• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

6. března 2024

První mikrocertifikáty na UK udělil Ústav jazykové a odborné přípravy

Rozšířit a doplnit si vzdělání i nad rámec svého studia nebo po jeho absolvování. To je hlavní myšlenkou certifikovaného vzdělávání, které iniciovala Evropská komise. Úspěšní absolventi takových kurzů pak získají nový druh osvědčení – mikrocertifikát, který zvýší jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu. Prvních čtrnáct mikrocertifikátu na UK udělil 25. ledna Ústav jazykové a odborné přípravy UK.Vůbec první mikrocertifikáty udělované na UK zamířily ke čtrnácti absolventům kurzu Čeština pro akademické prostředí, který pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP UK). S mikrocertifikátem absolventi současně získali osm kreditů.


Kurz se 135 hodinami kontaktní výuky nabízí možnost docílit ovládnutí základů jazyka se specifickým zaměřením na studenty. Ačkoli studující neusilují o složení obecné certifikované zkoušky na úrovni A1 nebo A2 (CCE), mohou dosáhnout znalostí na pomezí těchto dvou úrovní, což doloží získaný mikrocertifikát. V mnohojazyčné Evropě se budou tedy moci prokázat deklarovanou bazální znalostí dalšího jazyka.


„Udělení prvních mikrocertifikátů na UK považuji za další významný krok v zavádění mikrocertifikátů v České republice. UK plánuje umožnit získání celé řady mikrocertifikátů v různých oblastech, které otevře nejen pro studenty UK, ale také pro studenty jakýchkoliv jiných vysokých škol, tedy pro zájemce přicházející zvenku, kteří kurzy budou absolvovat v rámci svého celoživotního vzdělávání,“ zdůraznila rektorka UK Milena Králíčková.


Rektorka UK Milena Králíčková.
Rektorka UK Milena Králíčková.


Její slova pak potvrdila také prorektorka pro studijní záležitosti UK Markéta Martínková. „Díky mikrocertifikátům bude takto dosažené vzdělání uznatelné nejen v českém, ale postupně i v evropském akademickém prostředí a bude přidanou hodnotou na pracovním trhu. Tento trend, který iniciovala Evropská komise, zaručí absolventům trvalou konkurenceschopnost na trhu práce,“ podotkla.

Podmínky pro získání mikrocertifikátu

V případě kurzu Čeština pro akademické prostředí se jedná o tzv. integrovaný mikrocertifikát sestávající ze dvou základních modulů. Prvním modulem je třítýdenní intenzivní výuka češtiny, primárně připravená pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci programu Erasmus+. V zimním semestru akademického roku 2023/2024 o ni byl rekordní zájem. Tři týdny se intenzivně zdokonalovalo v základech češtiny 220 studentů ze třiceti čtyř zemí světa.


Pilotní skupina čtyřiadvaceti studentů se následně rozhodla pokračovat v navazujícím semestrálním kurzu, který je druhým modulem vedoucím k zisku certifikátu, čtrnáct z nich ho úspěšně dokončilo, zvládlo složit závěrečnou zkoušku a získalo mikrocertifikát. Stali se tak prvními absolventy s mikrocertifikátem na UK. Pocházejí přitom z pěti evropských zemí – Francie, Německa, Nizozemska, Polska a Rakouska.


Kurz však není určen pouze pro studenty Erasmus+, ale i pro zájemce z řad studentů a studentek UK nebo pro veřejnost s žádnou nebo nízkou znalostí češtiny, jak podotkla ředitelka ÚJOP UK Dana Hůlková Nývltová.


Ředitelka ÚJOP UK Dana Hůlková Nývltová.
Ředitelka ÚJOP UK Dana Hůlková Nývltová.


„Právě propojení akademické a veřejné sféry je přidanou hodnotou instituce mikrocertifikátů, protože je mohou získávat jak současní studenti akreditovaných studijních programů, tak zájemci z řad veřejnosti, ti, kdo se chtějí něco nového naučit nebo si rozšířit znalosti v daných oblastech či kvalifikaci. Dobrou zprávou pro studenty i vyučující bylo nedávné rozhodnutí Rady pro vnitřní hodnocení schválit další dva micro-credential kurzy pro náš ústav,“ říká Dana Hůlková Nývltová.

Cesta nejen k akademickému úspěchu

Na konci září začnou hned dva kurzy – Dvousemestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka a Semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka (on-line kurz). Oba kurzy určené nejen tuzemským i zahraničním učitelům češtiny, ale i studentům bohemistiky, jsou zakončené mezinárodně platným certifikátem o absolvování. Všechny tři mikrocertifikace získal ÚJOP UK na maximální možnou dobu deseti let.Mikrocertifikáty nabízejí možnost provázanosti vybraných kurzů či předmětů z akreditovaných studijních programů a vybraných kurzů celoživotního vzdělávání, které obstojí v procesu schvalování Radou pro vnitřní hodnocení UK. V tom se uplatňuje třetí role univerzity a moderní možnost trvalého vzdělávání v měnícím se světě.


Více o mikrocertifikátech i o vypsaných kurzech si můžete přečíst ZDE.


TEXT: Dana Hůlková Nývltová, Helena Zdráhalová

FOTO: Petra Köppl (ÚJOP UK), Martin Pinkas, Vladimír Šigut

Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika