ALTE 2022

Méně rozšířené jazyky z pohledu plurilingvismu

58. setkání a konference ALTE, Praha, 9.‒11.11.2022


 


Rozvoj a praxe vícejazyčného učení se, učení a hodnocení představuje jednu z důležitých priorit ve vícejazyčné Evropě. Mezi hlavní cíle evropské jazykové politiky patří zejména ochrana a rozvoj bohatého dědictví různých jazyků a kultur, v čemž klíčovou roli hrají méně rozšířené jazyky, podpora mobility evropských občanů, sociální soudržnost a v neposlední řadě přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny.


Téma konference ALTE pro rok 2022 má na jedné straně podnítit diskuzi o hledání způsobů, jak se vypořádat s výzvami specifickými pro studium, výuku a hodnocení jazyků s menším počtem mluvčích či s menším počtem uchazečů o zkoušku, a na straně druhé má poukázat na výzvy, kterým mohou čelit jazyky s velkým počtem mluvčích nebo větším počtem uchazečů o jazykové zkoušky.


Problémy při testování méně rozšířených jazyků obvykle vyplývají z omezených možností užití kvantitativních analýz. Méně rozšířené jazyky také čelí omezeným finančním i lidským zdrojům a menšímu množství dat např. pro tvorbu obsahu ve fázi konstrukce testu (korpusy, nástroje pro textovou analýzu atd.). Nicméně výzvy v testování tzv. velkých jazyků by neměly zůstat stranou, neboť zde se může stát náročnými administrace a logistika, školení a monitorování examinátorů nebo monitorování zkušebních center.


PROGRAM


8. 11. 2022

ALTE Course in Languages for Specific Purposes Test Design

otevřeno všem zájemcům o jazykové testování


Detaily a reagistrace

PROGRAM

9. 11. 2022

Standing Committee Meeting

Board of Trustees Meeting

pouze pro zvolené zástupce


 

10. 11. 2022

58. setkání členů ALTE

pouze pro členy ALTE

(ALTE Members/Associate Members/Invidual Expert Members)


Detaily a registrace

PROGRAM

11. 11. 2022

58. KONFERENCE ALTE

otevřeno všem zájemcům o jazykové testování

Detaily a registrace

PROGRAM


O KONFERENCI ALTE V PRAZE

Setkání členů a konference ALTE (The Association of Language Testers in Europe – https://www.alte.org/) se konají pravidelně dvakrát ročně v různých evropských zemích a hostí je vždy jedna ze členských institucí ALTE. Jedná se o setkání a mezinárodní konferenci, na níž se setkávají odborníci z institucí, které jsou hlavními kapacitami v oblasti výuky a testování jazyků – poskytování mezinárodně platných certifikovaných zkoušek z cizích jazyků – a které hrají významnou roli při určování směru národní i nadnárodní jazykové politiky svých států.


Na začátku listopadu 2022 (9.‒11. 11. 2022) se setkání a konference po 12 letech vrací opět do Prahy, kde ji bude pořádat ÚJOP UK. Akce se bude konat v historické budově Karolina. První a druhý den jsou určeny členům ALTE, poslední den se koná konference otevřená veřejnosti. Tématem bude postavení malých jazyků (jazyků s menším počtem mluvčích nebo menším počtem uchazečů o jazykové zkoušky) v kontextu plurilingvalismu.


Program tvoří odborné přednášky, semináře a workshopy zaměřené na sdílení dobré praxe jazykové výuky, testování a hodnocení. Svou účast s hlavní přednáškou přislíbil bývalý ředitel Evropského centra pro moderní jazyky (European Centre for Modern Languages of the Council of Europe) prof. Waldemar Martyniuk. Během konference se uskuteční také kulatý stůl věnující se problematice z perspektivy velkých jazyků.


O ALTE

Asociace ALTE ‒ The Association of Language Testers in Europe byla založena roku 1989 a v současné době sdružuje 33 plnoprávných členů (Full Members) zastupujících 26 evropských jazyků a přes 100 přidružených členů (Associate Members) ze 32 zemí EU i mimo ni. Jako nevládní nezisková organizace zastává ALTE statut hosta v Radě Evropy (Participatory Status as an NGO with the Council of Europe).


Cílem ALTE je podpora spravedlivého a přesného hodnocení jazykových schopností a dovedností v Evropě i mimo ni. Plnoprávným členem se proto může stát pouze instituce, která vytváří a poskytuje jazykové zkoušky splňující 17 společných standardů ALTE. Standardy pokrývají všechny fáze procesu testování cizího jazyka od tvorby testů přes administraci a logistiku, hodnocení, statistickou analýzu až po komunikaci s uživateli zkoušky.


Mezi plnoprávné členy ALTE patří mezinárodně uznávané instituce, které hrají významnou roli při určování směru národní i nadnárodní jazykové politiky svých států, jako například University of Cambridge, Trinity College London, TestDaF-Institut, Goethe-Institut, Universidad de Salamanca, Instituto Cervantes, Centre international d'études pédagogiques (CIEP), University of Pécs, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie.


UNIVERZITA KARLOVA JAKO ČLEN ALTE

Univerzita Karlova se stala jediným plnoprávným členem ALTE v ČR v roce 2009 na základě úspěšného auditu Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE), kterou vyvíjí a poskytuje Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK). Zkouška CCE je vytvořena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) tak, aby ověřovala základní řečové dovednosti na úrovních A1–C1 (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, gramaticko-lexikální test na úrovních B2 a C1, produkci psaného textu a mluvený projev).


Zkoušku CCE uznává většina českých veřejných vysokých škol v rámci přijímacího řízení studentů-cizinců, je také vyžadována pro doložení znalosti českého jazyka řadou zaměstnavatelů. ÚJOP UK spravuje systém zkušebních center v Česku i v zahraničí. Zkušební centra jsou zpravidla zřízena na partnerských univerzitách (MUNI, UPOL), nebo v zahraničí také ve spolupráci s Českými centry (např. Berlín, Kyjev, Londýn, Moskva, Tokio, Varšava).


Díky členství v ALTE je ÚJOP UK od roku 2013 podle zákona o státním občanství také exkluzivním poskytovatelem Zkoušky z českých reálií a českého jazyka pro účely udělování státního občanství.


Poslední změna: 2. březen 2024 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika