ZKUČ – Dvousemestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Učíte nebo plánujete učit češtinu pro cizince v jazykové škole nebo na univerzitě? Získejte nové znalosti a dovednosti v této oblasti, zdokonalte se. Učíte na základní, střední nebo vyšší odborné škole či ve škole mateřské>>>

Termín konání
2022 – 2023
Jazyk
čeština
Místo výuky
Praha
Rozsah
128 VH / 1x za 14 dnů
Přihlášky od
Délka studia
2 semestry
Přihlášky s vízem do
Forma studia
prezenční
Přihlášky bez víza do
Cena 19 200 Zeptejte se nás

O KURZU

Základním cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, na doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. Účastníci kurzu se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině.

 

V příslušných seminářích se kurz zaměřuje na podporu inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do běžné školní výuky. Věnujete se ve své pedagogické praxi žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština? Tito žáci jsou podle metodiky MŠMT chápáni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka češtiny pro cizince má přímou návaznost na jejich začlenění do běžného školního prostředí. 

 

Účastníci kurzu při splnění předepsaných podmínek získají osvědčení o absolvování. Kurz je akreditován MŠMT (č.j. MSMT-7889/2021-5-377), je tedy možné zažádat o dotaci v rámci DVPP.

FORMA VÝUKY

 • kombinované studium s distančními prvky
 • zapojení samostudia a dílčích úkolů
 • společné přednášky a semináře
 • výběrové semináře zaměřené na výuku dětí, nebo dospělých – účastníci se hlásí dle zájmu
 • každý semestr tři setkání on-line dle rozvrhu
 • bezproblémový přechod do on-line formy v případě nutnosti

TERMÍNY

128 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut) vždy v pátek

dva bloky vždy v pátek dle harmonogramu

 • blok 1: 14:30 - 16.45
 • blok 2: 17:00 – 19:15

 

Termín kurzu: 30.09.2022 – 24.06.2023

 

zimní semestr:

30.09.2022
07.10.2022
21.10.2022
04.11.2022
25.11.2022
02.12.2022
16.12.2022
06.01.2023
20.01.2023

 

letní semestr:

03.02.2023
17.02.2023
03.03.2023
17.03.2023
31.03.2023
14.04.2023
28.04.2023
12.05.2023
26.05.2023
09.06.2023

 

Obhajoby závěrečných prací: 23. a 24. 6. 2023

CENA

19 200 Kč (150 Kč/výuková hodina)

 

Poplatky za storno Dvousemestrálního kurzu (ZKUČ):

Manipulační poplatek 500 Kč, pokud účast zrušíte a budeme vám vracet peníze.

Pokud účast zrušíte méně než 30 dní před začátkem kurzu, účtujeme 2 000 Kč (1 500 Kč storno poplatek + 500 Kč manipulační poplatek).

 

Úhradu proveďte do 31. 8. 2022

Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.

 

Platební údaje:

Číslo účtu:  107-8145640267/0100
IBAN:  CZ53 0100 0001 0781 4564 0267
Variabilní symbol 42150
Zpráva příjemci jméno příjmení (např. Jan Novák)
Banka Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT) KOMBCZPPXXX
Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

 

Potvrzení o platbě:
Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje SOUČASNĚ S PLATBOU

na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz.

 

Faktura:

Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje PŘED PLATBOU

na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz.

TÉMATA

 • Didaktika výuky cizího jazyka
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) a evropská jazyková politika
 • Jazykové funkce
 • Testování
 • Hodnocení a práce s chybou
 • Plánování lekce a management třídy
 • Práce se skupinou
 • Základní řečové dovednosti (jak učit mluvení, poslech, čtení a psaní)
 • Jak učit gramatiku – možnosti prezentace gramatiky, priority ve výuce gramatiky
 • Výuka fonetiky
 • Sociokulturní minimum a sociokulturní aspekty při výuce cizinců
 • Nové trendy ve výuce ČJC
 • Výuka češtiny pro děti cizince
 • Využití obrázků a signální gramatika
 • Učebnice češtiny pro cizince
 • Současná čeština
 • Využití korpusu českého jazyka ve výuce
 • a další

REFERENCE

Z hodnocení ročníku (2021/2022)

„Oceňuji nasazení všech lektorek a lektorů. Semináře byly plné zajímavých informací a rozhodně nelituji, že jsem se do kurzu přihlásila, i když nejsem úplný začátečník. Člověk potřebuje slyšet od specialistů i to, co ví, aby mohl zlepši kvalitu svých lekcí.”

(Eva, Praha)

 

„Tento kurz hodnotím nejlepší možnou známkou. Především oceňuji možnost účastnit se výuky u skutečných odborníků a profesionálů v metodice výuky. Domnívám se, že ZKUČ pokrývá vše, co zájemce o tuto problematiku potřebuje vědět, a pokud ne, vyučující byli vždy schopni a ochotni podělit se o cenné zdroje, z nichž se dá dále čerpat. Na kurzu oceňuji příjemnou a přátelskou atmosféru a možnost kontaktů s kolegy z oboru. Organizačně byl kurz veden perfektně. Lidé, kteří kurz navštěvují, jsou často lidmi na křižovatce životních či profesionálních cest. Pro tyto, mezi něž se řadím, představuje ZKUČ perfektní směrovou tabuli. Pomáháte orientovat se, sdílet (nesyslíte si zkušenosti a materiály pro sebe) a posilujete oslabené sebevědomí. Děkuji za to.”

(Jitka, Olomouc)

 

„Celý kurz byl zábavný, zajímavý a plný naplněných očekávání. Na každém semináři se člověk dozvěděl alespoň něco nového a přínosného, zopakoval si, co už třeba věděl, ale spalo to někde hluboko v temnotách mozku :) Mnohokrát děkuji za péči a přípravu všem lektorům. Jsem ráda, že jsem ZKUČ absolvovala a budu ho doporučovat horem dolem :)”

(Markéta, Brno)


Poslední změna: 28. listopad 2022 16:41 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke  zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika