For the media

ILPS CU is currently the only workplace in the Czech Republic that systematically tackles both general and specific aspects in the field of language and subject-oriented preparation of foreigners for study at Czech universities.

Press releases


8 November 2022

The future of language exams even those for migrants is set by the expers in Carolinum

Budoucnost jazykových zkoušek i těch pro migranty stanovují odborníci v Karolinu

29 June 2022

Ukrainian students to receive support to study in Czech preparatory courses

Ukrajinští studenti získají podporu ke studiu v přípravných kurzech češtiny

13 May 2022

The International Conference of Foreign Students of Czech knows the winners. The best translator is Katerina Stojanova

Mezinárodní konference zahraničních studentů češtiny zná vítěze. Nejlepší překladatelkou je Katerina Stojanová

16 February 2021

CCE Czech exams of comparable quality to CAE tests

Zkoušky z češtiny CCE obhájily srovnatelnou kvalitu s testy CAE

Contact for media


Oxana Kravchenko
oxana.kravchenko@ujop.cuni.cz
+420 224 990 446
 
 
 


Contacts for experts

Looking for an expert?

testing Czech as a foreign language

teaching areas

methodologies of teaching Czech as a foreign language

preparation of foreigners to study in Czech


Contact us at +420 773 754 411.


Last change: January 12, 2024 07:15 
print
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact us online
Contact

General Contact
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Support Contact - Courses:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Support Contact - Exams for Permanent Residency:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Support Contact - Exams for Citizenship:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Support Contact - CCE Exams, Exams for Faculty of Medicine, MOCK TESTS:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


ID No.: 00216208, VAT No.:  CZ00216208

Data Box ID: piyj9b4


Connect with us


How to Reach Us


The Institute for Language and Preparatory Studies of Charles University (ILPS CU) 

Vratislavova 29/10

128 00 Prague 2

Czech Republic