• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

19. června 2023

Program FAST – rychlá a efektivní cesta k zahájení studia na vysoké škole


Máte zájem o studium na vysoké škole a již ovládáte češtinu na úrovni B1? Máme pro vás skvělou možnost – program FAST. Za pouhé dva semestry získáte znalost češtiny na úrovni B2+ až C1, která vám otevře dveře ke studiu na vysoké škole. Úspěšní studenti obdrží osvědčení o jazykových znalostech, které uznává více než 80 fakult veřejných škol.


Pro cizince, kteří se chtějí připravit na studium na vysoké škole v cizí zemi, je důležité absolvovat přípravný kurz. Tato příprava pomůže zlepšit vaše jazykové dovednosti, seznámit se s akademickým prostředím a rozšířit znalosti v předmětech oboru, který studujete.


S více než 900 vyučovacími hodinami vás program FAST připraví na přijímací zkoušky i na samotné studium. Před zahájením studia stačí doložit znalost češtiny certifikátem zkoušky CCE nebo jiným osvědčením ÚJOP UK o dané úrovni.


Studenti se v rámci programu zúčastňují 25 vyučovacích hodin týdně, které zahrnují rozmanité aktivity, jako jsou přednášky, semináře a studijní úkoly s individuální zpětnou vazbou od našich lektorů. Program zahrnuje dvoutýdenní adaptační kurz češtiny, seznamování s českými reáliemi, studijním střediskem a Univerzitou Karlovou.Program FAST poskytuje také možnost pravidelných individuálních konzultací s lektory Univerzity Karlovy. Studenti získávají základní učebnice, autorské materiály a licence na používání MS Teams a Moodle v rámci kurzu.


Lokality pro přípravný program se liší podle studovaného oboru. Program ke studiu medicínských a farmaceutických, přírodovědných a humanitních oborů se koná v Centru Krystal v Praze, kde studenti mohou využívat ubytování, stravování a sportovní areál. Program ke studiu ekonomických a technických oborů a IT se odehrává v centru Poděbrad s možností ubytování v blízkosti zámku, kde se výuka koná.


Kromě toho program nabízí i různé mimovýukové aktivity, jako jsou kulturní, sportovní a zábavní akce střediska, konverzační kluby, infowebináře a networking s absolventy ÚJOP UK.


Chcete studovat na české vysoké škole zcela zdarma?

Potřebujete k tomu jen dvě věci – naučit se česky a připravit se na přijímací zkoušky

S obojím Vám pomůžeme v našich přípravných programech ÚJOP

Přihlaste se včas!
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika