• ALTE 2022

ALTE 2022

The less widely spoken languages from the perspective of plurilingualism

58th Meeting and Conference, Prague, 9.‒11.11.2022


 


The development and practice of plurilingual learning, teaching and assessment is one of the important priorities in multilingual Europe and the aims include especially maintaing Europe's linguistic diversity, in which the less widely spoken languages play a crucial role, encouraging the mobility of Europe's citizens as well as social cohesion and, last but not least, the access to quality education for all.


The 2022 conference theme is meant to encourage discussion about finding ways to deal with challenges specific to learning, teaching and assessment of languages with smaller numbers of speakers or smaller number of exam candidates; as well as point out challenges that, on the other hand, languages with large numbers of speakers or larger number of language exam candidates may face.


Challenges in testing less widely spoken languages typically result from the limited possibility of the use of quantitative analyses. Less widely spoken languages also deal with less resources and data for e.g. content issues in the construction phase (corpora, text-analysis tools, etc.). Nonetheless, challenges in testing more widely spoken languages should not be put aside as, for instance, the following may become more demanding: administration and logistics, training and monitoring examiners or monitoring the examination centres.


PROGRAM


8. 11. 2022

ALTE Course in Languages for Specific Purposes Test Design

open to everybody interested in the language testing


Detaily a reagistrace

PROGRAMME

9. 11. 2022

Standing Committee Meeting

Board of Trustees Meeting

elected members only


 

10. 11. 2022

ALTE 58th Meeting

ALTE Members/Associate Members/Invidual Expert Members only


Detaily a registrace

PROGRAMME

11. 11. 2022

ALTE 58th Conference Day

open to everybody interested in the language testing


Detaily a registrace

PROGRAMME


O KONFERENCI ALTE V PRAZE

Setkání členů a konference ALTE (The Association of Language Testers in Europe – https://www.alte.org/) se konají pravidelně dvakrát ročně v různých evropských zemích a hostí je vždy jedna ze členských institucí ALTE. Jedná se o setkání a mezinárodní konferenci, na níž se setkávají odborníci z institucí, které jsou hlavními kapacitami v oblasti výuky a testování jazyků – poskytování mezinárodně platných certifikovaných zkoušek z cizích jazyků – a které hrají významnou roli při určování směru národní i nadnárodní jazykové politiky svých států.


Na začátku listopadu 2022 (9.‒11. 11. 2022) se setkání a konference po 12 letech vrací opět do Prahy, kde ji bude pořádat ÚJOP UK. Akce se bude konat v historické budově Karolina. První a druhý den jsou určeny členům ALTE, poslední den se koná konference otevřená veřejnosti. Tématem bude postavení malých jazyků (jazyků s menším počtem mluvčích nebo menším počtem uchazečů o jazykové zkoušky) v kontextu plurilingvalismu.


Program tvoří odborné přednášky, semináře a workshopy zaměřené na sdílení dobré praxe jazykové výuky, testování a hodnocení. Svou účast s hlavní přednáškou přislíbil bývalý ředitel Evropského centra pro moderní jazyky (European Centre for Modern Languages of the Council of Europe) prof. Waldemar Martyniuk. Během konference se uskuteční také kulatý stůl věnující se problematice z perspektivy velkých jazyků.


O ALTE

Asociace ALTE ‒ The Association of Language Testers in Europe byla založena roku 1989 a v současné době sdružuje 33 plnoprávných členů (Full Members) zastupujících 26 evropských jazyků a přes 100 přidružených členů (Associate Members) ze 32 zemí EU i mimo ni. Jako nevládní nezisková organizace zastává ALTE statut hosta v Radě Evropy (Participatory Status as an NGO with the Council of Europe).


Cílem ALTE je podpora spravedlivého a přesného hodnocení jazykových schopností a dovedností v Evropě i mimo ni. Plnoprávným členem se proto může stát pouze instituce, která vytváří a poskytuje jazykové zkoušky splňující 17 společných standardů ALTE. Standardy pokrývají všechny fáze procesu testování cizího jazyka od tvorby testů přes administraci a logistiku, hodnocení, statistickou analýzu až po komunikaci s uživateli zkoušky.


Mezi plnoprávné členy ALTE patří mezinárodně uznávané instituce, které hrají významnou roli při určování směru národní i nadnárodní jazykové politiky svých států, jako například University of Cambridge, Trinity College London, TestDaF-Institut, Goethe-Institut, Universidad de Salamanca, Instituto Cervantes, Centre international d'études pédagogiques (CIEP), University of Pécs, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie.


UNIVERZITA KARLOVA JAKO ČLEN ALTE

Univerzita Karlova se stala jediným plnoprávným členem ALTE v ČR v roce 2009 na základě úspěšného auditu Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE), kterou vyvíjí a poskytuje Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK). Zkouška CCE je vytvořena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) tak, aby ověřovala základní řečové dovednosti na úrovních A1–C1 (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, gramaticko-lexikální test na úrovních B2 a C1, produkci psaného textu a mluvený projev).


Zkoušku CCE uznává většina českých veřejných vysokých škol v rámci přijímacího řízení studentů-cizinců, je také vyžadována pro doložení znalosti českého jazyka řadou zaměstnavatelů. ÚJOP UK spravuje systém zkušebních center v Česku i v zahraničí. Zkušební centra jsou zpravidla zřízena na partnerských univerzitách (MUNI, UPOL), nebo v zahraničí také ve spolupráci s Českými centry (např. Berlín, Kyjev, Londýn, Moskva, Tokio, Varšava).


Díky členství v ALTE je ÚJOP UK od roku 2013 podle zákona o státním občanství také exkluzivním poskytovatelem Zkoušky z českých reálií a českého jazyka pro účely udělování státního občanství.


Last change: August 13, 2023 19:31 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact us online
Contact

General Contact
ujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 411

Support Contact - Courses:
studujop@ujop.cuni.cz
+420 224 990 420
+420 778 754 481

Support Contact - Exams for Permanent Residency:
praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
+420 224 090 210

Support Contact - Exams for Citizenship:
obcanstvi@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451

Support Contact - CCE Exams, Exams for Faculty of Medicine, MOCK TESTS:
vtc@ujop.cuni.cz
+420 224 990 451


ID No.: 00216208, VAT No.:  CZ00216208

Data Box ID: piyj9b4


Connect with us


How to Reach Us


The Institute for Language and Preparatory Studies of Charles University (ILPS CU) 

Vratislavova 29/10

128 00 Prague 2

Czech Republic