• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

4. září 2023

Velké setkání všech zaměstnanců ústavu

Dne 31. srpna náš Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy ukončil akademický rok 2022/2023, stalo se tak podle očekávání na velké společné poradě. Předpokládá se, že takové události nejsou zajímavé. To ale u nás neplatí. ÚJOP se stará o své zaměstnance, pečuje o svůj tým pedagogů, školí je a podporuje, plánuje a připravuje podporu studentů.


Náš ústav, to nejsou jen kurzy a zkoušky z českého jazyka. Důležitou součástí jsou i dvě speciálně zaměřená centra. Prvním pilířem je MOC. Silné jméno pro silnou větev, která učí učitele učit. Metodické a odborné centrum (MOC) je zdrojem metodických inovací v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka.Druhým specializovaným centrem je Výzkumné a testovací centrum (VTC), díky kterému jsme schopni český jazyk nejen vyučovat, ale i testovat úroveň znalostí češtiny na úrovních od A1 po C1. Toto centrum také koordinuje práci na projektu Národní plán obnovy (NPO), díky kterému budou mít zájemci možnost otestovat svou úroveň češtiny v komplexním on-line testu.Nejen, že jsme shrnuli výsledky uplynulého roku a plánovali rok nadcházející, ale také jsme se podělili o informace o činnosti a aktivitách jednotlivých oddělení, která jsou nepostradatelná pro hladký běh celé instituce a jejichž nepostradatelnou roli si mnozí uvědomí, až když dojde k technickým problémům. Osvěžili jsme si pravidla bezpečné práce s dokumenty s IT oddělením. Zjistili jsme, kolik tisíc e-mailů studijní oddělení ročně zpracuje. A také se podívali na naše sociální sítě s marketingovým oddělením. Ale tím to zdaleka nekončí. Od personálního oddělení jsme se dozvěděli o možnostech a výhodách, které jako zaměstnanci Univerzity Karlovy máme.

Nezbytnou součástí bylo projednání začátku akademického roku na učitelské poradě. Klíčovými tématy byly techniky práce v audiooralním kurzu a specifika práce s Neslovany. Bylo toho mnoho, ale díky této akci víme, na koho se v jakém případě obracet, a do nového roku vstoupíme trochu klidnější a s dobrým pocitem, že MY JSME ÚJOP UK.


Naučíme vás, jak učit!

Aktivně podporujeme učitele češtiny.

Nabízíme metodickou výuku od celoročních kurzů po semináře a workshopy na míru.

S námi si rozšíříte a doplníte své znalosti v oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka.

Přihlaste se včas!


Autor: red.

Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika