• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

10. července 2024

Čeština pro neslyšící jako čeština pro cizince? Absolventky metodického kurzu SMEČ hodnotí jeho přínos pro svou praxi ve výuce neslyšících

Učit češtinu jako cizí nebo druhý jazyk není jednoduchá dovednost, vyžaduje zdaleka nejen talent, ale také hlavně znalosti v oblasti metodiky a didaktiky. Ty poskytuje ÚJOP UK v rámci svých metodických kurzů výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. Mezi absolventy najdeme současné i budoucí učitele češtiny. Kurz SMEČ absolvovaly i dvě středoškolské učitelky českého jazyka pro neslyšící. Jaký přínos v absolvování kurzu spatřovaly? 


„Když jsem se rozhodovala, zda se přihlásit na kurz SMEČ na ÚJOP UK, cítila jsem určitou nejistotu. Jsem neslyšící a neměla jsem zkušenosti se systémem školy ani s přístupem k neslyšícím studentům,“ popisuje své prvotní dojmy jedna z absolventek kurzu SMEČ Mgr. Petra Gluchová, která učí češtinu pro neslyšící na střední škole. „Velký dík patří Mgr. Kateřině Holubové z České unie neslyšících za zajištění přepisu přednášky do psané češtiny. Na základě toho jsem se rozhodla vstoupit do této nové výzvy.“ 


Výzvou pro učitelky neslyšících je samozřejmě nejen studium, ale i samotná jejich práce včetně shánění materiálů. „Díky existenci kurzů ZKUČ a SMEČ se můžeme i my, pedagogové neslyšících, dozvědět, jak postupovat při výuce češtiny na školách, kde se vzdělávají žáci s vadou sluchu,“ sdílí hlavní výhodu metodických kurzů ÚJOP UK pro učitelky češtiny pro neslyšící druhá z absolventek metodických kurzů, Bc. Pavlína Marešová. „V ČR neexistuje jeden vysokoškolský obor, který by nás komplexně připravil na toto povolání. V naší profesi mnohdy postupujeme intuitivně, vyrábíme si vlastní materiály, vybíráme z bohaté nabídky materiálů češtiny pro cizince, ale je toho pomálu, co by nám vyhovovalo přesně pro tuto specifickou skupinu žáků.“ Propojení metodiky výuky češtiny pro cizince a té pro neslyšící přitom také není samozřejmé, obě mají svá specifika. „V obou případech se musíme na češtinu dívat z jiného úhlu pohledu než z toho, jaký samy známe ze školy,“ vysvětluje Bc. Pavlína Marešová. „Neslyšící děti, žáci a studenti se většinou učí český jazyk obdobně jako cizinci, ale mnoho věcí je ze své podstaty jiných. Jedná-li se o žáky, studenty, kteří neslyší a používají především ke komunikaci český znakový jazyk, je ve výuce kladen důraz na osvojení si dovednosti psát a číst s porozuměním,“ upřesňuje.


A právě na tyto dvě dovednosti směřovala Pavlína Marešová v kurzu SMEČ svou pozornost. Učila se, jak využívat vzorový text, význam zařazování aktivit před, při a po čtení, což dříve opomíjela. Také se zaměřila na motivaci žáků ke psaní. Ačkoliv u neslyšících odpadají komunikační cvičení, kdy se používá mluvená čeština, díky seminářům SMEČ se studentky-učitelky dozvěděly, jak tyto aktivity modifikovat pro neslyšící žáky: jak využít písemné interakce přímo ve výuce a mít hned možnost dávat všem zpětnou vazbu nejen pomocí chatu, ale např. pomocí aplikace Slido, Padletu, také jak více využívat technické možnosti učeben. „Jsem vděčná za zajímavá témata, která jsme probírali, a za informace, které jsem díky nim získala. Kdybych měla opět možnost přihlásit se na další kurz na ÚJOP UK, určitě bych neváhala,“ hodnotí na závěr kurz SMEČ Mgr. Petra Gluchová. Obě učitelky jej absolvovaly online, což si chválily díky úspoře času i tomu, že se naučily využívat online aplikace pro tvorbu materiálů i přímo ve výuce a nevýukové weby, které oživí výuku, i jak během ní více vizualizovat, což je u neslyšících opravdu důležité.


LITERATURA K TÉMATU Čeština pro neslyšící

CÍCHA HRONOVÁ, A.; ŠTINDLOVÁ, B. Učíme se (nejen) česky: učebnice češtiny pro neslyšící děti. Praha: Jazykové centrum Ulita, 2011.

CÍCHA HRONOVÁ, A.; BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M.; KOMORNÁ, M.; NEDBALOVÁ, Ž.; PROKŠOVÁ, H.; ŠTINDLOVÁ, B.;, VODIČKOVÁ. K. Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019.


Naučíme vás, jak učit!

Aktivně podporujeme učitele češtiny.

Nabízíme metodickou výuku od celoročních kurzů po semináře a workshopy na míru.

S námi si rozšíříte a doplníte své znalosti v oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka.

Přihlaste se včas!


Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika