Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)

Naši mezinárodně uznávanou zkoušku z češtiny můžete skládat v Česku i v zahraničí. Je podmínkou pro vstup na vysoké školy nebo do zaměstnaní. >>>

Místo zkoušky
Úroveň zkoušky

Nevíte, kterou úroveň vybrat? Podívejte se na popis úrovní zde.

Termíny zkoušky
Čas zkoušky
Přihlášky od
Přihlášky do
Výsledky zkoušky
Počet volných míst
<<< Začněte tím, že vyberete místo, úroveň a termín zkoušky.
Cena Od 3 000 Zeptejte se nás

  O ZKOUŠCE

  Zkouška CCE ověřuje na všech pěti úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Companion Volume 2018). Zkouška splňuje 17 minimálních standardů kvality mezinárodní organizace ALTE a obdržela značku kvality Q udělovanou zkouškám, které úspěšně prošly auditem.

   q205     eu

   

  Jaké části má zkouška?

  Zkouška má několik částí (subtestů). Délka a obsah jednotlivých subtestů zkoušky záleží na úrovni, kterou si vyberete.

   

  Písemná a ústní část zkoušky se obvykle konají v jednom dni. Mezi jednotlivými subtesty písemné části zkoušky jsou pauzy.

   

  Pořadí u ústní zkoušky se losuje. Zkouška pro posledního kandidáta končí nejpozději v 19 hodin. V případě, že počet přihlášených kandidátů neumožní, aby ústní část zkoušky pro všechny kandidáty skončila nejpozději v 19:00, uskuteční se ústní část zkoušky dané úrovně také následující den. Kandidáti budou na tuto skutečnost upozorněni e-mailem po uzavření přihlášek na daný termín.

   

  cce urovne 2022

   

  Na kterou úroveň se mám přihlásit?

  cce pavouk cs 

   

  Při rozhodování, na kterou úroveň se přihlásit, můžete využít pomocnou tabulku pro sebehodnocení v češtině. Překlad tabulky do mnoha dalších jazyků najdete zde.

   

  Se sebehodnocením Vám pomůže také Evropské jazykové portfolio.

   

   

  © European Centre for Modern Languages of the Council of Europe

   

   

  Uznávání zkoušky

  Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraničí a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy, zlepšit vaši pracovní kariéru a změřit váš pokrok v češtině.

   

  • pedagogičtí pracovníci: Zkouška CCE je uznávána pro doložení znalosti českého jazyka u pedagogických pracovníků (cizinců). Přesná úroveň znalosti češtiny není určena (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), obvykle o ní rozhoduje zaměstnavatel (tj. ředitel školy).
  • trvalý pobyt v ČR: Zkouška CCE–A2 a vyšší je rovnocenná Zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt. Více informací najdete zde.
  • státní občanství ČR: Zkouška CCE–B1 a vyšší je rovnocenná Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR. Více informací najdete zde.

   

  Poplatek za zkoušku

  Po odeslání on-line přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením a užitečnými informacemi včetně pokynů k platbě poplatku za zkoušku. Poplatek za zkoušku v ČR je nutné uhradit nejpozději 3 dny po odeslání přihlášky ke zkoušce, v zahraničí do data stanoveného zahraničním zkušebním centrem. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

   

  Cena zkoušky v ČR

  Úroveň A1: 3 000 Kč
  Úroveň A2: 3 200 Kč
  Úroveň B1: 3 700 Kč
  Úroveň B2: 4 000 Kč
  Úroveň C1: 4 200 Kč

   

  Cenou se rozumí částka na účtu příjemce, tj. ÚJOP UK. Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky. Částku lze uhradit též v EUR, a to podle aktuálního kurzu Komerční Banky.

   

  Platební údaje

  Číslo účtu: 107-8145640267/0100
  IBAN: CZ53 0100 0001 0781 4564 0267
  BIC / SWIFT KÓD: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)

  Variabilní symbol: 42205
  Specifický symbol: unikátní kód přihlášky
  Konstantní symbol: 0308
  Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení 

  Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
  Účet: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

   

  Sleva na zkoušku v ČR
   
  Studenti prezenčních kurzů češtiny na ÚJOP UK 500 Kč
  Absolventi prezenčních kurzů češtiny na ÚJOP UK
  Sleva platí pouze na nejbližší termín zkoušky CCE po ukončení kurzu.
  500 Kč
  Skupinová sleva pro 6 a více osob
  Skupinová sleva platí pro skupinu 6 a více osob v případě, že se tito zájemci přihlásí na stejný termín zkoušky (nemusí se ovšem hlásit k CCE na stejné úrovni).
  5 % z ceny zkoušky

   

  Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky v ČR
  1. Do uzavření on-line přihlášek pro daný termín:
   • Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
   • Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.
  2. Po uzavření on-line přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.
  3. Po uzavření on-line přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:
   • Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
   • Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč

   

  Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky v zahraničí

  V případě, že se kandidát nechce nebo nemůže ke zkoušce v zahraničí dostavit, řídí se pokyny daného zkušebního centra. Podmínky přesunu termínu zkoušky a vracení poplatku za zkoušku zveřejňuje zkušební centrum na svých webových stránkách, případně informuje kandidáty nejpozději před výběrem poplatku za zkoušku.


  ZKUŠEBNÍ CENTRA


  CCE‒A1

  Proč skládat zkoušku CCE–A1?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni A1;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Absolvováním zkoušky CCE–A1 prokazujete, že...
  • se dokážete velmi jednoduchým způsobem účastnit nekomplikované každodenní interakce, pokud lidé mluví pomalu a zřetelně;
  • se umíte představit, ptát se a odpovídat na velmi jednoduché otázky konkrétní povahy;
  • dokážete porozumět jednoduchým konkrétním informacím (např. o vlastní osobě, o rodině, o nakupování, o práci);
  • umíte napsat velmi krátký jednoduchý text o každodenních a jednoduchých situacích.

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním + Psaní 55 min.
  Poslech s porozuměním 20–25 min.
  Mluvení 5–7 min. / 1 kandidát

   

  Příprava na zkoušku  

  CCE‒A2

  Proč skládat zkoušku CCE–A2?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni A2;
  • doklad znalosti češtiny pro trvalý pobyt v ČR;
  • vstup do studia na některé fakulty v ČR;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Složením zkoušky CCE–A2 prokazujete, že...
  • rozumíte běžnější slovní zásobě související s každodenním životem a umíte ji použít (např. o volném čase, o nakupování, zaměstnání nebo studiu);
  • dokážete obstát při jednoduché interakci s přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech;
  • umíte napsat jednoduchý osobní dopis vyjadřující poděkování nebo omluvu.

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním 40 min.
  Poslech s porozuměním 25–30 min.
  Psaní 40 min.
  Mluvení 8–10 min. / 1 kandidát

   

  Příprava na zkoušku 

  CCE‒B1

  Proč skládat zkoušku CCE–B1?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni B1;
  • vstup do studia na řadu fakult v ČR;
  • získání státního občanství ČR;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Složením zkoušky CCE–B1 prokazujete, že...
  • jste schopni si poradit s každodenními záležitostmi souvisejícími s problémy při cestování, v práci, ve studiu, při komunikaci s institucemi ve veřejném prostoru;
  • dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle;
  • umíte stručně vysvětlit a odůvodnit své názory, plány a doporučení.

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním 50 min.
  Poslech s porozuměním 35–40 min.
  Psaní 60 min.
  Mluvení 15–18 min. / 2 kandidáti

   

  Příprava na zkoušku

  CCE‒B2

  Proč skládat zkoušku CCE–B2?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni B2;
  • vstup do studia na většinu fakult v ČR;
  • uplatnění na pracovním trhu;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Složením zkoušky CCE–B2 prokazujete, že...
  • jste samostatnými uživateli jazyka, kteří si dokáží poradit i v ne zcela běžných situacích;
  • jste schopni celkem přirozeně komunikovat a diskutovat s rodilými mluvčími;
  • dokážete porozumět poměrně složitým textům na širokou škálu témata napsat je;
  • jste schopni se zorientovat i v abstraktních tématech a v tématech, která souvisí s vaším oborem (studia či profese)

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním 60 min.
  Poslech s porozuměním 40–45 min.
  Gramaticko-lexikální test 30 min.
  Psaní 80 min.
  Mluvení 18–21 min. / 2 kandidáti
   
  Příprava na zkoušku

   

   

  TIPY A RADY PRO PŘÍPRAVU: Psaní a Mluvení ‒ úroveň B2 (PDF)

  TIPY A RADY PRO PŘÍPRAVU: Psaní a Mluvení ‒ úroveň B2

   

   

  TIPY A RADY PRO ŘEŠENÍ: Psaní, úroveň B2, úloha 2 (PDF)

  CCE B2 tipy ulohy psani


  CCE‒C1

  Proč skládat zkoušku CCE–C1?
  • potvrzení zvládnutí češtiny na úrovni C1;
  • vstup do studia na lékařské fakulty v ČR;
  • uplatnění na pracovním trhu;
  • mezinárodně uznávaný certifikát.

   

  Složením zkoušky CCE–C1 prokazujete, že...
  • jste zkušenými uživateli jazyka, kteří se snadno a s vysokou mírou jistoty pohybují ve všech oblastech užívání jazyka, včetně akademické a veřejné sféry;
  • dokážete používat češtinu efektivně a flexibilně podle komunikačních situací a záměrů;
  • rozumíte složitým promluvám (přednáškám, diskusím) i na abstraktní témata, a to včetně promluv s implicitně naznačenými vztahy a myšlenkami;
  • dokážete napsat srozumitelné, podrobné a dobře uspořádané texty o složitých tématech.

   

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním 60 min.
  Poslech s porozuměním 50–55 min.
  Gramaticko-lexikální test 50 min.
  Psaní 90 min.
  Mluvení 23–27 min. / 2 kandidáti

   

  Příprava na zkoušku 

   


  VÝSLEDKY

  Pro hodnocení „uspěl(a)" je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky.

   

  Výsledky najdete za 30 dnů od termínu zkoušky na zde.

   

  Osvědčení se kandidátům zasílá poštou na adresu uvedenou v přihlášce. Pokud kandidát neobdrží osvědčení do 7 týdnů od data konání zkoušky, doporučuje se kontaktovat sekretariát VTC.

   

  Jak vypadá osvědčení?

  Vzor osvědčení A2, B1, B2 a C1 (platí pro zkoušky konané od 1. 3. 2021)

  vzor 2021 01vzor 2021 02

   

  Vzor osvědčení A1 (platí pro zkoušky konané od 2. 12. 2019)

  vzor 2019 a1 01vzor 2019 a1 02

   

  Vzor osvědčení A2, B1, B2 a C1 (platí pro zkoušky konané od 2. 12. 2019)

  vzor 2019 01vzor 2019 02

   

  Vzor osvědčení A1 (platí pro zkoušky konané do 1. 12. 2019)

  vzor do 2019 a1 01vzor do 2019 a1 02

   

  Vzor osvědčení A2, B1, B2 a C1 (platí pro zkoušky konané do 1. 12. 2019)

  vzor do 2019 01vzor do 2019 02 


  Poslední změna: 8. květen 2022 20:17 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Zeptejte se nás
  Kontakty

  Obecný kontakt:
  ujop@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 411

  Dotazy ke studiu v kurzech:
  studujop@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 420
  +420 778 754 481

  Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
  praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
  +420 224 090 210

  Dotazy ke zkoušce pro občanství:
  obcanstvi@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 451

  Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
  vtc@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 451


  IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Sledujte nás


  Jak k nám


  Ústav jazykové a odborné přípravy

  Univerzity Karlovy

  Vratislavova 29/10

  128 00 Praha 2

  Česká republika