přihlásit na zkoušku CCE v zahraničí, když přihlášky nejsou otevřeny?

  Vyplňte tento dotazník a my Vás budeme informovat v případě, že nový termín vypíšeme.

  3. Kterou úroveň zkoušky CCE si mám vybrat?

  Pokud certifikát potřebujete pro přijímací zkoušky na univerzitu nebo do zaměstnání, úroveň určí univerzita nebo Váš zaměstnavatel. Přehled fakult uznávajících zkoušku najdete zde. Pokud chcete certifikát pro sebe, vyberte si tu úroveň, o které si myslíte, že odpovídá Vaši jazykové úrovni. Pro sebehodnocení můžete využít dokumenty zde.

  4. Jak můžu za zkoušku CCE zaplatit?

  Poplatek za zkoušku zaplatíte bankovním převodem – přes internetové bankovnictví, v bance, nebo na poště. Informace, které k zaplacení potřebujete, od nás dostanete e-mailem po vyplnění on-line přihlášky.

  5. Kolik času mám na zaplacení poplatku za zkoušku CCE?

  Poplatek musíte zaplatit do 3 dnů od odeslání přihlášky.

  6. Co se stane, když poplatek za zkoušku CCE nezaplatím včas?

  Vaši přihlášku stornujeme a Vaše místo uvolníme jinému kandidátovi, který má o termín zájem.

  7. Je možné platit hotově v den zkoušky CCE?

  Ne, platba v hotovosti bohužel není možná.

  8. Můžu na zkoušku CCE dostat slevu?

  Ano, pokud studujete, nebo jste studoval/a v prezenčním kurzu českého jazyka v ÚJOP UK a pošlete potvrzení na sekretariát VTC (vtc@ujop.cuni.cz), dostanete slevu 500 Kč. Sleva platí pouze pro nejbližší termín po skončení kurzu.

  9. Co si mám ke zkoušce přinést?

  Platný mezinárodně uznávaný cestovní doklad (cestovní pas) a doklad o zaplacení. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou občerstvení.

  10. Jak dlouho zkouška trvá/kdy končí?

  Délka písemné a ústní části záleží na úrovni. Orientační harmonogram najdete zde.

  11. Kdy zjistím výsledek zkoušky CCE?

  Za 30 dnů od data konání zkoušky zde. Budete k tomu potřebovat kód, který jste dostali u zkoušky. Informace o výsledcích zkoušky neposkytujeme ani telefonicky, ani e-mailem.

  12. Co když jsem ztratil/a kód?

  Napište e-mail na sekretariát VTC (vtc@ujop.cuni.cz), ve kterém uvedete své jméno, datum zkoušky a datum Vašeho narození. My Vám kód pošleme.

  13. Můžu získat výsledky dříve než za 30 dnů?

  Dřívější vyhodnocení zkoušky bohužel není možné. Velmi nám záleží na kvalitě hodnocení, které poskytujeme. Abychom mohli výsledky pečlivě zpracovat, potřebujeme dostatek času.

  14. Můžu si osvědčení vyzvednout osobně?

  Ano, osvědčení si můžete po dohodě vyzvednout osobně na sekretariátu VTC v Praze.

  15. Jak dlouho mi bude certifikát platit?

  Platnost certifikátu není časově omezená.

  16. Co můžu dělat, když u zkoušky CCE neuspěju?

  Můžete se ke zkoušce znovu přihlásit. V tom případě musíte znovu zaplatit poplatek za zkoušku. Můžete také využít přípravné kurzy k CCE nebo zkoušku CCE nanečisto.

  17. Můžu se odvolat proti výsledku zkoušky CCE?

  Ano, můžete se odvolat. Odvolání pošlete na adresu sekretariátu VTC ÚJOP UK (Vratislavova 10/29, 128 00 Praha 2). Vaše odvolání nám musí přijít nejpozději do dvou měsíců od data konání zkoušky v České republice nebo do tří měsíců, pokud jste skládali zkoušku v zahraničí. V odvolání musíte uvést datum konání zkoušky, svůj kód a důvod, proč se proti výsledku zkoušky odvoláváte. Žádost o odvolání musí být odeslána společně s dokladem o zaplacení poplatku 1 000 Kč.

  18. Co když certifikát ze zkoušky CCE ztratím?

  Kontaktujte sekretariát VTC (vtc@ujop.cuni.cz). Za poplatek 500 Kč Vám vystavíme duplikát osvědčení.

  19. Můžu certifikát ze zkoušky CCE použít při žádosti o udělení státního občanství?

  Ano, certifikát ze zkoušky CCE na úrovních B1, B2 a C1 se uznává při doložení znalosti českého jazyka u žádosti o udělení českého občanství.

  20. Můžu certifikát ze zkoušky CCE použít při žádosti o udělení trvalého pobytu v ČR?

  Ano, certifikát ze zkoušky CCE lze použít pro udělení trvalého pobytu v ČR.

  21. Co mám dělat, když mi certifikát nepřišel?

  Pokud Vám certifikát nepřišel do 8 týdnů od data konání zkoušky, kontaktujte sekretariát VTC (vtc@ujop.cuni.cz). Pokud tuto skutečnost neoznámíte do 9 týdnů od data konání zkoušky, účtuje se za vydání náležitě označeného duplikátu osvědčení poplatek 500 Kč. Tento postup platí i v případě, že certifikát ztratíte a žádáte o vystavení duplikátu.


  Poslední změna: 3. červenec 2024 09:59 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Zeptejte se nás
  Kontakty

  Obecný kontakt:
  ujop@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 411

  Dotazy ke studiu v kurzech:
  studujop@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 420
  +420 778 754 481

  Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
  praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
  +420 224 090 210

  Dotazy ke zkoušce pro občanství:
  obcanstvi@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 451

  Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
  vtc@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 451


  IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Sledujte nás


  Jak k nám


  Ústav jazykové a odborné přípravy

  Univerzity Karlovy

  Vratislavova 29/10

  128 00 Praha 2

  Česká republika