ZKUČ – Dvousemestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Učíte na základní, střední nebo vyšší odborné škole či ve škole mateřské? Vyučujete nebo plánujete vyučovat češtinu pro cizince v jazykové škole či na univerzitě? Získejte nové znalosti, praktické dovednosti i aktuální informace v této oblasti a zdokonalte se s námi. >>>

Termín konání
2023 – 2024
Jazyk
čeština
Místo výuky
Praha
Rozsah
128 VH / 1x za 14 dnů
Přihlášky od
Délka studia
2 semestry
Přihlášky s vízem do
Forma studia
prezenční
Přihlášky bez víza do
Cena 20 500 Zeptejte se nás

O KURZU

Základním cílem Dvousemestrálního zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka – ZKUČe – je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, na doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. Účastníci kurzu se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině.

 

V příslušných seminářích se kurz zaměřuje na podporu inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do běžné školní výuky. Věnujete se ve své pedagogické praxi žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština? Tito žáci jsou podle metodiky MŠMT chápáni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka češtiny pro cizince má přímou návaznost na jejich začlenění do běžného školního prostředí. 

 

Účastníci kurzu při splnění předepsaných podmínek získají osvědčení o absolvování. Kurz je akreditován MŠMT (MSMT-7889/2021-5-377), je tedy možné zažádat o dotaci v rámci DVPP.

 

akreditovano msmt

FORMA VÝUKY

 • kombinované studium s distančními prvky
 • zapojení samostudia a dílčích úkolů
 • společné přednášky a semináře
 • výběrové semináře zaměřené na výuku dětí, nebo dospělých – účastníci se hlásí dle zájmu
 • každý semestr tři setkání on-line podle rozvrhu
 • on-line test na konci zimního semestru
 • on-line test a závěrečná diskuse na konci letního semestru

TERMÍNY

06. 10. 2023 – 14. 06. 2024

 

128 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut) vždy v pátek

 

dva bloky podle harmonogramu

 • blok 1: 14:30 – 16.45
 • blok 2: 17:00 – 19:15

 

zimní semestr:

06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
10.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
15.12.2023
05.01.2024
19.01.2024

 

letní semestr:

02.02.2024
16.02.2024
01.03.2024
15.03.2024
22.03.2024
05.04.2024
19.04.2024
03.05.2024
17.05.2024
31.05.2024

 

Závěrečné diskusní setkání: 14. 06. 2024

CENA

20 500 Kč (160 Kč/výuková hodina)

 

Detaily k platbě dostanete obratem po odeslání přihlášky. Úhradu proveďte do 31. 8. 2023Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.

 

Storno podmínky:

Pokud zrušíte účast více než 30 dnů před začátkem kurzu: manipulační poplatek ve výši 500 Kč.

Pokud zrušíte účast méně než 30 dnů před začátkem kurzu: storno poplatek ve výši 2 000 Kč (zahrnuje i manipulační poplatek 500 Kč).

TÉMATA

 • Didaktika výuky cizího jazyka
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) a evropská jazyková politika
 • Jazykové funkce
 • Testování
 • Hodnocení a práce s chybou
 • Plánování lekce a management třídy
 • Práce se skupinou
 • Základní řečové dovednosti (jak učit mluvení, poslech, čtení a psaní)
 • Jak učit gramatiku – možnosti prezentace gramatiky, priority ve výuce gramatiky
 • Výuka fonetiky
 • Sociokulturní minimum a sociokulturní aspekty při výuce cizinců
 • Nové trendy ve výuce ČJC
 • Výuka češtiny pro děti cizince
 • Využití obrázků a signální gramatika
 • Učebnice češtiny pro cizince
 • Současná čeština
 • Využití korpusu českého jazyka ve výuce
 • a další

REFERENCE

„Celý rok hodnotím jako velmi přínosný. Veškerý přístup ze strany lektorů byl lidský, přátelský. Atmosféra při kurzech nesmírně pohodová. Informačně to bylo "našťouchané" až po strop. Odnáším si celou řadu nápadů a odkazů.“

Klára, Karlovy Vary

„Oceňuji nasazení všech lektorek a lektorů. Semináře byly plné zajímavých informací a rozhodně nelituji, že jsem se do kurzu přihlásila, i když nejsem úplný začátečník. Člověk potřebuje slyšet od specialistů i to, co ví, aby mohl zlepšit kvalitu svých lekcí.“

Eva, Praha

„Tento kurz hodnotím nejlepší možnou známkou. Především oceňuji možnost účastnit se výuky u skutečných odborníků a profesionálů v metodice výuky. Domnívám se, že ZKUČ pokrývá vše, co zájemce o tuto problematiku potřebuje vědět, a pokud ne, vyučující byli vždy schopni a ochotni podělit se o cenné zdroje, z nichž se dá dále čerpat. Na kurzu oceňuji příjemnou a přátelskou atmosféru a možnost kontaktů s kolegy z oboru. Organizačně byl kurz veden perfektně. Lidé, kteří kurz navštěvují, jsou často lidmi na křižovatce životních či profesionálních cest. Pro tyto, mezi něž se řadím, představuje ZKUČ perfektní směrovou tabuli. Pomáháte orientovat se, sdílet (nesyslíte si zkušenosti a materiály pro sebe) a posilujete oslabené sebevědomí. Děkuji za to.“

Jitka, Olomouc

„Celý kurz byl zábavný, zajímavý a plný naplněných očekávání. Na každém semináři se člověk dozvěděl alespoň něco nového a přínosného, zopakoval si, co už třeba věděl, ale spalo to někde hluboko v temnotách mozku :) Mnohokrát děkuji za péči a přípravu všem lektorům. Jsem ráda, že jsem ZKUČ absolvovala a budu ho doporučovat horem dolem :)“

Markéta, Brno


Poslední změna: 28. listopad 2022 16:41 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika