Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) - podrobné informace

PŘIHLÁŠKY A PLATBY

1. VYBERTE SI ZKUŠEBNÍ MÍSTO

Kromě České republiky můžete zkoušku skládat ve více než 15 dalších státech.

 2. VYPLŇTE ON-LINE PŘIHLÁŠKU

Na zkoušku v ČR se musíte přihlásit nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky, v zahraničí do data stanoveného zahraničním zkušebním centrem.

Po odeslání on-line přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením a užitečnými informacemi včetně pokynů k platbě poplatku za zkoušku.

 3. ZAPLAŤTE POPLATEK ZA ZKOUŠKU

Poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 3 dny po odeslání přihlášky ke zkoušce. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

Úroveň A1: 3 000 Kč
Úroveň A2: 3 200 Kč
Úroveň B1: 3 700 Kč
Úroveň B2: 4 000 Kč
Úroveň C1: 4 200 Kč

Cenou se rozumí částka na účtu příjemce, tj. ÚJOP UK. Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky.

Částku lze uhradit též v EUR, a to podle aktuálního kurzu Komerční Banky.

Platební údaje

Číslo účtu: 107-8145640267/0100
IBAN: CZ53 0100 0001 0781 4564 0267
BIC / SWIFT KÓD: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)

Variabilní symbol: 42205
Specifický symbol: unikátní kód přihlášky
Konstantní symbol: 0308
Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Účet: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

SLEVA NA ZKOUŠKU V ČR
 
Studenti prezenčních kurzů češtiny na ÚJOP UK 500 Kč
Absolventi prezenčních kurzů češtiny na ÚJOP UK
Sleva platí pouze na nejbližší termín zkoušky CCE po ukončení kurzu.
500 Kč
Skupinová sleva pro 6 a více osob
Skupinová sleva platí pro skupinu 6 a více osob v případě, že se tito zájemci přihlásí na stejný termín zkoušky (nemusí se ovšem hlásit k CCE na stejné úrovni).
5 % z ceny zkoušky

Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky

Do uzavření on-line přihlášek pro daný termín:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

Po uzavření on-line přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.

Po uzavření on-line přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.
nahoru

O ZKOUŠCE: Jak vypadá zkouška?

urovne CCE

Jak vypadá zkouška?

Zkouška CCE ověřuje na všech pěti úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška splňuje 17 minimálních standardů kvality mezinárodní organizace ALTE a obdržela značku kvality Q udělovanou zkouškám, které úspěšně prošly auditem.

eu

 

 

 

 

Jaké části má zkouška?

Zkouška má několik částí. Délka a obsah jednotlivých subtestů zkoušky záleží na úrovni, kterou si vyberete.
subtesty CCE

  PÍSEMNÁ ČÁST ÚSTNÍ ČÁST
Úroveň Čtení s porozuměním Poslech s porozuměním Gramaticko-lexikální test Psaní Mluvení*
A1 + Psaní 55 min. 20–25 min. není v části Čtení s porozuměním 5–7 min./
1 kandidát
A2 40 min. 25–30 min. není 40 min. 10–13 min./
1 kandidát
B1 50 min. 35–40 min. není 60 min. 15–18 min./
2 kandidáti
B2 60 min. 40–45 min. 30 min. 80 min. 18–21 min./
2 kandidáti
C1 60 min. 50–55 min. 50 min. 90 min. 23–27 min./
2 kandidáti

* Pořadí kandidátů u ústní části zkoušky se losuje. Zkouška končí nejpozději v 19 hodin.

Mezi jednotlivými subtesty písemné části zkoušky jsou pauzy.

 

Na kterou úroveň se mám přihlásit?

  Seznam univerzit a fakult Seznam univerzit a fakult Seznam univerzit a fakult Seznam univerzit a fakult

Seznam vysokých škol uznávajících CCE naleznete zde.

Zkouška CCE–B2 a CCE–C1 je uznávána pro doložení znalosti českého jazyka u státních zaměstnanců, kteří žádají o přijetí do služebního poměru. Více informací najde v Zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, a ve Vyhlášce MŠMT č. 175/2015 Sb.

Zkouška CCE je uznávána také pro doložení znalosti českého jazyka u pedagogických pracovníků (cizinců). Přesná úroveň znalosti češtiny není určena (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), obvykle o ní rozhoduje zaměstnavatel (tj. ředitel školy). Pokud ale chcete žádat o uznání odborné kvalifikace podle Zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, předpokládá se znalost češtiny minimálně na úrovni B2. Více informací najdete zde.

Při rozhodování, na kterou úroveň se přihlásit, můžete využít pomocnou tabulku pro sebehodnocení v češtině. Překlad tabulky do mnoha dalších jazyků najdete zde.

Se sebehodnocením Vám pomůže také Evropské jazykové portfolio.

© European Centre for Modern Languages of the Council of Europe

nahoru

PŘED ZKOUŠKOU: Jak se připravit na zkoušku?

1. PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zkušební řád platný od 1. 1. 2020 (PDF)

Informace pro kandidáty (PDF)

 

2. VYZKOUŠEJTE SI MODELOVÉ VARIANTY TESTŮ

Od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v písemné zkoušce CCE na úrovních A1 a A2. Změny se týkají subtestu Psaní. Více informací najdete zde!

 

 

 

 

 

Modelová varianta CCE–A1 (PDF)

Manuál pro přípravu k subtestu Psaní CCE–A1 (PDF)

Modelový poslech CCE–A1 (MP3)

Modelová varianta CCE–A2 (PDF)

Manuál pro přípravu k subtestu Psaní CCE–A2 (PDF)

Modelový poslech CCE–A2 (MP3)

Modelová varianta CCE–B1 (PDF)

Manuál pro přípravu k subtestu Psaní CCE–B1 (PDF)

Modelový poslech CCE–B1 (MP3)

Modelová varianta CCE–B2 (PDF)

Komentované řešení modelové varianty
Čtení s porozuměním CCE–B2 (PDF)
Poslech s porozuměním CCE–B2 (PDF)
Gramaticko-lexikální test CCE–B2 (PDF)

Manuál pro přípravu k subtestu Psaní CCE–B2 (PDF)

Modelový poslech CCE–B2 (MP3)
Informace o zkoušce CCE–C1 (PDF)
Modelová varianta CCE–C1 (PDF)
Modelový poslech CCE–C1 (MP3)

 

3. PODÍVEJTE SE NA PLAKÁTY S TIPY A RADAMI PRO KANDIDÁTY

TIPY A RADY PRO ŘEŠENÍ: Čtení, Poslech a Gramaticko–lexikální test (PDF)

TIPY A RADY PRO ŘEŠENÍ: Čtení, Poslech a Gramaticko–lexikální test

 

TIPY A RADY PRO ŘEŠENÍ: Psaní, úroveň B2, úloha 2

TIPY A RADY PRO PŘÍPRAVU: Psaní a Mluvení ‒ úroveň B2 (PDF)

TIPY A RADY PRO PŘÍPRAVU: Psaní a Mluvení ‒ úroveň B2

 

4. KUPTE SI DALŠÍ CVIČNÉ TESTY

Herciková, Barbora - Klimešová Málková, Pavla - Pokorná, Kateřina: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň A2. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-2481-5.

Pečený, P. a kol.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2066-4.

Kotková, R. - Nováková, J. - Vodičková, K.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2 (CCE-B2). Praha: Karolinum, 2016. 978-80-246-2480-8.

POZOR! Od 1. 1. 2018 se mění testy Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test. Publikace bude možno využít pouze na přípravu k testu Psaní a k ústní části zkoušky.

 

5. VYZKOUŠEJTE SI PSANÍ CCE NANEČISTO

V rámci zkoušky CCE nanečisto si vyzkoušíte test Psaní, který nebyl veřejně publikován, tj. není z modelové varianty ani z publikací "Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny". Zadání obdržíte e-mailem a svůj text nám zašlete naskenovaný. Následně obdržíte sken opraveného psaní s komentářem.

6. PŘIHLASTE SE NA PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE CCE

Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří dosáhli v češtině úrovně B1, B2 nebo C1 a chtějí se přihlásit ke zkoušce CCE. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení ke zkoušce, ovšem může podstatně zvýšit šance na její úspěšné složení.

 

7. PODÍVEJTE SE NA DOPORUČENÉ UČEBNICE A MATERIÁLY PRO VEŘEJNOST

Přehled učebnic a dalších doporučených materiálů je pouze výběrem publikací, které studenti a učitelé často používají.

nahoru

V DEN ZKOUŠKY: Jak probíhá zkouška?

1. REGISTRACE

K registraci musíte přijít nejméně 30 minut před začátkem zkoušky.

Nezapomeňte si přinést:

  • platný mezinárodně uznávaný doklad totožnosti s fotografií (nejlépe cestovní pas)
  • doklad o zaplacení poplatku za zkoušku

 

2. PÍSEMNÁ A ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY

 Písemná a ústní část zkoušky se obvykle konají v jednom dni. Délka písemné a ústní části záleží na úrovni.

* Přesné časy subtestů naleznete zde. Mezi jednotlivými subtesty písemné části zkoušky jsou pauzy.

**V případě, že počet přihlášených kandidátů neumožní, aby ústní část zkoušky pro všechny kandidáty skončila nejpozději v 19:00, uskuteční se ústní část zkoušky pro všechny kandidáty dané úrovně následující den. Kandidáti budou na tuto skutečnost upozorněni e-mailem po uzavření přihlášek na daný termín.

Pořadí u ústní zkoušky se losuje. Zkouška pro posledního kandidáta končí nejpozději v 19 hodin.

nahoru

PO ZKOUŠCE: Jak dostanu výsledky?

Pro hodnocení „uspěl(a)" je nutné dosáhnout celkem nejméně 60 %, a to i v jednotlivých částech zkoušky.

Výsledky najdete za 30 dnů od termínu zkoušky na zde.

Osvědčení se kandidátům zasílá poštou na adresu uvedenou v přihlášce.
Pokud kandidát neobdrží osvědčení do 7 týdnů od data konání zkoušky, doporučuje se kontaktovat sekretariát VTC.

Jak vypadá osvědčení?

nahoru

Uznávání zkoušky

Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraničí a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy, zlepšit vaši pracovní kariéru a změřit váš pokrok v češtině.

Seznam vysokých škol uznávajících CCE naleznete zde.

Zkouška CCE je uznávána také pro doložení znalosti českého jazyka u pedagogických pracovníků (cizinců). Přesná úroveň znalosti češtiny není určena (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), obvykle o ní rozhoduje zaměstnavatel (tj. ředitel školy). Pokud ale chcete žádat o uznání odborné kvalifikace podle Zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, předpokládá se znalost češtiny minimálně na úrovni B2. Více informací najdete zde.

nahoru

Autoři zkoušky a výzkum

Členství v odborných organizacích

ÚJOP UK zastupuje Univerzitu Karlovu jako plnoprávného a exkluzivního člena v ALTE (The Association of Language Testers in Europe) za Českou republiku.

Naše instituce je dále členem mezinárodní asociace pro testování a hodnocení EALTA a ILTA.

Naši pracovníci jsou  členy Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Jazykovědného sdružení České republiky, Česko-slovenské asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách, AATSEEL a International Association of Teachers of Czech.

Vytváření testových variant

Na každý zkušební termín připravujeme jedinečnou testovou variantu. Testové varianty sestavujeme z úloh, které prošly pretestací a splnily předem stanovené parametry kvality z hlediska obsahu i psychometrických vlastností. Každá z úloh prochází expertním posouzením a odhadem tzv. dílčí hranice úspěšnosti.

Z těchto úloh poté sestavujeme testové varianty tak, aby se „hrubá" hranice odhadované obtížnosti co nejvíce blížila stanovené hranici úspěšnosti každého subtestu, tedy 60 %. V případě, že se takto sestavený subtest, respektive jeho mezní hranice úspěšnosti, liší od stanovených 60 % o jeden bod a více, je výsledný skór všech testovaných kandidátů podroben tzv. lineární transformaci, tedy převedení na modelovou (referenční) škálu.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X