Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)

Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince nabízíme na pěti úrovních obtížnosti:

  • CCE–A1, CCE–A2, CCE–B1, CCE–B2, CCE–C1

Zkouška je určena všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.

Na zkoušku v ČR se musíte přihlásit nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky, v zahraničí do data stanoveného zahraničním zkušebním centrem (viz níže).

Poplatek za zkoušku v ČR je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

ON-LINE PŘIHLÁŠKY DOLE.

POZOR! Od 1. 1. 2016 je zkouška CCE složena úspěšně, pokud kandidát ve všech subtestech dosáhne nejméně 60% úspěšnosti. Ruší se možnost v jednom ze subtestů dosáhnout pouze 50% úspěšnosti. Více informací najdete zde.

Před zkouškou se seznamte se Zkušebním řádem a Informacemi pro kandidáty. Můžete si také vyzkoušet MODELOVÉ TESTY.

VÝSLEDKY ZKOUŠKY najdete za 30 dnů od data konání zkoušky zde.

Chcete si nacvičit strategii řešení zkoušky CCE? Přihlaste se na náš přípravný kurz!

Zkoušku je možné skládat i v zahraničí. Našimi zahraničními zkušebními centry jsou České centrum v Berlíně,               v Bratislavě, v Kyjevě, v Londýně, v Mnichově, v Moskvě, v Paříži, v Sofii, ve Varšavě, ve Vídni a Univerzita Friedricha Schillera v Jeně, Univerzita „LʼOrientale" v Neapoli a Varšavská univerzita.

Česká republika: Praha-Krystal

Termín zkoušky Sobota 28.05.2016
Úrovně: A1 (10:00), B2 (10:00)
Přihlásit se můžete do 07.05.2016

Sobota 18.06.2016
Úrovně: B1 (10:00), B2 (10:00)
Přihlásit se můžete do 28.05.2016

Středa 20.07.2016
Úrovně: B1 (10:00), B2 (10:00), C1 (10:00)
Přihlásit se můžete do 29.06.2016

Čtvrtek 25.08.2016
Úrovně: A2 (10:00), B1 (10:00), B2 (10:00), C1 (10:00)
Přihlásit se můžete do 04.08.2016

Sobota 29.10.2016
Úrovně: A2 (10:00)
Přihlásit se můžete do 08.10.2016

Sobota 05.11.2016
Úrovně: B1 (10:00), B2 (10:00), C1 (10:00)
Přihlásit se můžete do 15.10.2016

Sobota 17.12.2016
Úrovně: B1 (10:00), B2 (10:00)
Přihlásit se můžete do 26.11.2016
Místo konání

Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Krystal
José Martího 2/407, budova C
160 00 Praha 6
(mapa)

Cena

Úroveň A1: 2 800 Kč
Úroveň A2: 3 000 Kč
Úroveň B1: 3 300 Kč
Úroveň B2: 3 500 Kč
Úroveň C1: 3 800 Kč

Studenti a absolventi prezenčních kurzů českého jazyka pořádaných ÚJOP UK mají nárok na slevu! Podrobné informace o tom, kdo má nárok na slevu, najdete zde.

Kontakt

Sekretariát VTC
E-mail: vtc@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 224 990 451

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Česká republika: Praha

Zkouška je určena pouze pro studenty The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

Přihlášky jiných kandidátů budou automaticky stornovány!

Termín zkoušky Středa 01.06.2016
Úrovně: A2, B1
Přihlásit se můžete do 15.05.2016
Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Česká republika: České Budějovice

Zkouška je určena pouze pro vybrané studenty kurzů Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Přihlášky jiných kandidátů budou automaticky stornovány!

Termín zkoušky
Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Belgie: Brusel

Zkouška se koná za spolupráce Svobodné univerzity v Bruselu a Českého centra v Bruselu.

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky Sobota 25.06.2016 + Neděle 26.06.2016
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Přihlásit se můžete do 29.05.2016
Místo konání

České centrum Brusel
Avenue Adolphe Buyl, 150-152
1050 Brusel (mapa)
Belgie

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Petra James-Křivánková (Chair of Czech Language and Literature at ULB)
Adéla Jelínkova (Lecturer of Czech at ULB)
E-mail: cet@ulb.ac.be

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Bělorusko: Minsk

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky
Místo konání

Filologická fakulta Běloruské státní university
ul. K.Marksa, 31, kancelář číslo 222
220030 Minsk (mapa)
Bělorusko

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Ljubov Scupak
e-mail: ljubov_scupak@mzv.cz
tel.: 8-017-226-52-43 nebo 8-017-226-52-44

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Bulharsko: Sofie

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky Sobota 11.06.2016 + Neděle 12.06.2016
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Přihlásit se můžete do 08.05.2016
Místo konání

České centrum Sofie
Rakovski St. 100
1000 Sofie (mapa)
Bulharsko

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Marcela Zárubová
E-mail: zarubova@czech.cz
Tel.+359 2 815 54 37, +420 234 668 337, +359 878 361 268

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Francie: Paříž

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Možnost přihlášení na úroveň B1, B2 a C1 do 22.2.2016 !!!

Termín zkoušky
Místo konání

Zastupitelský úřad ČR v Paříži | Ambassade de la République tchèque à Paris
15, avenue Charles Floquet
75007 Paříž (mapa)
Francie

Cena

Úroveň A1: 70 EUR
Úroveň A2: 70 EUR
Úroveň B1: 70 EUR
Úroveň B2: 70 EUR
Úroveň C1: 70 EUR

Cenou se rozumí částka na účtu příjemce UK ÚJOP, veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky.

Informace o platbě

Číslo účtu (pouze EUR): 27-1838690257/0100
IBAN (pouze EUR): CZ94 0100 0000 2718 3869 0257
Bankovní výlohy hrazeny: OUR (všechny plátcem)

Variabilní symbol: 42205
Specifický symbol: unikátní kód přihlášky
Konstantní symbol: 0308
Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: UK ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

Kontakt

Petr Reimer
E-mail: petr_reimer@mzv.cz
Tel: 00 33 (0) 1 40 65 13 12

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Německo: Berlín

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky Sobota 25.06.2016 + Neděle 26.06.2016
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Přihlásit se můžete do 10.06.2016
Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Simona Binková
E-mail: sprachkurse@czech.cz
Tel.: +49 30 206 098 915

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Německo: Mnichov

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky Sobota 25.06.2016 + Neděle 26.06.2016
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Přihlásit se můžete do 03.06.2016
Místo konání

České centrum Mnichov
Prinzregentenstr. 7
80538 Mnichov (mapa)
Německo

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

České centrum Mnichov
E-mail: ccmunich@czech.cz
Тел.: +49 89 2102 4932

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Polsko: Katowice

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky Sobota 11.06.2016 + Neděle 12.06.2016
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Přihlásit se můžete do 08.05.2016
Místo konání

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

dr Izabela Mroczek
Email: izabela.mroczek@us.edu.pl
Tel. 32 3640 819, mob. 506 661 180

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Rakousko: Vídeň

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky
Místo konání

Ahoj Europa Neu – Zentrum für Ostsprachen
Woodhams & Maurer GmbH
Rochusgasse 6
A-1030 Wien
Rakousko
(mapa)

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Tereza Hofmanová
E-mail: hofmanova@czech.cz
Tel: +43 (0) 1 535 236013

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Rusko: Moskva

Termín zkoušky Sobota 11.06.2016
Úrovně: A1, A2
Přihlásit se můžete do 08.05.2016

Neděle 12.06.2016
Úrovně: B2
Přihlásit se můžete do 08.05.2016

Pondělí 13.06.2016
Úrovně: B1, C1
Přihlásit se můžete do 08.05.2016
Místo konání

České centrum Moskva
Julia Fučika 12–14
123056 Moskva (mapa)
Rusko

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

České centrum Moskva
E-mail: ccmoskva@czech.cz
Tel.: +7 495 276 07 22

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Slovensko: Bratislava

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky
Místo konání

Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Hviezdoslavovo nám. 8
Bratislava I
(mapa)

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Petra Darovcová
E-mail: darovcova@czech.cz
Tel: +421 254 418 215

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Ukrajina: Kyjev

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky Sobota 10.12.2016 + Neděle 11.12.2016
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Přihlásit se můžete do 06.11.2016
Místo konání

Czech Centre Kiev
ul. I. Franka 24a
01030 Kiev (map)
Ukraine

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Ljubov Semenova
E-mail: semenova@czech.cz
Tel.: +380 095 687 31 58

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Velká Británie: Londýn

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky Sobota 11.06.2016 + Neděle 12.06.2016
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Přihlásit se můžete do 08.05.2016
Místo konání

České centrum Londýn
116 Long Acre
Londýn WC2E 9PA
UK

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Renata Clarková
E-mail: clarkova@czechcentre.org.uk
Tel.: +44(0) 207 759 0072

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
skype: marketingujop Napište nám
X