Přípravné programy na VŠ


Platební údaje 

Číslo účtu (pouze CZK): 107-996320257/0100  

IBAN (pouze CZK): CZ53 0100 0001 0709 9632 0257 

 

Číslo účtu (pouze EUR): 27-1838690257/0100  

IBAN (pouze EUR): CZ94 0100 0000 2718 3869 0257  

 

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  

BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX  

Název a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1  

Jméno studenta: Jméno Příjmení 

 

V případě úhrady kurzu fakturou musí objednávka a vystavení faktury proběhnout před platbou kurzu. Po platbě již vystavení faktury není možné. Pro vystavení faktury kontaktujte .


V případě platby v EUR bude stanovená částka v CZK přepočtena interním kurzem ÚJOP UK. Pro více informací kontaktujte .


Storno podmínky pro přípravné programy

 • Přípravné programy COMPLEX a PROGRESS

 • Přípravné programy LITE a FAST

Obecné storno podmínky 

Uhrazením ceny kurzu a dalších služeb účastník potvrzuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami.


 • Veškeré žádosti o zrušení účasti v kurzu, ubytování nebo dalších služeb je nutné zaslat písemně na Studijní oddělení ÚJOP UK (e-mailem nebo dopisem).

 • Student je povinen vrátit následující dokumenty vydané ÚJOP UK:

  • Potvrzení o přijetí ke studiu, Smlouva o studiu, Smlouva o ubytování – pokud tyto dokumenty nebyly odevzdány na zastupitelský úřad Ministerstva zahraničních věcí ČR

  • Originál pojistné smlouvy a karty pojištění

 • Pokud student podal žádost o pobytové oprávnění, je třeba zrušit tuto žádost nebo již udělené pobytové oprávnění a poskytnout ÚJOP UK potvrzení o zrušení pobytového oprávnění vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo zastupitelským úřadem.

 • Ostatní náklady na již poskytnuté služby ÚJOP UK budou odečteny z vrácené částky (překlady, DHL,...)

 • Peníze lze vrátit pouze na účet plátce. V případě, že chce účastník vrátit peníze na jiný účet, je nutný písemný souhlas plátce ověřený notářem.

 • Doba zpracování žádosti o vrácení peněz je 60 - 90 dnů od obdržení kompletní žádosti o vrácení peněz včetně všech požadovaných dokumentů.

Storno podmínky pro přípravné programy COMPLEX a PROGRESS

 • V ceně kurzu je zahrnut nevratný registrační poplatek 5%.

 • V záloze za ubytování je zahrnut nevratný rezervační poplatek 50%.

DO 1. ZÁŘÍ

 • a) Zrušení účasti v kurzu a ubytování

  • Školné: Školné bude vráceno po odečtení registračního/storno poplatku 5% za podmínky, že nebylo využito povolení k pobytu udělené na základě dokladů vydaných ÚJOP UK k příjezdu do ČR.

  • Ubytování: Záloha na ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku 50%.

 • b) Zrušení ubytování

  • Záloha na ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku 50%.

PO 1. ZÁŘÍ (včetně)

 • a) Fyzická účast ve studijním středisku:

  • Zrušení účasti v kurzu a ubytování

   • obojí: 100% storno poplatek

  • Zrušení ubytování

   • 100% storno poplatek

 • b) Účast v on-line výuce ze zahraničí:

  • Zrušení účasti v kurzu a ubytování do 31. října 2024 (včetně)

   • Školné: Na základě písemné žádosti studenta a v opodstatněných případech bude vrácena poměrná část školného. Žádost bude individuálně posouzena ředitelem ÚJOP UK.

   • Ubytování: Záloha na ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku 50%.

  • Zrušení účasti v kurzu a ubytování do začátku 2. semestru

   • Školné: Na základě písemné žádosti studenta a v opodstatněných případech bude vrácena poměrná část školného. Žádost bude individuálně posouzena ředitelem ÚJOP UK.

   • Ubytování: Záloha na ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku 50%.

  • Zrušení ubytování

   • Záloha na ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku 50%.

Poznámka: UBYTOVÁNÍ

 • Bez uhrazení zálohy na ubytování nemůžeme garantovat ubytování.

 • Ubytování je rezervováno od 1.9., není-li dohodnuto jinak.

 • Uhrazení zálohy za ubytování automaticky zajišťuje ubytování ode dne rezervace pro jednu osobu.

 • Záloha za ubytování se čerpá od příjezdu do studijního střediska (koleje).

 • Po úplném uhrazení zálohy lze další platby za ubytování provést přímo v místě ubytování. Cena ubytování je stanovena aktuálním ceníkem (dle typu ubytování a pokoje).

 • Úhrada nevratného rezervačního poplatku nevylučuje možnost uplatnění náhrady škody ze strany ÚJOP UK. Uplatnění § 2050 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je tak vyloučeno.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 • PŘED ZAČÁTKEM POJISTNÉ DOBY (do 31. srpna 2024 včetně)

  • Zaplacené pojistné se vrací po odečtení administrativního poplatku 5%.

 • PO ZAČÁTKU POJISTNÉ DOBY (po 31. srpnu 2024)

  • Vrácení peněz je možné pouze v případě zamítnutí víza (nutno doložit potvrzením vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo zastupitelským úřadem).

  • Zaplacené pojistné se vrací po odečtení administrativního poplatku ve výši 5%.


Storno podmínky pro přípravné programy LITE a FAST

 • V ceně kurzu je zahrnut nevratný registrační poplatek 5%.

 • V záloze za ubytování je zahrnut nevratný rezervační poplatek 50%.

DO 1. ZÁŘÍ

 • a) Zrušení účasti v kurzu a ubytování

  • Školné: Školné bude vráceno po odečtení registračního/storno poplatku 5% za podmínky, že nebylo využito povolení k pobytu udělené na základě dokladů vydaných ÚJOP UK k příjezdu do ČR.

  • Ubytování: Záloha na ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku 50%.

 • b) Zrušení ubytování

  • Záloha na ubytování bude vrácena po odečtení rezervačního poplatku 50%.

PO 1. LISTOPADU (včetně)

 • a) Zrušení účasti v kurzu a ubytování

  • obojí: 100% storno poplatek

 • b) Zrušení ubytování

  • 100% storno poplatek

Poznámka: UBYTOVÁNÍ

 • Bez uhrazení zálohy na ubytování nemůžeme garantovat ubytování.

 • Ubytování je rezervováno od 1.11., není-li dohodnuto jinak.

 • Uhrazení zálohy za ubytování automaticky zajišťuje ubytování ode dne rezervace pro jednu osobu.

 • Záloha za ubytování se čerpá od příjezdu do studijního střediska (koleje).

 • Po úplném uhrazení zálohy lze další platby za ubytování provést přímo v místě ubytování. Cena ubytování je stanovena aktuálním ceníkem (dle typu ubytování a pokoje).

 • Úhrada nevratného rezervačního poplatku nevylučuje možnost uplatnění náhrady škody ze strany ÚJOP UK. Uplatnění § 2050 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je tak vyloučeno.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 • PŘED ZAČÁTKEM POJISTNÉ DOBY (do 31. října 2024 včetně)

  • Zaplacené pojistné se vrací po odečtení administrativního poplatku 5%.

 • PO ZAČÁTKU POJISTNÉ DOBY (po 31. říjnu 2024)

  • Vrácení peněz je možné pouze v případě zamítnutí víza (nutno doložit potvrzením vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo zastupitelským úřadem).

  • Zaplacené pojistné se vrací po odečtení administrativního poplatku ve výši 5%.

Slevy pro přípravné programy

 • Slevu 10 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme účastníkům kurzů češtiny pořádaných Českými centry v zahraničí.

 • Slevu 5 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme absolventům našich kurzů, pokud na sebe kurzy přímo navazují.

 • Nárok na slevu musí být uveden již v on-line přihlášce. 

 • Slevy se nekumulují.


Poslední změna: 31. říjen 2023 09:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika