• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

28. února 2023

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka oslavila 20 let existence

Oslavy dvacátého výročí založení Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka odstartovala slavnostní konference, která se konala 18. února v prostorách smíchovského Impact Hubu. Sympozium odborné zájmové organizace učitelů na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení bylo současně jubilejním 80. setkáním.Slavnostního uvítání účastníků se ujala předsedkyně výboru asociace Marie Poláčková a připomněla, že sdružení bylo založena z podnětu Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v roce 2003. „Od svého vzniku poskytuje asociace metodickou i odbornou podporu učitelům češtiny jako cizího jazyka, ale zároveň je i místem přátelských setkání," uvedla.Na její vystoupení navázala ředitelka Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Dana Hůlková Nývltová, která vyjádřila potěšení z otevřenosti asociace všem učitelům i odborníkům z oboru češtiny jako cizího jazyka. „Jsem ráda, že jsem byla jako zakládající členka u toho, když Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka vznikala, a jsem o to raději, že mohu být u toho, kdy slaví na svém 80. setkání 20. leté výročí. Na prvním setkání tehdy padl od kohosi i nápad, že by členy asociace mohli být pouze zaměstnanci ÚJOP UK. Jsem ráda, že tomu tak není a že asociace představuje velikou pestrost a spolupráci, kterou jako instituce velmi rádi podporujeme,“ vyzdvihla ředitelka ústavu.


Naučíme vás, jak učit!

Aktivně podporujeme učitele češtiny.

Nabízíme metodickou výuku od celoročních kurzů po semináře a workshopy na míru.

S námi si rozšíříte a doplníte své znalosti v oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka.

Přihlaste se včas!Zatímco dopolední program byl věnován dvěma panelovým diskusím, během odpolední části probíhalo pět specializovaných workshopů. Diskusi Perspektivy výuky češtiny moderovala vedoucí Metodického a odborného centra ÚJOP UK Petra Jirásková a zaměřila se na probíhající i očekávané změny v důsledku rozšiřování on-line výuky, enormního množství cizinců na území ČR vlivem ukrajinské krize i budoucnost metod výuky češtiny a cizích jazyků jako takových. Navazující panel Specifika zkoušek z češtiny pro cizince probíhal pod vedením místopředsedy asociace Pavlem Pečeným.
V průběhu konference si účastnici mohli zakoupit u stánků učební materiály nebo si prohlédnout prezentace například Fonetického ústavu a Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nevládní neziskové organizace META podporující cizince v rovném přístupu ke vzdělání nebo spolku Moje česká škola, který provozuje portál pro rodiče a učitele dětí českých krajanů.
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

byla založena v roce 2003 a sdružuje v současné době více než 300 aktivních členů. Asociace měla první roky sídlo ve středisku ÚJOP v Hloubětíně, momentálně jí ústav poskytuje prostory ve středisku Krystal. Podporuje aktivní a pravidelnou výměnu zkušeností z výukové praxe, napomáhá metodickému rozvoji a dalšímu vzdělávání učitelů češtiny pro cizince a umožňuje jim setkávat se a sdílet radosti i problémy, které jejich práce přináší.Foto: René Volfík, AUČCJ

Text: Petra Köppl
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika