• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

20. února 2023

Lektoři ze třech kontinentů načerpali inspiraci pro výuku češtiny

Vyučující vede a podporuje žáky, ale kdo pomůže vyučujícím vylepšit výuku a rozšířit si znalosti? Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy pravidelně pořádá metodické kurzy k výuce češtiny jako cizího jazyka. Ty jsou určeny k prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, i na využití jak klasických tak netradičních přístupů při výuce.


Jedním z nových kurzů je SMEČ - Semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který díky on-line prostředí umožňuje zapojení účastníků z celého světa. Do kurzu se hlásí i lektoři z České republiky, kteří nemohou dojíždět na prezenční kurzy, a tím dochází k zajímavé obohacující výměně zkušeností. Letošní kurz navštěvovali čeští lektoři ze tří kontinentů a sedmi zemí - od Švýcarska, Turecka, USA, Británie, Německa, Srbska po Polsko.


Jednotlivé semináře vedou zkušení odborníci z pedagogické praxe nebo akademického prostředí a v rámci výuky seznamují účastníky kurzu s metodickými postupy, gramatikou, procvičují výuku řečových dovedností a fonetiky. Aby docházelo k přirozené výměně osobních zkušeností pracují často studenti při řešení úkolů ve skupinkách.


„Kurz byl podle mého názoru organizačně, tematicky i personálně velmi dobře připraven, logicky a přehledně strukturován, veškeré učební materiály a užitečné odkazy jsme měli k dispozici k vlastnímu využití neprodleně po každé online výuce. Díky některým lekcím jsem si uvědomil chyby a nedostatky ve vlastní výuce a jiné mi naopak poskytly náměty pro zajímavé a originální úlohy a cvičení s vlastními studenty,“ ohodnotil výuku účastník z Polska Jiří Byčkov.Osvědčení o absolvování kurzu získají účastníci po úspěšném obhájení závěrečné práce, kterou připravují ve dvojicích. Praktickým výstupem tohoto ročníku jsou pracovní listy, jejichž strukturované zadání (práce s poslechem, práce se čtením, gramatika) prověřuje získané znalosti a vyžaduje po autorech. Součástí zadání bylo také vyzkoušení pracovních listů přímo ve výuce a získání zpětné vazby od studentů


„Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, jak je náročné a složité tvořit a koncipovat jazykové cvičebnice, přesná zadání a vhodné příklady,“ pochvaloval si Jiří Byčkov koncept tvorby pracovních listů. Jeho kolega Matouš Hartman působící v Brazílii ocenil nejen různorodost úkolů zadání, ale i požadavek na kreativitu. Zatímco v loňském roce takto vznikl Sborník her, v letošní ročníku se studenti soustředili na možnosti využití podcastu Hezky česky. Finální soubor bude obsahovat pracovní listy k jeho jednotlivým dílům a také transkript, který zatím nebyl veřejnosti dostupný.


„Podívala jsem se na odevzdané pracovní listy a byla jsem opravdu nadšená. Našla jsem krásné nápady, jež budou k užitku dalším učitelům, “ uvedla organizátorka kurzu Petra Jirásková v závěrečném hodnocení.PŘIHLASTE SE NA METODICKÉ KURZY!


Recenze na SMEČ 2023


„Kurz byl v mnohém přínosný, otevřel pro mě zajímavá témata a ukázal mi nové cesty, jak přistupovat k výuce češtiny. Lekce, která mě vybídla k největšímu přemýšlení, byla rozhodně Výuka bez zprostředkovacího jazyka. Pokusil jsem se hru s opakováním základních frází aplikovat na čtrnáctiletou dceru českého krajana, která s češtinou nemá žádnou zkušenost.“

Matouš Hartman„Oceňuji zejména ochotu přednášejících diskutovat nad danou problematikou a dále možnost vyměnit si zkušenosti s ostatními kolegy.“

Tom Toms


Naučíme vás, jak učit!

Aktivně podporujeme učitele češtiny.

Nabízíme metodickou výuku od celoročních kurzů po semináře a workshopy na míru.

S námi si rozšíříte a doplníte své znalosti v oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka.

Přihlaste se včas!


Text: Petra Köppl

Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika