• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

4. prosince 2023

Den otevřených dveří na Sutnarce ohromil studenty ÚJOP UK

Den otevřených dveří na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se stal nezapomenutelným zážitkem pro studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Na fakultu proudily 10. listopadu 2023 desítky zájemců o bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium, kteří si nenechali uniknout jedinečnou příležitost nahlédnout do více než dvacítky uměleckých ateliérů a seznámit se s prostředím i zákulisím výukových prostor designu a umění. 


Na studenty čekala v Plzni jako průvodkyně jejich lektorka z oboru architektury a umění na ÚJOP Nonna Lorenz. Studenti přípravných kurzů nemohli získat zasvěcenější průvodkyni, protože Nonna na fakultě studovala v ateliéru keramiky vedeném Gabrielem Vachem a každoročně studenty ÚJOP touto akcí provází.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1Nonna se ve své tvorbě pokouší najít rovnováhu mezi různými médii a způsoby vyjádření, její zájmy daleko přesahují původní obor a právě tento multižánrový přístup a znalost jednotlivých plzeňských ateliérů se zúročily při dni otevřených dveří. Díky jejímu přehledu se všichni zájemci o budoucí studium uměleckých oborů během chvilky rozdělili do správných uměleckých ateliérů, kde po celý den probíhaly konzultace ohledně studia a předkládaného portfolia.


Pro potenciální studenty byla velmi inspirativní možnost hovořit se současnými studenty fakulty, kteří v jednotlivých ateliérech pokračovali v práci na svých uměleckých dílech. Při neformálních hovorech sdíleli své příběhy a zkušenosti, což přineslo návštěvníkům reálný pohled na studentský život na Sutnarce.


Den otevřených dveří na Sutnarce poskytl inspiraci a informace pro budoucí studenty, kteří hledají vhodné místo pro své umělecké a designové vzdělání. Jedinečná možnost vyslechnout si hodnocení vlastního portfolia přímo od pedagogů fakulty zvýší jejich šance na přijetí. Pro všechny studenty byla možnost konzultace velkým přínosem a usnadní jim výběr nejlepších vlastních uměleckých děl předkládaných při přijímacím řízení.


Chcete studovat na české vysoké škole zcela zdarma?

Potřebujete k tomu jen dvě věci – naučit se česky a připravit se na přijímací zkoušky

S obojím Vám pomůžeme v našich přípravných programech ÚJOP

Přihlaste se včas!


Text: Petra Köppl


Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika