Zkoušky

Asociace ALTE


Asociace ALTE (Association of Language Testers in Europe) je mezinárodní organizace založená v roce 1989. Sdružuje 33 plnoprávných členů (Full Members) zastupujících 26 evropských jazyků, a přes 120 přidružených členů (Associate Members) ze zemí EU i mimo ni. Spolupracuje s Radou Evropy a Ekonomickou a sociální radou OSN. Členy ALTE jsou uznávané instituce, které se podílí na určování národní i nadnárodní jazykové politiky svých zemí, jako například University of Cambridge, Goethe-Institut, Universidad de Salamanca, Instituto Cervantes, Centre international d'études pédagogiques (CIEP), University of Pécs nebo Uniwersytet Jagiellonski.


Standardizace zkoušky

 

​​Standardizace zkoušky znamená zajištění spravedlivého a objektivního testování. Standardizovaná zkouška umožňuje všem kandidátům absolvovat stejný test za stejných (nebo přiměřeně rovných) podmínek. Výsledky takové zkoušky jsou jasně dokumentovány a mají dostatečný stupeň spolehlivosti (reliability) a správnosti (validity). Standardizovaná zkouška se připravuje profesionálně, v týmu odborníků a podléhá několikastupňovému ověřování.
Zkoušky auditované ALTE musí splňovat 18 stanovených standardů, které pokrývají všechny fáze procesu testování jazyka od tvorby testů přes administraci a logistiku, hodnocení, statistickou analýzu až po komunikaci s uživateli zkoušky. Audit ALTE má časově omezenou platnost a každých pět let se celý proces opakuje.​​Společný evropský referenční rámec pro jazyky


​​Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ, anglicky Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) reprezentující jazykovou politiku Rady Evropy byl publikován v roce 2001 a zásadně změnil pohled na potřeby výuky cizích jazyků v celé Evropě. Poskytl podporu pro tvorbu výukových materiálů, kurikulí, sylabů i kurzů a především definoval jednotlivé dosažené úrovně jazykové znalosti a odstartoval tak éru jejího porovnávání a standardizace způsobů hodnocení a zkoušek.


 


Zkouška CCE


Vznik SERRJ a evropská jazyková politika byly také impulzem ke vzniku nového odborného oddělení ÚJOP UK – Výzkumného a testovacího centra češtiny pro cizince (VTC) v roce 2006. Po třech letech usilovné práce v srpnu 2009 pak v auditu ALTE úspěšně obstála nově vytvořená Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE). Zkouška CCE je určena všem zájemcům, pro které čeština není mateřským jazykem a kteří si chtějí ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině. Je doposud jedinou jazykovou zkouškou z češtiny pro cizince, která splňuje všechny standardy nezávislého mezinárodního auditu kvality a stojí tak po boku dalších mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, např. britské zkoušky Cambridge English Language Assessment – FCE, CAE, francouzské zkoušky DELF, DALF či zkoušek z němčiny pořádaných Goethe Institutem. Vedle zkoušky CCE ÚJOP UK vyvíjí také Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR, kterou poskytuje po celé České republice spolu se Zkouškou z českých reálií připravovanou MŠMT.​


Poslední změna: 20. červen 2024 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika