• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

7. prosince 2023

Výlet do světa medicíny

Jedinečnou příležitost navštívit dvě pražské lékařské fakulty si pro studenty přípravných programů zaměřených na medicínu a farmacii připravil Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK). Zájemci o prestižní studium nahlédli do života nejstarší lékařské fakulty Univerzity Karlovy a její mladší sestry v Motole.


Vedoucí zahraničního oddělení 1. lékařské fakulty Zuzana Haniková si pro studenty pražského a poděbradského střediska připravila přehlednou prezentaci fakulty, ve které je seznámila jak s požadavky na přijímací řízení, tak i s jeho průběhem. „Zdůrazním pouze některé důležité kroky pro úspěšné přihlášení na naši fakultu, protože vím, že studentům ÚJOP UK pomáhají s přihláškami na vysoké školy kurátoři. Nebojte se jich, ale i mě a přítomných studentských zástupců na cokoli zeptat, protože tu jsme pro vás,“ uvedla Haniková a připomněla, že přijímací řízení do všech programů je otevřeno od 1. prosince do konce února 2024. Jako velkou výhodu 1. lékařské fakulty Haniková zmínila největší zastoupení pedagogů na jednoho studenta a rozsáhlou klinickou základnu v pěti pražských nemocnicích.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1


Zájem studentů vzbudily prezentace zástupců studentského spolku MEDSOC, sdružujícího zahraniční studenty 1. LF UK. „Porovnala jsem si požadavky jednotlivých lékařských fakult, kam jsem se hlásila, protože se nároky liší,“ doporučila svůj postup při přípravě na přijímací řízení zástupkyně spolku pro zubní lékařství Aisha Sadueva, alumni přípravného program ÚJOP UK v Poděbradech.


Jak spolek MEDSOC pomáhá studentům anglického studijního programu s orientací ve fakultním životě, prezentoval vedoucí studentské podpory spolku Rishabh Joneja. Velký zájem vzbudil i informacemi o pořádání sportovních akcích, jako je fotbalová liga.


Teoretickou část vystřídala praktická ukázka základů oživování na figuríně, které si mohli studenti sami vyzkoušet, a prohlídka učeben preklinických předmětů a simulátorových učeben pro stomatologické předměty.


Na studenty přípravných programů čekala v motolském areálu 2. lékařské fakulty členka kolegia a koordinátorka pro studium v anglickém jazyce Petra Fabingerová spolu s proděkanem pro studium v anglickém jazyce profesorem Davidem Kachlíkem. Pro zájemce o studium medicíny si připravili nezvyklý průběh prezentace fakulty, kdy začátek prohlídkové trasy moderní budovou začínal v podzemních prostorách návštěvou pitevny. Profesor Kachlík připravil studenty na vše, co uvidí, a následně je provedl kolem stolů, kde medici prováděli pitvy.


Po psychicky náročnějším začátku se studenti usadili v příjemné učebně s uklidňujícím výhledem na les a vyslechli si prezentaci profesora Kachlíka, který seznámil studenty například s možností skládat přijímací zkoušky i mimo Českou republiku. Petra Fabingerová provedla přítomné dalšími podrobnostmi studia na motolské fakultě. „Z pohovoru opravdu nemusíte mít strach, důležité jsou otázky o etice, vaší motivaci, proč jste se rozhodli studovat tento obor, popřípadě o vašich dalších aktivitách,“ vysvětlila koordinátorka.


Chcete studovat na české vysoké škole zcela zdarma?

Potřebujete k tomu jen dvě věci – naučit se česky a připravit se na přijímací zkoušky

S obojím Vám pomůžeme v našich přípravných programech ÚJOP

Přihlaste se včas!


Autor: Petra Köppl

Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika