• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

5. června 2024

Slavnostní předání certifikátů studentům ÚJOP z centra Krystal proběhlo v duchu přátelství a vzpomínek

Slavnostní atmosféra byla protkaná silnými emocemi, které s sebou rok intenzivního studia přinesl. Nová přátelství, zážitky a sžívání se s novou zemí a kulturou ve studentech zanechala vzpomínky, které všechny sblížily. V úvodní řeči uvedla vedoucí studijního střediska v Praze Mgr. Petra Landergott Kalvínská, že letošní akademický rok se v centru Krystal mohlo potkat téměř 250 studentů z neuvěřitelných 53 zemí světa. Některé třídy ještě ve studiu pokračují: dvě třídy ukrajinských stipendistů nebo studenti bohemistiky z pekingské univerzity.

Studijní úspěchy jsou důkazem talentu i vytrvalé práce,“ chválil a poděkoval za úsilí studentů pak zástupce ředitelky ÚJOP PhDr. Pavel Pečený, Ph.D. „Děkujeme za vaši vytrvalost a statečnost, kterou s sebou život a studium v cizí zemi nese,“ dodal a kromě gratulace popřál studentům mnoho štěstí v dalším studiu, které bude jejich cestou k osobnímu růstu.


Odměněni drobným dárkem byli i učitelé, studijní asistentky a ostatní, kteří se podíleli na zdárném chodu akademického roku v centru Krystal. Všichni přítomní si také krátkým videem připomněli zásadní a krásné chvíle celého akademického roku od inaugurace až po exkurze, výlety či soutěže.


Poté už nastal čas na samotné udělování certifikátů studentům humanitního, medicínského i přírodovědného zaměření. Třídní učitelé měli možnost také vyznamenat nejlepšího studenta ze své třídy dle výsledku závěrečné zkoušky a poté dva další podle individuálního rozhodnutí.


Za vynikající výsledky ze závěrečných zkoušek z českého jazyka za celé středisko byli vyznamenáni celkem čtyři studenti (Viktoriia Zavertana, Mariana Farkovets a Natalia Aleksandra Samborska ze slovanských tříd a Leen Ahmad ze třídy neslovanské).Chcete studovat na české vysoké škole zcela zdarma?

Potřebujete k tomu jen dvě věci – naučit se česky a připravit se na přijímací zkoušky

S obojím Vám pomůžeme v našich přípravných programech ÚJOP

Přihlaste se včas!Student/ka s nejlepším výsledkem zkoušky

Třída a třídní účitel

Jméno studenta

HS1 - Jana Borková

Zavertana Viktoriia 

HS2 - Jana Hupáková

Mariasova Elizaveta  

HS3 - Vladimír Drbohlav 

Kostenko Anastasiia 

HS4 - Irena Kobyláková 

Artemenko Daryna 

HF - Marta Krásová 

Svyrydova Mariia 

HN6 - Jaromír Kozák

Daniel Gabriel Law 

MS1 - Lucie Vodičková

Shvets Artur 

MS2 - Jana Jungová

Samborska Natalia Aleksandra 

MN1 - Lenka Mikolášová  

Masika Salim 

MN2 - Eva Cyrani 

Leen Ahmad 

MF - Tereza Valentová 

Farkovets Mariana 


Na závěr slavnostního odpoledne se se studenty rozloučila Mgr. Petra Landergott Kalvínská slovy: „Přejeme všem našim studentů mnoho štěstí do budoucího studia, ať už vede kterýmkoliv směrem“ a zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur.HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Foto: Jan Malý

Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika