Pomaturitní kurzyPlatební údaje 

Číslo účtu (pouze CZK): 107-996320257/0100  

  

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  

Název a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1  

Detail platby: Jméno Příjmení 

 

V případě úhrady kurzu fakturou musí objednávka a vystavení faktury proběhnout před platbou kurzu. Po platbě již vystavení faktury není možné. Pro vystavení faktury kontaktujte .


Vystavení faktury je možné do 28 dnů před začátkem kurzu. Po zaplacení a nástupu do kurzu je možné požádat o vystavení potvrzení o zaplacení kurzu.


Storno podmínky pro pomaturitní studium

  • Pomaturitní studium - příprava na lékařské fakulty - bez statusu studenta

  • Pomaturitní studium - příprava na lékařské fakulty - status studenta - s rozšířenou AJ


Obecné storno podmínky 

Uhrazením ceny kurzu a dalších služeb účastník potvrzuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami.


  • V ceně kurzu je zahrnut nevratný registrační poplatek, jehož výše je stanovena níže v sekci Registrační poplatek.  

  • V případě, že účastník zruší svoji účast v kurzu před jeho zahájením, cena kurzu mu bude vrácena po odečtení nevratného registračního poplatku. 

  • V okamžiku nástupu účastníka do kurzu není nárok na vrácení ceny kurzu. 

  • Veškeré žádosti o zrušení účasti v kurzu nebo ubytování je nutné zaslat písemně na Studijní oddělení ÚJOP UK (e-mailem nebo dopisem). 

  • Ostatní náklady na již poskytnuté služby ÚJOP UK budou odečteny z vrácené částky (překlady, DHL, ...). 

  • Peníze lze vrátit pouze na účet plátce. V případě, že chce účastník vrátit peníze na jiný účet, je nutný písemný souhlas plátce ověřený notářem. 

  • Doba zpracování žádosti o vrácení peněz je 30 dnů od obdržení kompletní žádosti o vrácení peněz včetně všech požadovaných dokumentů. 

  • Upozornění: Za zameškané hodiny ze soukromých důvodů peníze nevracíme ani takovéto zameškané hodiny nenahrazujeme.

 

Registrační poplatek

V ceně každého kurzu je zahrnut nevratný registrační poplatek. 


Cena registračního poplatku

Cena registračního poplatku

Pomaturitní studium – příprava na lékařské fakulty – bez statusu studenta 


5.300 CZK

Pomaturitní studium – příprava na lékařské fakulty – status studenta – s rozšířenou AJ 


6.800 CZK


Poslední změna: 5. květen 2024 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika