• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

11. června 2024

ÚJOP UK na výroční konferenci českých škol v Severní Americe

V roce 2024 slaví Ústav jazykové a odborné přípravy 50 let existence jako jedné ze součástí Univerzity Karlovy, ačkoli institucionální prehistorie je ještě o 20 let starší. Není to ale výročí jediné. Mezi ostatní kulatá výročí letošního roku patří také dvě týkající se metodické spolupráce a podpory českých škol v zahraničí, konkrétně 15 let spolupráce se spolkem České školy bez hranic a 10 podpory českých škol v Severní Americe.


Tuto příležitost jsme připomněli také na výroční konferenci českých škol v Severní Americe, která se konala od 31. 5. do 2. 6. v Torontu v Kanadě. ÚJOP UK se přes 30 let pohybuje v oblasti podpory češtiny ve světě prostřednictvím kurzů jazyka a metodiky pro krajany pořádaných v rámci Programu na podporu českého kulturního dědictví. Návštěva výroční konference před deseti lety přinesla v oblasti metodických školení a spolupráce další impulz. ÚJOP UK začal připravovat semináře jednak pro výroční konferenci, jednak postupně také on-line. Skupina těch, kdo učí češtinu v Severní Americe, je veliká a jedná se o výraznou a různorodou komunitu, která určitě spoluinspirovala sestavení on-line metodického kurzu SMEČ, který již budeme realizovat potřetí.


ÚIJOP v Severní Americe


Skupiny učitelek a učitelů v zahraničí také postupně inspirují k obměnám metodického kurzu pro krajany, respektive zahraniční Čechy a Češky, který se postupně velmi proměnil od zaměření čistě na češtinu jako cizí jazyk směrem k rozšíření zacílení na češtinu jako cizí, ale také češtinu jako zděděný jazyk a jeho specifika. Tato specifikace nabývá na důležitosti právě v posledních deseti letech.


Ředitelka ÚJOP UK, Dana Hůlková Nývltová, a zástupkyně, Barbora Štindlová, představily účastnicím a účastníkům konference novinky, které ÚJOP UK za posední rok přinesl, účastnily se kulatých stolů k výuce češtiny v zahraničí a k metodické podpoře vyučujících.


ÚJOP v Severní Americe


Pozvaly také všechny, které zajímá internacionalizace na konferenci v Poděbradech v červnu, která bude streamovaná, a jejich odrostlejší „děti“ na 10. studentskou hybridní konferenci, která proběhne příští rok v dubnu a kde mohou porovnat svou češtinu a prezentační dovednosti se studenty a studentkami z celého světa.


Konference mimo jiné připomíná, jak intenzivní osobní setkávání posouvají nápady, obohacují poznatky a dovednostmi, a především působí extrémně motivačně pro všechny zúčastněné od organizátorů přes účastníky po přenášející.


Chcete studovat na české vysoké škole zcela zdarma?

Potřebujete k tomu jen dvě věci – naučit se česky a připravit se na přijímací zkoušky

S obojím Vám pomůžeme v našich přípravných programech ÚJOP

Přihlaste se včas!


„Tuto práci máme nesmírně rádi, je smysluplná a plná neprobádaných momentů, což nás motivuje k další práci,“ říká ředitelka ÚJOP UK. „Čeština je tímto způsobem světovým jazykem – mluví se s ní po celém světě, především díky českým komunitám . ÚJOP UK je největší institucí na světě, která se češtinou jako cizím / druhým / zděděným / nemateřským jazykem zabývá, takže co si můžeme oboustranně přát více než tuto spolupráci rozvíjet?“


Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika