• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

20. února 2024

Studium medicíny v Hradci Králové – skvělá volba!

Chtějí se stát doktorem nebo doktorkou a pomáhat lidem, avšak nejprve se rozhodli pro přípravný program medicínské obory a farmacie v Ústavu jazykové a odborné přípravy. Nyní studenty čeká těžká volba rozhodnout se, na které z lékařských fakult v České republice chtějí studovat. Seznámit se se studijními podmínkami a studentským životem jim pomohla návštěva na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1


Hradecká fakulta pořádala ve čtvrtek 15. února den otevřených dveří pro zahraniční zájemce. Studenti ze střediska v Poděbradech a Praze zaplnili v ranních hodinách Velkou posluchárnu v prostorách budovy teoretických ústavů v Šimkově, kde na ně již čekal proděkan pro výuku v angličtině profesor Emil Rudolf. „Buďte vítáni na mé alma mater,“ zahájil program a dodal: „s mnohými z vás, kteří studují v Poděbradech, jsem měl možnost mluvit online a jsem rád, že vás nyní vidím naživo. Za chvilku vám ukážeme, co vám naše fakulta můžeme nabídnout, a budete mít i dostatek času se ptát na vše, co vás zajímá.“


Po krátkém úvodním slovu se studenti rozdělili do malých skupinek a vydali se v doprovodu mediků po fakultě. Během exkurze měli možnost navštívit oddělení anatomie, biofyziky, fyziologie a simulační centrum. Studenti si nenechali ujít skvělou příležitost a v průběhu prohlídky diskutovali s doprovázejícími mediky a také se aktivně zapojovali na jednotlivých pracovištích do praktických aktivit. Největším zážitkem byl virtuální pitevní stůl, kde si účastníci mohli na displeji simulovat pitvu, a také virtuální pacienti v simulačním centru.


Po prohlídce oddělení na studenty čekala ve Velké posluchárně přehledná prezentace studijních programů Lékařské fakulty Hradec Králové, na kterou se online připojili i další zájemci o studium.


Chcete studovat na české vysoké škole zcela zdarma?

Potřebujete k tomu jen dvě věci – naučit se česky a připravit se na přijímací zkoušky

S obojím Vám pomůžeme v našich přípravných programech ÚJOP

Přihlaste se včas!


Text: Petra Köppl

Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika