• Aktuálně na ÚJOP UK

Aktuálně na ÚJOP UK

12. dubna 2023

Rekvalifikační kurz zásadně mění ukrajinským ženám kvalitu života

Téměř tři desítky ukrajinských žen v České republice úspěšně dokončily 60hodinový rekvalifikační kurz češtiny, který pořádal Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Ve výukových prostorách Centra Voršilská byla uspořádána 31. března u příležitosti ukončení výuky malá slavnost, kde studentky převzaly oficiální osvědčení o absolvování kurzu.Kurz byl zaměřen na praktické využití češtiny v každodenním i profesním životě a slavnostního závěru se účastnili také zástupci partnerských organizací, které přispěly k úspěšnému průběhu výuky. Mezi hosty byly Petra Yakubov a Kateřina Kociánová z projektu Začni učit a přítomna byla i zástupkyně neziskové organizace Člověk v tísni Veronika Kartáková, která je spoluautorkou on-line kurzu Nauč mě to.Pro vás, které chcete pracovat v českém prostředí, je rekvalifikační kurz jeden z mnoha kroků na vaší cestě. Doufám, že vám kurz pomohl a mám pro vás dobrou zprávu, už nyní se můžete přihlásit do navazujícího rekvalifikačního kurzu češtiny, který bude mít dvojnásobný počet hodin,“ potěšila přítomné studentky vedoucí Studijního střediska Praha Petra Landergott Kalvínská. Ve svém proslovu poděkovala i organizačnímu týmu vedenému Olgou Kirchen, týmu lektorů, za které se slavnostního aktu účastnili Jana Veselá a Štěpán Viktor.„Jsem velmi ráda, že jsme díky sbírce SOS Ukrajina měli možnost vytvořit online kurz češtiny a přispět tak k integraci ukrajinských uprchlíků a uprchlic. Při přípravě portálu Nauč mě to spojil síly Člověk v tísni s Českým centrem v Kyjevě a firmou Educasoft Solutions. Výsledkem je ojedinělý on-line kurz určený asistentům a pedagogům z Ukrajiny a dalším zájemcům o práci v českých školách,” uvedla Kartáková.


Právě tento kurz, jako doplněk k učebnici češtiny pro cizince, zaměřený na rozvoj konverzačních a komunikačních dovedností, které jsou nezbytné pro každodenní práci v různých situacích s žáky, rodiči a zaměstnanci škol, využívala část účastníc kurzu, které ve školství již pracují.Těší nás, že spolupráce mezi organizacemi fungují. A že díky naší organizaci a komunikaci se ukrajinské učitelky, kterým v Začni učit! pomáháme s integrací do českých škol, mohly zúčastnit kurzu, Petra Yakubov, koordinátorka projektu k podpoře a integraci ukrajinských učitelek. 


Rekvalifikační kurz ÚJOP UK pomůže ukrajinským ženám zlepšit kvalitu života v České republice a pomůže jim najít si místo v této společnosti,“ shrnuje význam kurzu jeho spoluorganizátorka, Petra Jirásková.


PŘIHLASTE SE DO KURZU!Rekvalifikační kurzy jsou akreditovány MŠMT (č.j. MSMT-16663/2022-5) na základě §108 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.176/2009 Sb., a v souladu s §108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a §67 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Sdílet na:  
Zeptejte se nás
Kontakty

Obecný kontakt:
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Dotazy ke studiu v kurzech:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Dotazy ke zkoušce pro trvalý pobyt:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Dotazy ke zkoušce pro občanství:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Dotazy ke zkoušce CCE, ke zkoušce pro LF a zkouškám NANEČISTO:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Sledujte nás


Jak k nám


Ústav jazykové a odborné přípravy

Univerzity Karlovy

Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2

Česká republika