• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

19. května 2023

Za 100 termínů zkoušek pro účely udělování státního občanství České republiky jsme vyzkoušeli více než 25 tisíc kandidátů

Již 100. zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky pořádá v sobotu 20. května 2023 Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Zkouška se zaměřuje na znalost reálií a českého jazyka a je určena všem cizincům, kteří žádají o získání občanství České republiky.


Zkoušku ÚJOP UK se koná i díky členství v ALTE (The Associaton of Languages Testers in Europe) a jejím hlavním cílem je ověřit komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1, stanovené podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) v souladu se zákonem o státním občanství ČR.


Kromě testování znalostí češtiny také ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI), který je tvůrcem testů z českých reálií, ověřujeme znalost ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reálií naší země.


Kandidáti mají možnost přihlásit se na obě části zkoušky – české reálie a český jazyk – ve stejný den, nebo mohou každou část skládat zvlášť v různých termínech. Sobotní termín se koná v Praze, Liberci, Brně, Českých Budějovicích, Olomouci a Plzni.


První termín zkoušky se konal již 25. ledna 2014 a od té doby probíhá každý rok na 14 termínů v 10 zkušebních centrech po celé republice. Našimi partnerskými zkušebními centry jsou významné univerzity – Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého Olomouc, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita České Budějovice, Univerzita Hradec Králové a Ostravská univerzita. Zde probíhá písemná a ústní část zkoušky, písemná je následně vyhodnocována centrálně.


K přípravě na zkoušky kandidátům nabízí Ústav jazykové a odborné přípravy On-line přípravné kurzy a zkoušku Nanečisto.


Potřebujete se naučit česky?

Na ÚJOP pořádáme kurzy češtiny různé délky, intenzity a zaměření.

Studujte v centru Prahy nebo se připojte k našim on-line kurzům.

Přihlaste se včas!Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika