Přihlášení krok za krokem: Přípravné programy


KROK 1: VYPLŇTE ON-LINE PŘIHLÁŠKU

V detailu studijního programu, který jste si vybrali, klikněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT“, tím se dostanete do on-line přihlášky. Přihlášku je nutné vyplnit latinkou.

Přílohy on-line přihlášky

Do on-line přihlášky musíte vložit tyto přílohy:


a) Motivační dopis

Motivační dopis můžete napsat samostatně dle bodů níže, nebo můžete použít přiložený tento formulář (v angličtině, nebo v ruštině).


Body motivačního dopisu:

 • Důvod svého zájmu o studium v České republice, zda jste již někdy studoval český jazyk (jak dlouho).

 • Obor, který chcete v budoucnu studovat na vysoké škole

 • Jaké jsou vaše cíle po ukončení studia

 • Jaké jsou vaše jazykové znalosti ostatních jazyků

 • Stručný životopis


b) Kopie dokladu o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání

V případě, že v době vyplňování přihlášky ještě nemáte ukončené středoškolské vzdělání, přiložte k přihlášce potvrzení ze školy, kde bude uvedeno, v jakém ročníku studujete a v jakém roce bude vaše studium ukončeno.


c) Kopie pasu

Kopii pasu je možné rovnou přiložit k on-line přihlášce! Věnujte pozornost instrukcím v on-line přihlášce, kde je uvedeno, v jakých formátech a v jaké velikosti je možné soubory (přílohy) přikládat.


Po odeslání on-line přihlášky obdržíte na e-mail uvedený v přihlášce automatické potvrzení.


V potvrzení najdete:

 • PDF soubor s kopií vaší přihlášky

 • přehled dokumentů přiložených k přihlášce

 • e-mail naší referentky, která se bude zabývat zpracováním vaší přihlášky i následným vystavením všech dokumentů na pro vízum.


Veškeré záležitosti týkající se dokumentů a peněz budete řešit se studijní referentkou prostřednictvím e-mailu. Při komunikaci s referentkou vždy uvádějte jako PŘEDMĚT e-mailu své JMÉNO a PŘÍJMENÍ (latinkou) a název studijního střediska, např. Poděbrady.


KROK 2: POČKEJTE NA E-MAIL OD NAŠÍ STUDIJNÍ REFERENTKY

Jakmile vaši přihlášku zpracujeme, dostanete od naší studijní referentky e-mail s těmito dokumenty:

 • Pokyny k platbě (S těmito pokyny zaplatíte školené.)

 • Vzor smlouvy o studiu (Tento dokument má pouze informační charakter a ještě ho nemusíte ho podepisovat.)

 • Podmínky ubytování (pokud jste si rezervovali ubytování)

 • Objednávku zdravotního pojištění a vzor jejího vyplnění (pokud jste si objednali zdravotní pojištění naším prostřednictvím)

  Tento dokument musíte vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat/vyfotit a poslat zpět studijní referentce.

 • Další informační materiály


KROK 3: ZAPLAŤTE ZA KURZ

Školné musí být zaplaceno v plné výši, abychom vám mohli vystavit a poslat oficiální dopis o přijetí, který budete potřebovat k žádosti o vízum.


V případě, že o vízum nežádáte (studenti z EU nebo s pobytem v ČR), musíte školné v plné výši zaplatit nejpozději 1 týden před zahájením kurzu (v případě, že si rezervujete ubytování, může být dříve vyžadována záloha na ubytování).


KROK 4: PŘIPRAVTE SI DOKUMENTY PRO ZÍSKÁNÍ VÍZA

Po plném zaplacení kurzovného od nás dostanete tyto dokumenty:

 • oficiální potvrzení o přijetí ke studiu

 • smlouvu o studiu

 • smlouvu o ubytování (v případě, že jste si rezervovali a zaplatili ubytování)

 • smlouvu o zdravotním pojištění (v případě, že jste si rezervovali a zaplatili pojištění naším prostřednictvím)


Další dokumenty si musíte obstarat sami. Najděte si svůj konzulát na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a zkontrolujte požadavky na doklady na stránkách velvyslanectví/konzulátu ve vaší zemi!


Obvykle jsou vyžadovány tyto dokumenty:

 • mezinárodní cestovní doklad/pas (Pas musí být platný minimálně 3 měsíce po ukončení data platnosti vašeho budoucího dlouhodobého víza.)

 • potvrzení z banky o finančních prostředcích k pobytu v České republice

 • výpis z rejstříku trestů (dokument má projít dodatečnou legalizací. Příslušný stupeň legalizace se liší u jednotlivých zemí, seznam všech zemí najdete zde.

 • notářsky ověřený souhlas rodičů s pobytem v České republice (pouze pro nezletilé osoby)


Dokumenty, které si obstaráte sami musí být přeloženy do češtiny soudním překladatelem. Překlad dokumentů si můžete objednat u nás.


Více informací najdete v sekci Pobytové oprávnění.


KROK 5: OBJEDNEJTE SE NA POHOVOR NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADĚ

Najděte si svůj zastupitelský úřad / generální konzulát na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, podívejte se na instrukce ke sjednání termínu pohovoru a zaregistrujte se na pohovor.


V sekci Pohovor k získání víza vám prozradíme, jak pohovor probíhá a poradáme, jak se na něj připravit.


KROK 6. PODEJTE ŽÁDOST S DOKUMENTY

Ještě jednou si zkontrolujte požadavky na doklady na webových stránkách velvyslanectví / konzulátu ve vaší zemi! V době podání žádosti nesmí být dokumenty starší než 180 dní.


Stáhněte si a vyplňte formulář žádosti. Více informací najdete v sekci Pobytové oprávnění.


Kontaktujte náš InfoPoint prostřednictvím e-mailu studujop@ujop.cuni.cz nebo přes WhatsApp +420 778 754 481, pomůžeme vám s vyplněním formuláře žádosti a zdarma vám poradíme před pohovorem.


KROK 7: VYZVEDNĚTE SI VÍZUM

Konzulární oddělení, na kterém jste podávali žádost o udělení dlouhodobého víza/povolení k pobytu vás bude e-mailem či telefonicky informovat o výsledku vaší žádost.


V případě udělení víza budete vyzváni, abyste se dostavili na zastupitelský úřad / generální konzulát s platným pasem (pas musí být platný minimálně 3 měsíce po ukončení data platnosti vašeho budoucího dlouhodobého víza) a platnou smlouvou o zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění si můžete objednat také naším prostřednictvím.


Podmínky vrácení peněz v případě zamítnutí víza

Našim studentům jsou víza zamítána jen zřídka. Pokud vám však vízum nebude schváleno, budou vám peníze vráceny v souladu se storno podmínkami. Úplné podmínky vrácení peněz najdete zde.


ÚJOP UK INFOPOINT ‒ Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit? V případě jakýchkoli dotazů vám poradí naš InfoPoint.


e-mail studujop@ujop.cuni.cz

WhatsApp +420 778 754 481


Po celou dobu s vámi budeme v kontaktu. Referentky centrálního studentského oddělení vám budou pomáhat ve fázi podávání žádostí a vyřizování víz. Provedou vás jednotlivými úkony při přípravě dokumentů k žádosti o vízum. Po získání víza s vámi budou v kontaktu konzultanti studijních středisek. Všichni hovoří rusky a anglicky a můžete se na ně obrátit s jakýmikoliv dotazy.


Po vašem příjezdu do české republiky vám pomůžeme:

 • s registrací na cizinecké policii

 • s administrativní částí nostrifikačního procesu

 • s přihláškami na vysoké školy

 • s organizací studia

 • s poznáváním okolí (obchody, infrastruktura, doprava atd.)Poslední změna: 2. březen 2024 17:58 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika