NOSTRIFIKACE: Vysokoškolské vzdělání


1. Dva druhy uznání zahraničního vzdělání v České republice

Existují 2 druhy uznávání zahraniční vzdělání v České republice.


A. Nostrifikace

 • Nostrifikace je doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice.


 • Vydávají veřejné vysoké školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.


 • Poplatek 3 000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení provádějí.


B. Uznání vysokoškolského vzdělání vysokou školou

 • Probíhá na konkrétní vysoké škole, jíž byla udělena institucionální akreditace.


 • Uznání platí pouze na konkrétní vysoké škole a její jednotlivé fakultě.


 • Uznání se řídí opatřením rektora, metodickým pokynem nebo metodikou konkrétní vysoké školy a postupem její konkrétní fakulty. V rámci uznání zahraničního středoškolského vzdělání vysokou školou a její fakultou nedochází k porovnávání hodinové dotace jednotlivých předmětů ani k předepsání nostrifikačních zkoušek.


 • Poplatky se platí jednotlivé fakultě v rámci přijímacího řízení vždy zvlášť podle podmínek přijímacího řízení a nastavení poplatků na fakultě.


 • Vysoká škola/fakulta může uchazeči nařídit absolvování nostrifikačního řízení (viz Nostrifikace).


2. Které dokumenty budete potřebovat?


Tyto dokumenty budete potřebovat pro uznání zahraničního vzdělání a musíte si je přivézt s sebou do České republiky:


 1. Originál (nebo 2 ověřené kopie1) diplomu a dodatek k diplomu (pokud je jeho součásti).

 2. Originál (nebo 2 ověřené kopie) seznamu všech vykonaných zkoušek (zápočtů) za celou dobu studia (pokud jsou tyto informace v dodatku k diplomu, tzv. „Diploma Supplement“, stačí přïvézt pouze „Diploma Supplement“).

 3. Diplomovou práci (není nutno překládat, či ověřovat)

 4. Doporučují se také sylaby jednotlivých předmětů (některé fakulty je vyžadují).

 5. Uchazeči o doktoranské studium musí pro navázání kontaktu s příslušnou fakultou a posouzení, kde je možné doktorandské studium realizovat, předložit téma vaší disertační práce.


S sebou si můžete přivézt také dokumenty potřebné k uznání středoškolského vzdělání pro případ, že by vám nebyl nostrifikován vysokoškolský diplom a museli byste se znovu hlásit na bakalářské studium.


UPOZORNĚNÍ:

V ceně kurzu je asistence s jednou nostrifikací (tj. buď středoškolského studia, nebo vysokoškolského diplomu).


3. Oveření pravosti dokumentů


Dokumenty musí mít příslušný stupeň legalizace (liší se u jednotlivých zemí!).

 • Někde je vyžadován pouze nižší stupeň legalizace (apostila), t.j. razítko příslušného k tomu stanoveného úřadu (např. ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo spravedlnosti). To platí pro země, které jsou smluvní stranou Haagské úmluvy z roku 1961, např. Ázerbájdžán, Arménie, Kazachstán, Moldavsko, Tádžikistán. Seznam všech zemí naleznete zde.


 • V jiných zemích se vyžaduje vyšší stupeň (superlegalizace), t.j. navíc ještě ověření z velvyslanectví ČR.


 • Pro některé země platí tzv. rovnocennost dokumentů, kdy legalizace není nutná.

  Aktuálně platí rovnocennost například pro tyto země: Bělorusko, Rusko, Moldávie, Ukrajina, Uzbekistán. Informace o zemích mezi kterými platí uznávání rovnocennost dokumentů (Smlouva o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních), lze také najít zde.


V případě nejasností kontaktujte velvyslanectví ČR ve své zemi.


4. Překlad dokumentů do češtiny


Všechny dokumenty pro uznání zahraničního vzdělání musí být přeloženy do češtiny. Pozor! Překlad může provést pouze překladatel, který je zapsán v seznamu soudních překladatelů ČR. Překlady jiných překladatelů, a to ani notářsky ověřené, české instituce neuznávají.


Správný překlad dokumentů do češtiny pro vás rádi zařídíme.Poznámky

1

Na úřadech si ponechávají ověřené kopie dokumentů. Nicméně originály si musíte přivézt s sebou z důvodu, že některé úřady je vyžadují k nahlédnutí. Ověřené kopie si můžete udělat v ČR (ověření 1 strany = 30 CZK + 21% DPH, tj. cca 1,5 EUR).


Poslední změna: 6. únor 2023 21:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika