• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

10. května 2024

Misí ÚJOP UK je podporovat mladé lidi z celého světa. Pomáháme ukrajinským studentům

Ústav jazykové přípravy Univerzity Karlovy nabízí stipendijním studentům široké spektrum výhod a možností pro přípravu na jejich zdárný start akademické kariéry. Od října 2023 do července 2024 se na studijním středisku Krystal připravuje 30 stipendistů, kteří využívají jedinečnou možnost času získat potřebné dovednosti a znalosti. Pro šestici studentů se podařilo navíc upravit studijní plán tak, aby si mohli splnit svůj sen studovat přírodní obory.


„Kdo se dobře připraví, ten má šanci vystudovat, uplatnit se a být úspěšný. Lidé, kteří navštěvují kurzy Jazyk jako brána, o tuto šanci doma přišli. Misí ÚJOP UK je podporovat mladé lidi z celého světa, kteří touží po kvalitním vzdělání, v přípravné fázi, která je fundamentem pro jejich další studium a kariéru. Jsem ráda, že v našem portfoliu můžeme pro studenty z Ukrajiny realizovat také tento kurz, a budeme se o to snažit i do budoucna,“ komentuje pomoc ukrajinským studentům ředitelka ÚJOP UK Dana Hůlková–Nývltová.


V prvních týdnech po vypuknutí válečného konfliktu začal ÚJOP UK podporovat uprchlíky, ukrajinské studentky a studenty svou odborností, kterou je ve světě proslulý – výukou češtiny.  Jen v prvním roce konfliktu se podařilo odučit 5280 vyučovacích hodin. Intenzivní jazykové kurzy češtiny pro freemovery a studenty UK z Ukrajiny, intenzivní doplňkové letní kurzy češtiny a českých reálií pro ukrajinské studenty VŠ a letní jazykové kurzy pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny navštěvovalo 438 studujících a dětí.


I v druhém roce ÚJOP UK dále pomáhá. Stipendium zahrnuje náklady na výuku, což znamená, že se studenti nemusí obávat finanční zátěže spojené se vzděláním. Kromě toho poskytuje ÚJOP UK odborné poradenství při výběru vhodné vysoké školy a asistenci při vyplňování přihlášky.


Studenti mají možnost se zapojit do volnočasových aktivit, jako jsou kulturní, sportovní a zábavní akce, konverzační kluby a info webináře, ale i v rámci předmětů mají možnost volit předměty. Většina z nich se připravuje na studium humanitních předmětů, a tak není divu, že mezi nejoblíbenější volitelné předměty patří angličtina, psychologie, sociologie.


„Ve skupinách se sešla opravdu různorodá společnost ukrajinských studentů. Většina se snaží bojovat se záludnostmi českého jazyka a mnohým se to daří velice úspěšně,“ hodnotí stipendijní studenty jejich třídní pedagog Vladimír Drbohlav a dodává: „Za nespornou výhodu považují i možnost kontaktu s ostatními zahraničními studenty ÚJOPu, takže kurzy pro ně nejsou jen intenzivním kontaktem s českým, ale i mezinárodním prostředím.“


Jeho kolegyně Irena Kobyláková doplňuje: „Studenti se celkem rychle stmelili a vytvořili pěkný kolektiv, rádi diskutují na různá témata, mají co říct, jsou chytří a šikovní a přípravu na VŠ berou velmi vážně. I díky jejich aktivnímu přístupu byla výuka bezproblémová a studenti zvládali dobře jak svižné tempo, tak širokou škálu studia češtiny. Pokud dostanou šanci, věřím, že se jí chopí zodpovědně, nepromarní ji a neztratí se. I to nám ostatně dokazovali v průběhu celého kurzu.“


Chcete studovat na české vysoké škole zcela zdarma?

Potřebujete k tomu jen dvě věci – naučit se česky a připravit se na přijímací zkoušky

S obojím Vám pomůžeme v našich přípravných programech ÚJOP

Přihlaste se včas!
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika