• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

15. června 2023

Sympozia mi slouží jako zdroj inspirace a motivace


Je nejvěrnější účastnice Metodického SYMPOZIA pro vyučující ze zahraničí a její infografiky vznikající z každé hodiny jsou hitem. S Annou Jakubowskou z varšavské univerzity jsem si povídala o inspiracích, které čerpá ze sympozia pro svoji výuku, a o záludnostech češtiny.


Na Metodickém SYMPOZIU pro vyučující ze zahraničí jste po jedenácté. Co vás láká každoročně se vracet do Prahy?

Přistihla jsem se, že po každém sympoziu netrpělivě čekám na začátek nového školního roku, kdy budu mít opět příležitost učit češtinu a vyzkoušet si novinky ve vlastní výuce. Sympozia mi slouží jako zdroj inspirace a motivace. Zdokonalovat své dovednosti a rozšiřovat znalosti může na první pohled působit jako snadný úkol, ale ve skutečnosti je to, pokud máte již rozsáhlé znalosti, složitější. Letos mě velmi nadchla prezentace Šárky Jeřábkové, která přednesla skvělou přednášku o zařazování příběhů do výuky češtiny pro cizince.


Mezi největší přínosy a nejzajímavější aspekt sympozií patří i interakce s ostatními lektory, kdy navzájem sdílíme cenné zkušenosti. Musím se přiznat, že na svémpracovištive Varšavě obdobnou výměnu postrádám, protože v běžném provozu není čas na sdílení. Každý se soustředí na svou práci a předávání inspirativních zkušeností není na denním pořádku. Je skutečně úžasné, že zde máme příležitost navazovat kontakty s učiteli, kteří se věnují vzdělávání různých národností, protože pozorovat, jak se ostatní věnují výuce různých kultur, je pro mě nesmírně obohacující, posouvá mě ještě dále a pomáhá mi to otevřít se novým perspektivám.


V čem jsou polští studenti češtiny jiní než studenti ostatních národností?

V mnohaohledech majíslovanské národy samozřejmě výhodu, nicméně existují i negativa, snadno se zamotají v určitých jazykových pastech. Stává se mi, že Polák použije polské slovo nebo větnou konstrukci, která je češtině podobná, ale není zcela správná. Problém pak tkví v tom, že si studenti myslí, že dobře mluví a rozumí, ale bohužel to není pravda. Proto jsem se rozhodla založit instagramový profil, kde se těmto pastem pravidelně věnuji. Navíc mi studenti stále pokládali podobné otázky a já jsem si v duchu říkala:„Ježíš Maria, kolikrát to ještě budu muset vysvětlovat!?“ Tak jsem o tom začala psát a točit krátká videa, jednotlivé posty jsou krátké a mým sledujícím to vyhovuje a pomáhá.


Na sympoziu jste proslulá tím, že děláte z jednotlivých seminářů infografiky.

Kromě výuky češtiny se věnuji také trénování kognitivních a psychosociálních dovedností. Jako trenérka se zaměřuji na to, jak se efektivně učit a jak vylepšit paměť pomocí mnemotechnik a vizuálních poznámek.


Snažím se využívat při výuce češtiny různé metody, jako je tvoření básniček nebo vět, ve kterých každé písmeno hraje určitou roli.

Například, abychom si zapamatovali obojetné souhlásky b, f, l, m, p, s, v, z, používáme mnemotechniku, nebo si každá skupina vytvoří vlastní větu. Tímto způsobem si studenti zapamatují, které písmeno odpovídá jakému významu.


Podporuji psaní a kreslení, většina mých studentů má sešit, ačkoli dnes všichni sedíme u počítačů. Když vezmeme do ruky tužku a něco nakreslíme nebo napíšeme, pracují jiné části našeho mozku, a pokud do toho přidáme ještě barvy, zlepšuje to naši schopnost zapamatovat si informace. Moji studenti si sami vytvářejí gramatické tabulky, které jsou barevně zvýrazněné, a to jim pomáhá lépe se orientovat v gramatických pravidlech.


Ale zpátky k otázce a infografikám na sympoziu. Je to tak, z každé přednášky vytvořím jeden obrázek a Petra Jirásková je potom posílá všem účastníkům. Před lety jsem to dělala rukou na papír, dnes používám iPad. Než začne sympozium, tak se mě účastníci ptají, jestli mám s sebou všechny věci a buduzase dělat infografiky.Pozorujete, že se u mladší generace mění učební návyky?

Nemám ráda studenty, kteří přijdou pozdě, nepřinesou si s sebou ani tužku, vyfotí si stránku z učebnice mobilem a myslí si, že pracují. Lidé často očekávají, že je někdo všechno naučí, ale nikdo z nás nemá takovou moc, a i kdyby tam přišel nejlepší učitel světa a dělal cokoliv, tak se to musíte naučit sami. Studenti se mě často ptají na způsob, jak se efektivněji učit, a já jim odpovídám, začni pro to prostě něco dělat a uvidíš. Mnozí studentu dneska chtějí nějakým zázračným způsobem rychle dosáhnout svého cíle, ale to nejde.


Co byste doporučila žákům ÚJOPU?

Ať se učí a radují se, že jsou v Praze a nebo v České republice, ať chodí a poslouchají a hlavně něco dělají. Protože naše vlastní práce, to je to nejdůležitější, co nám pomáhá se zlepšovat.


Metodické SYMPOZIUM pro vyučující ze zahraničí se zaměřuje na prohlubování a rozvíjení znalostí z metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. Tradičně se věnujeme tématům k výuce češtiny pro cizince (gramatika, výukové materiály, Společný evropský referenční rámec), novým technologiím ve výuce cizích jazyků i oblastem osobního rozvoje učitele. Každý ročník pak navíc akcentuje jedno konkrétní vybrané téma. Absolvent/ka kurzu obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování.


Naučíme vás, jak učit!

Aktivně podporujeme učitele češtiny.

Nabízíme metodickou výuku od celoročních kurzů po semináře a workshopy na míru.

S námi si rozšíříte a doplníte své znalosti v oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka.

Přihlaste se včas!


Text: Petra Köppl

Foto: Archiv Anna Jakubowská


Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika