Медицинское страхование

Abyste jako cizinci získali dlouhodobé vízum, musíte mít sjednané zdravotní pojištění. Příjemné na pojištění je, že zaplatíte relativně malou částku, ale zároveň, pokud se vám něco stalo, bude vám poskytnuto mnohem větší krytí.

Bez zdravotního pojištění není vízum!

Chcete mít jistotu, že bude vaše pojištění platné na území ČR a že bude splňovatí náležitosti dle zákona o pobytu cizinců v ČR?


Pořiďte si u nás Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus!

Spolupracujeme Pojišťovnou VZP, a. s., největší českou zdravotní pojišťovnou.

Pojištění vám zaručí kvalitní lékařský servis a nepřetržité asistenční služby od renomované společnosti AXA Assistance.

Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky MV ČR.

Všechny typy pojistek jsou platné na území ČR a Schengenského prostoru.


Můžete si vybrat ze dvou typů pojištění

Pojištění si můžete objednat v přihlášce na kurz, nebo později u své studijní referentky, anebo na e-mailu studujop@ujop.cuni.cz.


Komplexní zdravotní pojištění cizinců

limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 2 000 000 Kč (min. 75 000 euro)

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus s navýšenými limity

limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 2 600 000 Kč (min. 100 000 euro).


Ceník


TOTAL EUR (včetně administrativního poplatku 30 EUR)

počet měsíců

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus s navýšenými limity

5

234

306

6

275

361

7

316

416

8

357

471

9

397

526

10

438

581

11

479

636

12

520

691

platí 07‒09/2022Last change: September 19, 2022 06:51 
print
Share on:  
Спросите нас
Контакты

Общий контакт:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Вопросы об обучении на курсах:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Вопросы об экзаменах:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, ИНН:  CZ00216208

Идентификатор электронного хранилища данных: piyj9b4
Как до нас добраться

Институт языковой и профессиональной подготовки Карлова университета

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Чешская Республика