Исследовательский центр тестирования

(VTC)


Specializované pracoviště, které existuje od roku 2006 a zabývá se:

 • testováním češtiny pro cizince

 • vědeckou činností v oblasti lingvistiky a lingvodidaktiky

 • školením pedagogických pracovníků

 • reprezentační a další činností

Testování češtiny pro cizince se věnujeme v těchto oblastech:

 • tvorba, pilotáž, organizace (administrace a vydávání osvědčení) a evaluace standardizovaných zkoušek z češtiny pro cizince (včetně zkoušek pro mládež)

 • metodická koordinace, monitorování a evaluace semestrálních a závěrečných zkoušek z češtiny na střediscích ÚJOP UK

 • metodická koordinace, monitorování a evaluace dalších standardizovaných zkoušek z cizích jazyků poskytovaných v rámci ÚJOP UK

Vědecko-výzkumná činnost VTC se orientuje především na:

 • analýzu a implementaci metodických postupů v oblasti jazykového testování a ve vývoji standardizovaných zkoušek

 • zapojení do projektů zaměřených na testování cizích jazyků (včetně češtiny jako cizího jazyka)

Školení pedagogických pracovníků zajišťujeme v tomto rozsahu:

 • vzdělávání pracovníků zabývajících se testováním ČJC

 • realizace odborných školení, kurzů, workshopů a seminářů se zaměřením na testování ČJC

 • poradenské služby, audity

V oblasti reprezentace a propagace se VTC stará o:

 • zajištění úkolů spojených s propagací a prezentací standardizovaných zkoušek a učebních materiálů z produkce ústavu

 • zastoupení UK v mezinárodních organizacích (ALTE apod.)Last change: September 2, 2022 22:02 
Share on:  
Спросите нас
Контакты

Общий контакт:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Вопросы об обучении на курсах:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Вопросы об экзаменах:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, ИНН:  CZ00216208

Идентификатор электронного хранилища данных: piyj9b4
Как до нас добраться

Институт языковой и профессиональной подготовки Карлова университета

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Чешская Республика