Rozhovory s pamětníky ÚJOP


U příležitosti oslav 50. let fungování ÚJOP v rámci Univerzity Karlovy jeho současná ředitelka PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. vyzpovídala významné pamětníky ústavu PhDr. Zdeňkou Ostmeyerovou, PhDr. Ladislavem Kaskou a Mgr. Jana Podroužkem. Bavili se společně o jejich životní cestě, pracovních milnících a osobních vzpomínkách.


Rozhovor s PhDr. Zdeňkou Ostmeyerovou

Začátky kariéryCentrum ZahrádkyMetoda CLIL Svět očima cizinceMezníky v historii ÚJOP
Začátky kariéry

Začátky kariéry PhDr. Zdeňky Ostmeyerové


Výuka v Hamru na Jezeře pro mne znamenala nádherné dva roky, byli jsme jako rodina. Po odborné stránce mě tam na druhou stranu čekal spíš šok, neboť za pět let na fakultě jsem nikdy nenarazila na češtinu jako cízí jazyk. Naštěstí se již učilo přímou metodou. Od roku 1963 byly odborné předměty pevně zakotveny do učebního plánu. Za celých 40 let jsem nešla na hodinu bez přípravy. Již tenkrát jsem přemýšlela, že je možné začít s výukou odborného předmětu už dříve a znalost jazyka i odborného předmětu se může rozvíjet zároveň.Centrum Zahrádky

Centrum Zahrádky

Kvůli intenzivní těžbě uranu muselo dojít k přesunu studentů z Hamru do zámku Zahrádky. Studijní středisko Zahrádky se tímto stalo největším střediskem až do roku 1983, kdy vzniklo studijní středisko v Poděbradech.Metoda CLIL

Postup PhDr. Ostmeyerové do nově vznikajícího centra v Praze a metoda CLIL

V Praze se vyučovaly umělecké a společensko-vědní obory včetně studia bohemistů.

Mezi roky 1969 a 1970 sepsala dr. Ostmeyerová výroční zprávu: Metodika nácviku konspektování a práce z textem. Roku 1969 také vytvořila Úvodní kurz dějepisu, čímž se stala průkopnicí v metodě CLIL a češtiny pro specifické účely.

V roce 1983 se zúčastnila přednášky v Prachaticích a celostátní konference o výuce zahraničních studentů, kde byly hlavním tématem odborný jazyk, práce s neadaptovaným textem a příprava studentů na vysokoškolskou práci.Svět očima cizince

Cesta do Bulharska jako příležitost vnímat svět očima cizince

Při mé cestě jsem se naučila bulharsky, aniž bych studovala gramatiku. Poselství pro zahraniční studenty jazyků proto zní: „Mluvit, mluvit a nebát se situací, ve kterých jste odkázáni sami na sebe. Nezatěžovat se od začátku gramatikou."

Mám i ponaučení pro učitele zahraničních studentů: „Nenechte své studenty jako ztracené děti v lese. Jsou sami v cizí zemi. Musejí z učitele cítit také tu člověčinu."

Mezníky v historii ÚJOP

Mezníky v historii působení PhDr. Ostmeyerové na ÚJOP

1977 – Střediska fungovala pod rektorátem, pražské pracoviště se stalo metodickým centrem a bylo připojeno ke katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty.

1981 – Došlo ke znovusjednocení výuky na střediscích s metodickým centrem.

1989 – Přišla politická svoboda, na kterou ÚJOP musel reagovat pružně, neboť hlavní zaměření tj. výuka státem podporovaných zahraničních studentů s pádem komunismu skončilo. Vznikly tedy nové typy kurzů a začala tradice letních škol češtiny.

90. léta – PhDr. Ostmeyerová působila v akademickém senátu a jako zástupkyně ředitele ÚJOP pro studium.

2005 – PhDr. Ostmeyerová odešla do důchodu, ale dále spolupracuje s ÚJOP ve formě recenzování prací a také působí v Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Rozhovor s PhDr. Ladislavem Kaskou

Začátky Dr. Kasky Centrum PoděbradyZásadní etapy ÚJOPPráce se studentyPřání
Začátky Dr. Kasky

Začátky a životní cesta PhDr. Kasky skrze rozličná studijní střediska ÚJOP


Se zahraničními studenty začal PhDr. Ladislav Kaska pracovat v roce 1965. Prošel studijními středisky Hamr na Jezeře, Mariánské Lázně, České Budějovice, Poděbrady i Praha Albertov.Centrum Poděbrady

Studijní středisko Poděbrady – od kamen na uhlí po centrum s více než 300 studenty


Studijní středisko Poděbrady převzal dr. Kaska od ČVUT ve stavu, kdy se topilo uhlím. Postupně jej vybudoval se vším všudy včetně pedagogického sboru, vybavení a rekonstrukce.Zásadní etapy ÚJOP

Zásadní etapy ÚJOP z pohledu PhDr. Kasky


V roce 1974 se ÚJOP přesunul z Univerzity 17. listopadu pod Univerzitu Karlovu. ÚJOP již tou dobou připravoval studenty na všechny univerzity v Česku a vyučoval odborné předměty v češtině.Práce se studenty

Specifika práce se zahraničními studenty


Dr. Kaska strávil 41 let prací se zahraničními studenty. Práce kromě výuky obnášela i služby po vyučování, pomáhal zahraničním studentům z různých zemí s adaptací i v dobách před internetem a globalizací.Přání

Přání PhDr. Kasky k 50. výročí ÚJOP


„Přeji hodně studentů a hlavně, aby nebyly války." L. Kaska významně přispěl k pomoci ÚJOP při adaptaci ukrajinských studentů v České Republice po začátku ruské okupace. Jeho práce na aktuálně uznávané metodě jazykové výuky CLIL je průkopnická.
Rozhovor s Mgr. Podroužkem

Počátky Mgr. PodroužkaJaké bylo být ředitelem ÚJOPProgramy v AJPřání k výročí
Počátky Mgr. Podroužka

Počátky působení Mgr. Jana Podroužka

Prošel jsem Teplice, pak Zahrádky, České Budějovice, Havanu na Kubě, Prahu a opět Kubu.

Jaké bylo být ředitelem ÚJOP

Jaké to bylo být ředitelem ÚJOP po sametové revoluci?

Hlavním úkolem bylo zachránit existenci ÚJOP na Univerzitě Karlově. Důležité bylo udržet unikátní know-how a přetavit ÚJOP pro úspěšné fungování na volném trhu. Zájem se generoval z arabských zemí, ze zemí bývalého Sovětského svazu, Latinské Ameriky, Asie atp.Programy v AJ

Přípravné programy v angličtině

Přípravné programy v angličtině začaly už po sametové revoluci. Souboj s konkurencí je vždy náročný, ale příprava na ÚJOP byla jednoznačně kvalitnější.Přání k výročí

Co byste popřál ÚJOP k 50. výročí?

"Udržte znalosti a know-how v týmu ÚJOP. Přeji ÚJOP hodně studentů…víc nepotřebuje, protože dále už víte, co dělat."
Poslední změna: 27. červen 2024 14:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika