Náš tým

Mgr. Michaela Straková Tomášová

Vyučuji češtinu a jsem metodička českého jazyka v Poděbradech. Vyučovala jsem taky úvod do filozofie, sociologie a psychologie a napsala jsem učebnice: Úvod do filozofie pro cizince (2009), Základy filozofie 20. století a etiky pro cizince (2015). Pracuji na ÚJOP od roku 2006.

„To, že jsem učitelka na ÚJOP, je náhoda. Jedna z nejlepších v mém životě. Mým úkolem je pomoct studentům se seznámit s jazykem a kulturou země, kde se rozhodli začít svou profesní kariéru, a snažit se, aby jejich start byl co nejúspěšnější.“

Mgr. Helena Nagyová

Učím češtinu a angličtinu všech úrovní. Také jsem koordinátorkou Letní školy slovanských studií. Pro ÚJOP UK pracuji od roku 2018.

„Nejdůležitější pro mě je to, aby se studenti učili zábavnou formou, která kopíruje reálné situace, se kterými se studenti každý den setkávají. Mým posláním je to, aby se studenti zbavili strachu z mluvení a všeobecně z chyb.“

Mgr. Marika Constable

Vyučuji angličtinu se specializací na lékařskou etiku. Mám za sebou 30 let studia historických konotací na vývoj etických kodexů v medicíně. Fokus na testimoniální a hermeneutickou nespravedlnost ve vztahu lékař – pacient a osoba – společnost. Napsala jsem skripta – Basic introduction to bioethics and medical ethics. Jsem vedoucí Letní školy krajanů. Pracuji na ÚJOP od roku 2011.

„Nejdůležitější při studiu mého předmětu je vnímat člověka v jeho celistvosti a důstojnosti; empatie a respektování autonomie svojí i toho druhého; vstupování do produktivního dialogu, odklon od frustrovaných monologů. Mé životní krédo: Get comfortable being uncomfortable. Stop arguing with reality. Get on with it.“

Mgr. Jitka Krebsová

Vyučuji češtinu, angličtinu a latinu. Jsem vedoucí anglického přípravného programu v Poděbradech a v rámci programu metodička češtiny a angličtiny. Spolupracuji s MŠMT jako recenzentka učebnic angličtiny a učebnic češtiny pro cizince. Pracuji na ÚJOPu od roku 2010.

„Na práci se studenty ÚJOPu je nejzajímavější setkávání s lidmi z různých kulturních oblastí, hledání společného a smysluplné vzdělávání pro budoucnost.“

Mgr. et Mgr. Lenka Zábojová

Vyučuji češtinu a výslovnost v intenzivních, večerních a individuálních kurzech ve studijním středisku Praha-Voršilská. Pracuji na ÚJOP od roku 2015.

„Studenti k nám přicházejí z různých zemí, kultur, s různým předchozím vzděláním, životními zkušenostmi, zájmy atd. Navzájem se od sebe dozvídáme mnoho zajímavostí, ale učíme se také otevřenosti a toleranci vůči ostatním.“

Mgr. Petr Janeš

Vyučuji češtinu všech úrovní v intenzivních a večerních kurzech ve středisku ÚJOP Praha-Voršilská. Pracuji na ÚJOP od roku 2010.

„U začátečníků je radost pozorovat, jak se od nuly dostávají rychle dopředu. U vyšších úrovní můžeme v hodinách plnohodnotně diskutovat o mnoha tématech.“


Poslední změna: 4. září 2023 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika