Pobytové oprávnění


Pobytové oprávnění

Zaplatili jste za kurz a obdrželi od nás naskenovanou kopii potvrzení o přijetí ke studiu? Nyní si musíte domluvit schůzku na konzulátu a požádat o vízum. Postupujte podle pokynů, získejte vízum a přijeďte do České republiky za vysokoškolským vzděláním.


Žádat můžete o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodoé), nebo o dlouhodobý pobyt za účelem STUDIA a OSTATNÍ. První žádost musí být vždy odevzdána na českém zastupitelském úřadu v zahraničí, a to osobně. Nejčastější postup je podání žádosti o dlouhodobé vízum (vydáváno max. na 1 rok), v případě dalšího navazujícího studia, student podává žádost o dlouhodobý pobyt (vydáván max. na 2 roky) již na území ČR. Je ale také možné podat ve vaší zemi první žádost rovnou o dlouhodobý pobyt.

Rozdíl v účelech pobytu

Naše přípravné kurzy ke studiu na vysoké škole splňují účel pobytu STUDIUM. Jste-li studentem přípravných kurzů (příprava na vysokoškolské studium), můžete požádat o jeden ze dvou typů povolení k pobytu:  


  1. Dlouhodobé vízum za účelem studia je druh dlouhodobého víza (nad 90 dnů pobytu),které je často označováno jako "studentské" vízum. 

  2. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia  


Lhůta pro posouzení žádosti pro oba typy je 60 dnů ode dne podání.


Intenzivní kurzy češtiny splňují účel pobytu OSTATNÍ. Pokud jste studentem dlouhodobéh ointenzivního kurzu českého jazyka (bez přípravy na VŠ) nemůžete počítat s tzv. "studentským vízem" - musíte požádat o dlouhodobé vízum za účelem "OSTATNÍ". Lhůta pro posouzení žádosti je 120 dnů ode dne podání


Jste-li studentem krátkodobého kurzu, resp.pokud se chystáte na naše krátkodobé intenzivní kurzy nebo chcete přijet na letní školu, bude vám stačit požádat o schengenské "krátkodobé" vízum.Takové vízum opravňuje k pobytu v schengenském prostoru po dobu maximálně 90 dnů. Pozor: takové vízum nelze prodloužit ani změnit na dlouhodobé.

  

Následuje stručný návod k procesu získání dlouhodobého víza.

KROK 1: OBJEDNEJTE SE NA POHOVOR NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADĚ

Žádost o vízum musí být odevzdána na českém zastupitelském úřadu v zahraničí, a to osobně. Svůj zastupitelský úřad / konzulát najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Podívejte se na instrukce ke sjednání termínu pohovoru a zaregistrujte se na pohovor.

KROK 2: PŘIPRAVTE SI DOKUMENTY PRO ZÍSKÁNÍ VÍZA

Zastupitelský úřad / konzulát vám naplánoval termín schůzky pro podání žádosti o vízum. Připravte si dokumenty pro podání žádosti.


Od nás jste obdrželi tyto dokumenty:

  • oficiální potvrzení o přijetí ke studiu,

  • smlouvu o studiu,

  • smlouvu o ubytování (v případě, že jste si rezervovali a zaplatili ubytování; Více o naší nabídce ubytování najdete zde),

  • smlouvu o zdravotním pojištění (v případě, že jste si rezervovali a zaplatili pojištění naším prostřednictvím); Více informací najdete na stránce Zdravotní pojištění).


Další dokumenty si musíte zajistit sami.


Seznam dokumentů k podání žádosti o dlouhodobé vízum naleznete zde.

Seznam dokumentů k podání žádosti o dlouhodobý pobyt naleznete zde.


UPOZORNĚNÍ: Některé země mají zvláštní požadavky na dokumenty. Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR najdete stránky svého konzulátu, kde si můžete ověřit náležitosti dokladů požadovaných ambasádou/konzulátem ve vaší zemi!


Obvykle jsou vyžadovány tyto dokumenty:


  • mezinárodní cestovní doklad/pas (Pas musí být platný minimálně 3 měsíce po ukončení data platnosti vašeho budoucího dlouhodobého víza.)

  • potvrzení z banky o výši finančních prostředků na vašem účtu (kolik peněz by mělo být na účtu)

  • potvrzení o trestní bezúhonnosti (dokument musí mít příslušný stupeň legalizace, který se u jednotlivých zemí liší. Úplný seznam naleznete zde)

  • notářsky ověřený souhlas rodičů s výjezdem do zahraničí a pobytem nezletilého v České republice (pouze pro nezletilé osoby)


Dokumenty, které si zajišťujete sami, musí být přeloženy do češtiny soudním překladatelem. Překlad dokumentů si můžete objednat u nás.

KROK 3: VYPLŇTE A PODEJTE ŽÁDOST O VÍZUM

Stáhněte si formulář. Vytiskněte jej a vyplňte podle vzoru. V případě nejasností při vyplňování žádosti se můžete obracet na InfoPoint.


dlouhodobé vízum

dlouhodobý pobyt

formulář ke stažení

formulář ke stažení

vzor vyplněné žádosti

vzor vyplněné žádosti

KROK 4: POHOVOR PRO ZÍSKÁNÍ VÍZA DO ČESKÉ REPUBLIKY

Ještě jednou si ověřte požadavky na dokumenty na webových stránkách velvyslanectví/konzulátu ve vaší zemi! Dokumenty nesmí být v době podání žádosti starší než 180 dní.


Žádost o dlouhodobé vízum většinou zahrnuje krátký pohovor. V sekci Pohovor k získání víza vám prozradíme, jak takový pohovor probíhá, a poradíme, jak se na něj připravit.


Pozor: Originál pojistné smlouvy si nechte u sebe. K žádosti o vízum stačí přiložit kopii. Originál pojistné smlouvy budete potřebovat pro vlepení víza a pro případné použití v České republice.

KROK 5: POČKEJTE NA UDĚLENÍ VÍZA

Po podání žádosti na zastupitelském úřadě/konzulátu stačí jen počkat. Lhůta pro vyřízení žádosti o vízum za účelem studia je 60 dní. Lhůta pro vyřízení žádosti o vízum za účelem ostatní je 120 dní.


Stav své žádosti můžete zkontrolovat na webových stránkách Imigarčního portálu ČR. Do žlutě označeného pole zadejte číslo své žádosti. Číslo žádosti je uvedeno na dokladu, který jste obdrželi při podání dokumentů na zastupitelském úřadě/konzulátu. Např: ASTA123456789.Pozor: Do systému se žádost vkládá se zpožděním, takže se nemusí stav žádosti ukázat hned v prvních dnech po jejím podání. Pokud registrační systém oznámí, že je žádost schválena, nemusíte ihned posílat e-mail ani volat na zastupitelský úřad / konzulát. Jeho pracovníci vás budou kontaktovat a pozvou vás k vylepení víza. Pokud budete mít hovor ze skrytého čísla, zvedněte telefon - s největší pravděpodobností je to pracovník konzulátu.

KROK 6: VYLEPENÍ VÍZA DO PASU

Pokud pracovník zastupitelského úřadu / konzulátu, který vás informoval o schválení vašeho víza, neuvedl datum a čas, kdy si pro vízum můžete přijít, můžete si jej zvolit sami. Pracovní dobu zastupitelského úřadu / konzulátu najdete na jeho webových stránkách. Jistě tam najdete také informaci o tom, v kolik hodin si můžete přijít pro vízum.


Na některých konzulátech se tento proces provádí ještě týž den, zatímco na jiných se budete muset pro pas vrátit následující pracovní den.


Pozor: Aby vám mohlo být vízum do pasu vylepeno, musíte s sebou přinést tyto dokumenty: cestovní pas a pojistná smlouva.


Pozor: Originál pojistné smlouvy si nechte u sebe. Udělejte si kopii a v případě nutnosti nechejte na ambasadě / konzulátu kopii. Originál pojistné smlouvy budete potřebovat pro případné použití v České republice.


Pokud ještě nemáte sjednané pojištění, můžete tak učinit naším prostřednictvím. Za tímto účelem musíte napsat e-mail studijní referentce. Základní informace o pojištění najdete zde.


Nezapomeňte svou studijní referentku informovat o tom, že vám bylo uděleno vízum. Tuto informaci potřebujeme, abychom zajistili váš bezproblémový příjezd a zahájení výuky. Po udělení víza také probhá rezervace pokoje na koleji. Pošlete sken vízového štítku vaší studijní referentce a požádejte o rezervaci pokoje.

KROK 7: OHLAŠOVACÍ POVINNOST PO PŘÍJEZDU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Studenti ze zemí mimo EU i EU mají povinnost splnit po příjezdu do České republiky ohlašovací povinnost, pokud ji za ně nesplní ubytovatel. Studenti ze zemí EU mají tuto povinnost do 30 dnů od vstupu na území, studenti mimo EU do 3 dnů. Ohlásit se musíte na místně příslušné pobočce Oddělení pro azylovou a migrační politiku MV ČR.


Pokud jste ubytování na kolejích ÚJOP UK, nemusíte se nikam hlásit, ohlášení vyřídíme za vás!

ÚJOP UK INFOPOINT ‒ Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit? V případě jakýchkoli dotazů vám poradí naš InfoPoint.


e-mail: studujop@ujop.cuni.cz


WhatsApp: +420 778 754 481


Poslední změna: 2. únor 2024 09:20 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika