Vývoj zkoušky CCE

Průběžné změny ve zkoušce CCE jsou výsledkem revize a porovnání ověřovaných dovedností v původních subtestech – Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním, Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1), Psaní a Mluvení – s tím, jak jednotlivé úrovně definuje externí standard (Společný evropský referenční rámec, SERRJ) a jaké jsou potřeby kandidátů, kteří si volí zkoušku CCE. Takto vzniká nová podoba konstruktu zkoušky, tedy zjednodušeně toho, co je zkouškou ověřováno a k čemu se vztahuje interpretace výsledků.


Z této nové definice konstruktu vzešla mezi ley 2016 a 2021 nová podoba subtestů Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním, Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1) a Psaní.


V současné době pracujeme na aktualizaci a úpravách subtestu Mluvení všech úrovní zkoušky CCE.

Změny ve zkoušce CCE–C1 od 1. 9. 2022
Poslední změna: 24. květen 2022 20:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika