Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež (CCE)

Motivujte své žáky mladší 16 let ke studiu češtiny možností získat certifikát Univerzity Karlovy! >>>

Místo zkoušky
Úroveň zkoušky
Termíny zkoušky
Čas zkoušky
Přihlášky od
Přihlášky do
Výsledky zkoušky
Počet volných míst
Cena od 1 800 Zeptejte se nás

  O ZKOUŠCE

   Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež je nabízena na dvou úrovních obtížnosti:

  • CCE–A1 pro mládež
  • CCE–A2 pro mládež

  Zkouška je určena všem cizincům mladším 16 let, kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.

  Účast v žádných kurzech není pro vykonání zkoušky podmínkou. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce se vydává dvojjazyčně v češtině a angličtině, nebo němčině.

   

  Při rozhodování, o kterou úroveň požádat, využijte pomocné tabulky pro sebehodnocení, která vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages), a z Evropského jazykového portfolia pro žáky do 11 let a z Evropského jazykového portfolia pro žáky a žákyně ve věku 11–15 let.

   

  Bez vyplnění přihlášky nebude kandidát připuštěn ke zkoušce.

   

  Na termíny v ČR je nutno se přihlásit nejpozději 7 dnů před zkušebním termínem, na termíny v zahraniční do data stanoveného zahraničním zkušebním centrem.

   

  V den zkoušky se musíte k registraci dostavit nejméně 30 minut před začátkem zkoušky. S sebou si prosím přineste platný průkaz totožnosti s fotografií (např. cestovní pas nebo průkaz vydaný školou), doklad o zaplacení a psací potřeby. Před zkouškou je potřeba se seznámit se Zkušebním řádem.

  ÚROVEŇ A1

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním + Psaní 40 min.
  Poslech s porozuměním 18–23 min.
  Mluvení 5–6 min. / 1 kandidát

   

  Příprava na zkoušku  

   

  ÚROVEŇ A2

  Formát zkoušky
  subtest časový limit
  Čtení s porozuměním 30 min.
  Poslech s porozuměním 24–28 min.
  Psaní 30 min.
  Mluvení 6–8 min. / 1 kandidát

   

  Příprava na zkoušku  

   

  HODNOCENÍ ZKOUŠKY

  Uspěl(a)/neuspěl(a).

   

  Pro hodnocení „uspěl(a)" je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky, přičemž v jedné z písemných částí zkoušky je možné získat pouze 50 %. Osvědčení nemá časově omezenou platnost a vydává se dvojjazyčně v českém a anglickém, nebo německém jazyce.

  Poplatek za zkoušku v ČR

   

  Fakturační údaje potřebné k úhradě poplatku za zkoušku obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

   

  Cenou se rozumí částka na účtu příjemce UK ÚJOP, veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky.

  Částku lze uhradit též v EUR, a to dle aktuálního kurzu ČNB.

   

  Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

   

  Poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 pracovních dnů před datem konání zkoušky.


  Poslední změna: 8. květen 2022 20:17 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Zeptejte se nás
  Kontakty

  Obecný kontakt:
  ujop@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 411

  Dotazy ke studiu v kurzech:
  studujop@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 420
  +420 778 754 481

  Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
  praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
  +420 224 090 210

  Dotazy ke zkoušce pro občanství:
  obcanstvi@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 451

  Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
  vtc@ujop.cuni.cz
  +420 224 990 451


  IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Sledujte nás


  Jak k nám


  Ústav jazykové a odborné přípravy

  Univerzity Karlovy

  Vratislavova 29/10

  128 00 Praha 2

  Česká republika