Mezinárodní konference studentů češtiny


Studujete český jazyk? Chcete vyzkoušet své prezentační a překladatelské dovednosti? Zajímá vás zpětná vazba od jazykových odborníků a špičkových překladatelů? Právě vás srdečně zveme na 9. ročník mezinárodní konference studentů češtiny jako cizího jazyka, která se bude konat 25. a 26. 4. 2024 v Praze.
Konference se mohou účastnit všichni studenti češtiny jako cizího jazyka v České republice i v zahraničí. Součástí konference jsou dvě soutěžní sekce: prezentační a překladatelská. Na vítěze čekají hodnotné ceny
Konference se koná pod záštitou prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., rektorky Univerzity Karlovy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.


Pozdrav prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. rektorky Univerzity Karlovy účastníkům Mezinárodní konference studentů


Program v PDF ke stažení:

Soutěžní den prezentací

Konferenční den a vyhlášení výsledků


Mediální partner

Partneři1. Prezentační soutěž 


Výsledky


Výsledky soutěže odborných prezentací Výsledky soutěže tématických prezentací


V rámci soutěže si vyzkoušíte v češtině nejen přípravu prezentace, ale i vystoupení před publikem a porotou.
Čeká vás 10minutové vystoupení na téma, které si sami vyberete.
Porota složená z jazykových specialistů a zkušených speakerů bude hodnotit i prezentaci, kterou si k tématu připravíte, a vaši schopnost reagovat na otázky.

Na co se připravit?

Můžete si vybrat téma zájmové nebo odborné.

Svoje téma zpracujete v MS PowerPoint nebo kompatibilním programu.

Prezentovat budete 10 minut v češtině bez opory psaného textu.

Po prezentaci budete odpovídat 5 minut na dotazy poroty.

Vystupovat budete před členy poroty a ostatními účastníky soutěže.

Můžete se účastnit prezenčně v Praze, nebo on-line.

Co se hodnotí? 

znalost tématu, resp. odborná úroveň

jazykový projev (vč. výslovnosti)

nonverbální projev, kontakt s posluchači

struktura a obsah prezentace

práce s časem

atraktivita prezentace

úroveň zpracování prezentace


Harmonogram

8. 3. 2024

uzávěrka přihlášek

do 31. 3. 2024

upřesnění jmen konkrétních soutěžících, název prezentací, zařazení

do tematické nebo odborné části

14. 4. 2024

uzávěrka pro zaslání soutěžních prezentací

25. 4. 2024

soutěžní den prezentační soutěže, od 9.00 SEČ

26. 4. 2024

konferenční den, odborné semináře a vyhlášení výsledků, od 10.00 SEČ


2. Překladatelská soutěž 


Výsledky


Výsledky překladatelské soutěže


V rámci soutěže máte příležitost vyzkoušet, jaké to je být profesionálním překladatelem. V daném časovém limitu budete překládat zadaný text ze svého mateřského jazyka do češtiny.
Vaše překlady následně vyhodnotí porota složená ze zkušených překladatelů, od kterých zároveň dostanete cennou zpětnou vazbu.
Překládat budete podle pokynů svého učitele či lektora ve své škole. Soutěže se můžou účastnit studenti se znalostí češtiny na úrovni B1 a vyšší.

Na co se připravit?

Budete překládat z mateřského jazyka do češtiny pod dohledem vyučujícího.

Text k překladu bude v rozsahu přibližně 1,5 normostrany (tj. 2 700 znaků vč. mezer).

Časový limit na překlad je 120 minut.

K překladu můžete využít tištěné, elektronické i online slovníky.

Není povoleno použití nástrojů počítačem podporovaného překladu (CAT), nástrojů pro kontrolu pravopisu či strojového překladu. Překlady, u nichž by byly tyto nástroje použity, budou ze soutěže vyloučeny.

Vyhlášení výsledků překladatelské soutěže proběhne během konferenčního dne v Praze, kterého se můžete účastnit prezenčně nebo on-line.

Co se hodnotí? 

významová přesnost překladu

jazyková a pravopisná správnost

volba lexikálních prostředků

styl a plynulost textu

originalita překladatelských řešení

Harmonogram 

8. 3. 2024

uzávěrka přihlášek

do 17. 3. 2024

zaslání soutěžního textu a pokynů vyučujícím

20.–27. 3. 2024

časové okno pro uspořádání soutěžního dne překladatelské

soutěže vyučujícími

do 7. 4. 2024

odevzdání soutěžních překladů (max. 3 za jedno pracoviště)

26. 4. 2024

konferenční den a vyhlášení výsledků, od 10.00 SEČ


Pokyny pro vyučující / přihlašující instituci

Do prezentační i překladatelské soutěže přihlašuje studenty jejich vyučující nebo jiný zástupce školy. Školních kol se může zúčastnit libovolný počet soutěžících, do mezinárodního kola může pracoviště přihlásit maximálně tři prezentace a zaslat tři nejlepší překlady.
Jména konkrétních soutěžících v prezentační soutěži oznámí vyučující/zástupce školy organizátorům do 31. 3. Prezentace soutěžících zašle vyučující/zástupce školy ve formátu kompatibilním s Microsoft PowerPoint do 14. 4. na adresu konference@ujop.cuni.cz.
Soutěžní překlady pro překladatelskou soutěž zašle vyučující/zástupce školy ve formátu .doc, .docx, nebo .pdf do 7. 4. na adresu DGT-PRAGUE@ec.europa.eu. Pokud je sken zaslán v jednom z výše uvedených formátů, lze překlad zaslat i jako sken rukopisu, porota si ale vymezuje možnost vyřadit ze soutěže nečitelné texty.


Přihláška

Přihlášky do prezentační a překladatelské soutěže jsou již uzavřeny.


Plakát ke stažení

stáhnout v PDFFotogalerie


HTML galerie Zonerama
Mezinárodní konference studentů češtiny 2024


Poslední změna: 28. květen 2024 17:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika