• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

11. října 2023

Návštěva lékařského česko-japonského sympozia posílila motivaci studentů přípravky

Téměř dvě desítky japonských studentů programu Medicínské obory a farmacie v angličtině měly v Poděbradech jedinečnou možnost zažít, jak probíhá vysoce odborné lékařské sympozium. Město Poděbrady hostilo 2. října česko-japonské sympozium 2023, které se konalo v těsné blízkosti výukových prostor Univerzity Karlovy v Divadle Na Kovárně.


Studenty u registrace osobně přivítal organizátor konference profesor MUDr. PhDr. Karel Novák, DrSc., FICS. První viceprezident nejstarší celosvětové chirurgické organizace International College of Surgeons, pod jejíž hlavičkou česko-japonská sekce poděbradské sympozium proběhlo, předvedl své znalosti japonštiny a vybídl studenty, aby se aktivně zapojili do diskuse s mladšími českými lékaři, kteří se sympozia zúčastní. Profesor Novák studenty rovněž srdečně pozval na večerní koncert lidových písní v přednesu ženského sboru Carmina Bohemica, kterého se účastnil také japonský velvyslanec.


HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1


Studenti přípravného programu ÚJOP UK se následně zaregistrovali a usadili v přednáškovém sálu, kde využili volné chvilky před oficiálním zahájením a začali debatovat s japonskými lékaři, kteří se sympozia účastnili. Akce se konala pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Vlastimila Válka, významného chirurga a senátora profesora Jana Pirka, ale i starosty města Poděbrady Romana Schulze. Ten ve své zahajovací zdravici připomněl, že v předvečer konference město slavilo výročí 800 let od první dochované písemné zmínky o existenci města Poděbrady.Účastníky sympozia pozdravil také profesor Kotaro Maeda, MD, Ph.D., prezident japonské sekce International College of Surgeons. Profesor poděkoval za pozvání na Česko-japonské chirurgické sympozium 2023 a podtrhl význam sympozia pro upevnění vazeb mezi oběma národy a pro rozvoj další spolupráce mezi chirurgy v České republice a Japonsku.


Studenti přípravného kurzu ÚJOP UK si vyslechli první část dopoledního programu, ve které se lékaři Pardubické nemocnice věnovali relativně nové metodě operační léčby karcinomu rekta – transanální totální mezorektální excizi (TaTME). Po přednášce na téma disekce postranních lymfatických uzlin u karcinomu rekta, prezentované zástupcem japonské univerzity v Kurume, přišel na řadu příspěvek profesor Maedy. Třetí řečník odborné části pronesl příspěvek na téma Dlouhodobé výsledky minimálně invazivní transanální chirurgie nádorů rekta u 243 pacientů.


Česko-japonské sympozium 2023 znamenalo pro naše studenty výjimečné setkání se světovými lékařskými kapacitami a upevnilo jejich předsevzetí vystudovat lékařskou fakultu a věnovat se vysoce zajímavému povolání.


Chcete studovat na české vysoké škole zcela zdarma?

Potřebujete k tomu jen dvě věci – naučit se česky a připravit se na přijímací zkoušky

S obojím Vám pomůžeme v našich přípravných programech ÚJOP

Přihlaste se včas!


Profesor Karel Novák

působil jako chirurg na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, ve Fakultní nemocnici v Motole a jako profesor-konzultant v nemocnicích v Příbrami a Berouně. Přednášel na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V roce 2021 byl zvolen prvním viceprezidentem prestižní organizace International College of Surgeons, což je nejvyšší pozice, jaké dosáhl český chirurg od světového předsednictví profesora Arnolda Jiráska v letech 1936–1938. Organizace působící ve více než stovce zemí světa byla založena v roce 1935 v Ženevě a má šest kontinentálních federací.

Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika