Mezinárodní konference studentů češtiny

Studujete český jazyk? Chcete vyzkoušet své prezentační a překladatelské dovednosti? Zajímá vás zpětná vazba od jazykových odborníků a špičkových překladatelů? Právě vás srdečně zveme na 8. ročník mezinárodní konference studentů češtiny jako cizího jazyka, která se bude konat 27. a 28. 4. 2023 v Praze.
Konference se mohou účastnit všichni studenti češtiny jako cizího jazyka v České republice i v zahraničí. Součástí konference jsou dvě soutěžní sekce: prezentační a překladatelská. Na vítěze čekají elektronické čtečky, bezdrátová sluchátka, slovníky nebo poukázky do knihkupectví.
Konference se koná pod záštitou prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., rektorky Univerzity Karlovy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.


Program

Soutěžní den prezentací (PDF)
Konferenční den (PDF)


Mediální partner

Partneři1. Prezentační soutěž 

V rámci soutěže si vyzkoušíte v češtině nejen přípravu prezentace, ale i vystoupení před publikem a porotou.
Čeká vás 10minutové vystoupení na téma, které si sami vyberete.
Porota složená z jazykových specialistů a zkušených speakerů bude hodnotit i prezentaci, kterou si k tématu připravíte, a vaši schopnost reagovat na otázky.

Na co se připravit?

Můžete si vybrat téma zájmové nebo odborné.

Svoje téma zpracujete v MS PowerPoint nebo kompatibilním programu.

Prezentovat budete 10 minut v češtině bez opory psaného textu.

Po prezentaci budete odpovídat 5 minut na dotazy poroty.

Vystupovat budete před členy poroty a ostatními účastníky soutěže.

Můžete se účastnit prezenčně v Evropském domě v Praze, nebo on-line.

Co se hodnotí? 

znalost tématu, resp. odborná úroveň

jazykový projev (vč. výslovnosti)

nonverbální projev, kontakt s posluchači

struktura a obsah prezentace

práce s časem

atraktivita prezentace

úroveň zpracování prezentace

Harmonogram

24. 3. 2023

uzávěrka přihlášek

do 14. 4. 2023

upřesnění jmen konkrétních soutěžících, název prezentací, zařazení

do tematické nebo odborné části

21. 4. 2023

uzávěrka pro zaslání soutěžních prezentací

27. 4. 2023

soutěžní den prezentační soutěže, od 9.00 SEČ

28. 4. 2023

konferenční den, odborné semináře a vyhlášení výsledků, od 10.00 SEČ


2. Překladatelská soutěž 

V rámci soutěže máte příležitost vyzkoušet, jaké to je být profesionálním překladatelem. V daném časovém limitu budete překládat zadaný text ze svého mateřského jazyka do češtiny.
Vaše překlady následně vyhodnotí porota složená ze zkušených překladatelů, od kterých zároveň dostanete cennou zpětnou vazbu.
Překládat budete podle pokynů svého učitele či lektora ve své škole. Soutěže se můžou účastnit studenti se znalostí češtiny na úrovni B1 a vyšší.

Na co se připravit?

Budete překládat z mateřského jazyka do češtiny pod dohledem vyučujícího.

Text k překladu bude v rozsahu přibližně 1,5 normostrany (tj. 2 700 znaků).

Časový limit na překlad je 120 minut.

K překladu můžete využít tištěné, elektronické i online slovníky.

Není povoleno použití nástrojů počítačem podporovaného překladu (CAT), nástrojů pro kontrolu pravopisu či strojového překladu. Překlady, u nichž by byly tyto nástroje použity, budou ze soutěže vyloučeny.

Vyhodnocení překladatelské soutěže proběhne během konferenčního dne v Evropském domě v Praze, kterého se můžete účastnit prezenčně nebo on-line.

Co se hodnotí? 

významová přesnost překladu

jazyková a pravopisná správnost

volba lexikálních prostředků

styl a plynulost textu

originalita překladatelských řešení

Harmonogram 

24. 3. 2023

uzávěrka přihlášek

do 31. 3. 2023 

zaslání soutěžního textu a pokynů vyučujícím

3.–7. 4. 2023

časové okno pro uspořádání soutěžního dne překladatelské

soutěže vyučujícími

do 14. 4. 2023

odevzdání soutěžních překladů (max. 3 za jedno pracoviště)

28. 4. 2023

konferenční den a vyhlášení výsledků, od 10.00 SEČ


Pokyny pro vyučující / přihlašující instituci

Do prezentační i překladatelské soutěže přihlašuje studenty jejich vyučující nebo jiný zástupce školy. Školních kol se může zúčastnit libovolný počet soutěžících, do mezinárodního kola může pracoviště přihlásit maximálně tři prezentace a zaslat tři nejlepší překlady.
Jména konkrétních soutěžících v prezentační soutěži oznámí vyučující/zástupce školy organizátorům do 14. 4. Prezentace soutěžících zašle vyučující/zástupce školy ve formátu kompatibilním s Microsoft PowerPoint do 21. 4. na adresu konference.studentu@ujop.cuni.cz.
Soutěžní překlady pro překladatelskou soutěž zašle vyučující/zástupce školy ve formátu .doc, .docx, .rtf nebo .pdf do 14. 4. na adresu DGT-PRAGUE@ec.europa.eu. Pokud je sken zaslán v jednom z výše uvedených formátů, lze překlad zaslat i jako sken rukopisu, porota si ale vymezuje možnost vyřadit ze soutěže nečitelné texty.


Přihláška

Přihlášky do přezentační a překladatelské soutěže jsou již uzavřeny.


Plakát ke stažení

stáhnout v PDF


Poslední změna: 20. duben 2023 18:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika