Zdravotní pojištění

Abyste jako cizinci získali dlouhodobé vízum, musíte mít sjednané zdravotní pojištění. Příjemné na pojištění je, že zaplatíte relativně malou částku, ale zároveň, pokud se vám něco stalo, bude vám poskytnuto mnohem větší krytí.

Bez zdravotního pojištění není vízum!

Chcete mít jistotu, že bude vaše pojištění platné na území ČR a že bude splňovatí náležitosti dle zákona o pobytu cizinců v ČR?


Pořiďte si u nás Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus!

Spolupracujeme s Pojišťovnou VZP, a. s., největší českou zdravotní pojišťovnou.

Pojištění vám zaručí kvalitní lékařský servis a nepřetržité asistenční služby od renomované společnosti AXA Assistance.

Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky MV ČR.

Všechny typy pojistek jsou platné na území ČR a Schengenského prostoru.


Můžete si vybrat ze dvou typů pojištění

Pojištění si můžete objednat v přihlášce na kurz, nebo později u své studijní referentky, anebo na e-mailu studujop@ujop.cuni.cz.


Komplexní zdravotní pojištění cizinců

limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 2 000 000 Kč (min. 75 000 euro)

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus s navýšenými limity

limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 2 600 000 Kč (min. 100 000 euro).


Ceník


TOTAL EUR (včetně administrativního poplatku 30 EUR)

počet měsíců

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus s navýšenými limity

5

236

308

6

277

363

7

318

419

8

359

474

9

400

530

10

442

586

11

483

641

12

524

697

platí 01‒03/2023Poslední změna: 19. prosinec 2022 14:06 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke  zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika