Pohovor k získání víza do České republiky


1. Co váš čeká...

Žádost o dlouhodobé vízum často zahrnuje krátký pohovor. Tato skutečnost mnohé naše budoucí studenty znervózňuje. Nejenže musíte poprvé v životě projít velkou byrokratickou procedurou, ale také musíte něco říct. 


Prozradíme vám, jaká témata by mohla být během tohoto pohovoru řešena. Doufáme, že vám to pomůže trochu se uvolnit nebo alespoň nebýt příliš nervózní.


Nezapomínejte na základní pravidla zdvořilosti: pozdrav a úsměv.


Klidně a jasně uveďte, že jste přišli požádat o dlouhodobé vízum za účelem studia, protože se chystáte studovat v přípravných kurzech Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.


S sebou budete mít poměrně velký počet dokumentů. Zeptejte se konzulárního úředníka, co je pro něj pohodlnější: zda pracovat s vašimi dokumenty, když obdrží celý štos hned, nebo zda mu předáte jeden dokument po druhém.


Úkolem konzulárního úředníka je ujistit se, že vaše totožnost odpovídá dokladům, a ověřit jejich úplnost a správnost. Konzulát nerozhoduje o tom, zda vám vízum udělí, či nikoli.


Při odpovídání na otázky mluvte klidně a srozumitelně.


Otázky, které vám budou kladeny, jsou zcela běžné. Lze je rozdělit do následujících kategorií:


2. Téma otázek: obecné


 1. Můžete vyjmenovat rozdíl mezi povolením k dlouhodobému pobytu a dlouhodobým vízem (v případě, že žádáte o dlouhodobý pobyt)?

 2. Co děláte ve své zemi?

 3. Jaký je váš poslední ukončený stupeň vzdělání?

 4. Proč jste se rozhodli studovat v České republice?

  Nebojte se vyjmenovat skutečné a zřejmé důvody: prestiž, kvalita a relativně nízké náklady na vysokoškolské vzdělání; značné množství informací na internetu atd. Nejste první ani poslední, kdo se právě z těchto důvodů vydal do České republiky.

 5. Uvažoval jste o studiu v nějaké jiné zemi? Programy kterých vysokých škol jste zvažoval?

 6. Mají vzdělávací instituce ve vaší zemi podobné obory jako ten, který chcete studovat v České republice? Pokud ano, proč se tam nehlásíte ke studiu?

 7. Kdy jste se rozhodl/a odjet studovat do České republiky? Proč?

 8. Kde a kdy jste byl/a v EU? Co jste tam dělali?

 9. Co plánujete dělat v případě, že nedostanete vízum?

 10. Mluvíte nějakým cizím jazykem? Proč nechcete využít své znalosti jazyka k dalšímu studiu?


3. Téma otázek: Naše přípravné programy a studium


 1. Jak jste se dozvěděli o kurzech, které navštěvujete?

  Na tuto otázku jste odpověděli v přihlášce: doporučení od přátel/známých, YouTube, sociální sítě, reklama atd.

 2. Můžete říci, jak probíhal proces zápisu do kurzu? Jak jste se do kurzu přihlásili?

  Pokud jste zapomněli, jak jste to udělali, osvěžte si paměť pomocí našeho podrobného postupu krok za krokem.

 3. Se kterým pracovníkem těchto kurzů jste komunikovali a v jakém jazyce?

  Zapamatujte si jméno studijní referentky, se kterou jste komunikovali e-mailem, téměř jistě v angličtině.

 4. Kolik činí platba za kurz? Existuje nevratná část platby? Jakou část ceny jste již zaplatili?

  Studijní program COMPLEX stojí 5940 eur, studijní program FAST a FLEXI sotjí 4430 eur. Za kurz jste zaplatili celou částku. Pokud kurz zrušíte, nevratná částka činí 120 eur a 2 % ze zbývající částky.

 5. Jaká je adresa, na které se bude kurz konat?


  město

  Praha

  Praha

  Poděbrady

  ulice

  José Martího

  Voršilská

  Jiřího náměstí

  číslo budovy

  407/2

  144

  1/8

  PSČ

  162 00

  110 00

  290 01

  kód země

  CZE

  CZE

  CZE

 6. Který den kurz začíná a kdy končí?

  Přípravný kurz začíná vždy první pondělí v září. V roce 2023 je to 7. září. Studium končí zkouškami na konci června. Vždy je však dobré podívat se na Harmonogram akademického roku na našich webových stránkách.

 7. Kolik hodin týdně budete studovat?

  35 hodin. Od rána do poledne se budete učit češtinu, odpoledne pak předměty svého oboru.

 8. Jaké odborné předměty budete studovat?


  OBORY

  ekonomické

  humanitní a umělecké

  medicínské a přírodovědné

  technické a IT

  úvod do ekonomie

  ekonomické texty

  matematika

  angličtina

  moderní dějiny

  dějiny umění

  verbální myšlení

  společensko-kulturní seminář

  všeobecná biologie

  biologie pro lékaře

  chemie

  fyzika

  matematika

  fyzika

  informatika

  angličtina

 9. Co budete dělat v létě?

  Nedoporučujeme počítat s tím, že si v prvním létě v České republice užijete pořádnou dovolenou. Budeš muset udělat přijímací zkoušky, zapsat se na vysokou školu, přihlásit se na kolej a požádat o prodloužení víza. Možná budete moci odjet na pár týdnů domů, ale není to žádná záruka.

 10. Bude se na konci kurzu konat zkouška? Jak tato zkouška vypadá?

  Kromě zkoušek z odborných předmětů budete skládat standardizovanou zkoušku z češtiny, která určí vaši úroveň jazykové znalosti (B1/B2/C1). Zkouška z češtiny testuje všechny 4 řečové dovednosti: čtení, poslech, psaní i mluvení.


4. Téma otázek: Cesta


 1. Řekněte nám, jak se dostanete z domova do studijního centra v České republice.

  Svůj způsob cestování jste již částečně popsali v přihlášce. Tam jste uvedli jak druh dopravy, tak hraniční přechod, kde vstoupíte na půdu České republiky. Musíte se však sami rozhodnout, jakým způsobem se z tohoto bodu vydáte. Můžete si objednat transfer. K tomu je třeba napsat konzultantce vašeho studijního střediska alespoň 10 dní před příjezdem, aby pro vás mohla transfer zajistit. Další možností je prostudovat si pokyny, které vám asistentka zašle měsíc před zahájením kurzu.

 2. Sdělte, jak se plánujete každý den dopravovat z místa bydliště do místa studia.

  Pokud budete bydlet na koleji ÚJOP UK, dostanete se do školy městskou hromadnou dopravou nebo pěšky. Pokud budete bydlet jinde, doporučujeme si otevřít si Google maps a prozkoumat okolí a virtuálně se projít po čtvrti, ve které budete zhruba rok bydlet.


5. Téma otázek: Ubytování a náklady na bydlení


 1. Kde budete během kurzu bydlet? Jaká je adresa koleje? Jaké jsou na této koleji podmínky? Kolik lidí žije v jednom pokoji? Jaké jsou náklady na ubytování?


  kolej

  Krystal

  Hostivař

  Hvězda

  Poděbrady

  město

  Praha 6

  Praha 10

  Praha 6

  Poděbrady

  ulice

  José Martího

  Weilova

  Zvoníčkova

  Jana Opletala

  číslo budovy

  407/2

  1144/2

  5

  77

  PSČ

  162 00

  102 00

  162 08

  290 01

  kód země

  CZE

  CZE

  CZE

  CZE

  více informací

  více informací

  více informací

  více informací


 2. Kolik myslíte, že utratíte v České republice za měsíc?

  Kolik stojí život v ČR se dočtete v článku First Year in the Czech Republic: How Much Money Do You Need? Part Two: After Arrival na našem blogu.

 3. Kdo vás bude během kurzu v ČR finančně zajišťovat?

  Připomínáme, že během studia v přípravných kurzech ÚJOP UK nemůžete pracovat, takže se můžete spolehnout pouze na své úspory a/nebo pomoc rodičů.


6. Téma otázek: Nostrifikace


 1. Jak hodláte nostrifikovat své vysvědčení, vysokoškolský diplom nebo diplom z vysoké školy?

  Více o nostrifikaci najdete v sekci Nostrifikace.

 2. Jak probíhá nostrifikace? Kdo se o ni postará?

  Připomínáme, že se vyřízením vašich dokumentů vám pomůžeme, tato činnost je zahrnuta v ceně kurzu.


7. Vysokoškolské vzdělávání


Veškeré informace o budoucím studiu na vaší univerzitě najdete, když do vyhledávače zadáte název svého oboru a slova "přijímací řízení" a adresu webových stránek univerzity (ve formátu site:fhs.cuni.cz). Tuto stránku otevřete v prohlížeči Google Chrome a přeložte ji.


 1. Jaká úroveň češtiny je nutná pro vstup na vaši fakultu?

  Informaci najdete naší tabulce vysokých škol, které uznávají zkoušku CCE.

 2. Jmenujte termín podání přihlášky na vysoké školy.

 3. Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu?

 4. Kolik stojí přihláška na vysokou školu?

 5. Na jakou vysokou školu se chystáte nastoupit po absolvování studia na ÚJOP UK? Jaký bude váš obor?

 6. Jaký je tento obor? Co budete studovat? Co dělají absolventi této specializace?

 7. Víte, kolik lidí se hlásí na váš obor? Proč si myslíte, že budete do programu přijati?

 8. Jak dlouho trvá váš vysokoškolský program?

  Více informací o systému vysokoškolského vzdělávání najdete v článcích na našem blogu:

 9. Jaké jsou termíny přijímacích zkoušek?

 10. Jaké předměty budete studovat v zimním semestru prvního ročníku na vysoké škole?

  Ve vyhledávacím dotazu spojte název svého oboru, slova "studijní plán" a adresu webových stránek univerzity (ve formátu site:fhs.cuni.cz).

 11. Víte, jaký je systém hodnocení v České republice?

  Liší se podle toho, na které fakultě studujete. Známky dostanete buď ve formátu A, B, C, D, F (kde A je nejvyšší známka), nebo jako ve škole 1, 2, 3, ..., kde 1 je nejvyšší známka a 5 je úplný opak.

 12. Kolik kreditů musíte získat, abyste získali diplom?

 13. Jaké další podmínky je třeba splnit, abyste získali diplom?


8. Téma otázek: Plány do budoucna


V tuto chvíli samozřejmě můžete jen těžko vědět, co se stane za 4 až 6 let, až studium dokončíte. Přesto vám mohou být položeny otázky podobné těm následujícím.


 1. Co plánujete dělat po ukončení studia?

 2. Plánujete zůstat v České republice a žít a pracovat zde?

  Nemusíte nic vymýšlet. Pokud je budoucnost nejistá, popište ji takto: vzdálená a zahrnující několik zcela zřejmých možností.


9. Téma otázek: Česká republika


Očekává se, že při přípravě na cestu do České republiky jste si tuto zemi trochu nastudovali. I když stále nemůžete znát odpovědi na všechny otázky


 1. Znáte jméno prezidenta České republiky?

 2. Jak se jmenuje hlavní město České republiky a co o něm víte?

 3. Jaká další velká města v České republice znáte a co o nich víte?

 4. Které země mají s Českou republikou společné hranice?


10. Obtížné otázky


Tyto otázky nemají za cíl prověřit vaše znalosti, ale spíše zjistit, jaké jsou vaše skutečné úmysly. Pokud vám bude položena některá z níže uvedených otázek nebo něco podobného, reagujte tak, jak chcete: u vtipné otázky se usmějte, u obtížné se zamyslete. A pokud nemáte odpověď, řekněte to na rovinu.


 1. Co budete dělat, když se nenaučíte česky nebo neuspějete u přijímacích zkoušek?

  To bude velká rána. Budu hodně smutný a pojedu domů.

 2. Jaká podlahová krytina se používá v učebnách vašeho budoucího studijního střediska?

  Haha! Nemyslel jsem si, že je to důležitá informace. Určitě se na to podívám, až tam dorazím.

 3. Nemyslíte si, že jste na tuto otázku odpověděla velmi podivně? Mám si ji zapsat?

  Ano, zapište si ji.


Poslední změna: 18. listopad 2022 09:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika