Rekvalifikační kurz Český jazyk pro cizince – pro pokročilé

Rekvalifikační kurz češtiny pro pokročilé je určen cizincům, kteří se ucházejí o práci v České republice. Podmínkou nástupu do kurzu je úspěšné absolvování navazujícího (rekvalifikačního) kurzu češtiny nejlépe na ÚJOP UK nebo jiné jazykové škole. Absolvent získá dovednosti pro rychlé uplatnění na trhu práce v různých profesních oblastech. Výstupem kurzu je Osvědčení o rekvalifikaci. Kurz je akreditovaný MŠMT a kurzovné může být zájemcům uhrazeno příslušným Úřadem práce v rámci programu rekvalifikací. >>>

Termín konání
Jazyk
čeština
Místo výuky
Praha-Voršilská
Rozsah
15 hod./ týden
Přihlášky od
Délka studia
více než 2 měsíce
Přihlášky s vízem do
Forma studia
prezenční
Přihlášky bez víza do
Cena 22 000 Zeptejte se nás

O KURZU

Navazující rekvalifikační kurz je určen zejména cizincům se znalostí ukrajinštiny / ruštiny, pro které je znalost českého jazyka nezbytným předpokladem pro vstup na trh práce. Přihlásit se můžou zájemci se základní a mírně pokročilou znalostí češtiny minimálně na úrovni A2. Rekvalifikační kurz pro pokročilé může být studentům uhrazen při splnění všech předepsaných podmínek místně příslušným Úřadem práce. Přihlásit se mohou i samoplátci.

 

Nabízíme tyto varianty rekvalifikačních kurzů:

 • Rekvalifikační kurz češtiny jako cizího jazyka pro pokročilé obecný
  • kurz pro pokročilé prezenční (151 vyučovacích hodin prezenčně)
  • Kurz pro pokročilé distanční (151 hodin on-line, zkouška prezenčně v Praze)

Rekvalifikační kurzy jsou akreditovány MŠMT (č.j. MSMT-16663/2022-5) na základě §108 zákona č.435/2004  Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.176/2009 Sb., a v souladu s §108  odst. 3 zákona o zaměstnanosti a §67 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

   

akreditovano msmt rekvalifikace

VÝUKA

Cílem kurzu je pokročilejší písemná i ústní komunikace ve všech oblastech, které se absolventa budou bezprostředně dotýkat. Absolvent kurzu bude umět komunikovat na pokročilé úrovni a rozumět běžným výrazům z různých oblastí osobního i pracovního života a bude umět tyto výrazy používat v běžné společenské i pofesní komunikaci.

 

 • 151 vyučovacích hodin
 • 3x týdně
 • 15 hodin za týden

V ceně kurzu jsou zahrnuty základní učebnice, interní výukové materiály, závěrečná zkouška a osvědčení o rekvalifikaci.

TERMÍNY

 • 01.12. 2023 – 23.02.2024
  • Prezenční
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
  • On-line
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
 • 17.01. 2024 – 26.03.2024
  • Prezenční
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
  • On-line
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
 • 15.03. 2024 – 03.06.2024
  • Prezenční
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
  • On-line
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
 • 13.05. 2024 – 24.07.2024
  • Prezenční
   • pondělí, středa, pátek (9:00–13:25)
  • On-line  (se zaměřením na školní prostředí)
   • pondělí, středa, pátek (16:00–20:15)
 • 29.07. 2024 – 06.09.2024
  • Prezenční
   • pondělí, středa, pátek (9:00–13:25)
  • On-line
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
 • 11.09. 2024 – 22.11.2024
  • Prezenční
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
  • On-line
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
 • 09.10. 2024 – 20.12.2024
  • Prezenční
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
  • On-line
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)

MÍSTO KONÁNÍ

 

Kurz probíhá ve výukových prostorách ÚJOP UK Praha-Voršilská v centru Prahy nedaleko Národního divadla. V pěší vzdálenosti je tramvajová zastávka Národní divadlo a stanice metra Národní třída. Studovat budete v moderně vybavených učebnách s interaktivními panely.

 

Potřebujete poradit?
Kontaktujte Olgu Kirchen
olga.kirchen@ujop.cuni.cz
icon phone +420 771 258 940


Poslední změna: 13. červenec 2023 16:19 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika