Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Zkoušky

Zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)

Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince nabízíme na pěti úrovních obtížnosti:

  • CCE–A1, CCE–A2, CCE–B1, CCE–B2, CCE–C1

Zkouška je určena všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.

Na zkoušku v ČR se musíte přihlásit nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky, v zahraničí do data stanoveného zahraničním zkušebním centrem (viz níže).

Poplatek za zkoušku v ČR je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

ON-LINE PŘIHLÁŠKY DOLE.

POZOR! Od 1. 1. 2016 je zkouška CCE složena úspěšně, pokud kandidát ve všech subtestech dosáhne nejméně 60% úspěšnosti. Ruší se možnost v jednom ze subtestů dosáhnout pouze 50% úspěšnosti. Více informací najdete zde.

Před zkouškou se seznamte se Zkušebním řádem a Informacemi pro kandidáty. Můžete si také vyzkoušet MODELOVÉ TESTY.

VÝSLEDKY ZKOUŠKY najdete za 30 dnů od data konání zkoušky zde.

Chcete si nacvičit strategii řešení zkoušky CCE? Přihlaste se na náš přípravný kurz!

Zkoušku je možné skládat i v zahraničí. Našimi zahraničními zkušebními centry jsou České centrum v Berlíně,               v Bratislavě, v Bruselu, v Kyjevě, v Londýně, v Madridu, v Mnichově, v Moskvě, v Paříži, v Sofii, ve Varšavě, ve Vídni a Univerzita Friedricha Schillera v Jeně, Univerzita „LʼOrientale" v Neapoli, Univerzita Śląski v Katovicích a Varšavská univerzita.

Česká republika: Praha-Krystal

Termín zkoušky Středa 20.07.2016
Úrovně: B1 (10:00), B2 (10:00), C1 (10:00)
Přihlásit se můžete do 29.06.2016

Čtvrtek 25.08.2016
Úrovně: A2 (10:00), B1 (10:00), B2 (10:00), C1 (10:00)
Přihlásit se můžete do 04.08.2016

Sobota 29.10.2016
Úrovně: A2 (10:00)
Přihlásit se můžete do 08.10.2016

Sobota 05.11.2016
Úrovně: B1 (10:00), B2 (10:00), C1 (10:00)
Přihlásit se můžete do 15.10.2016

Sobota 17.12.2016
Úrovně: B1 (10:00), B2 (10:00)
Přihlásit se můžete do 26.11.2016
Místo konání

Ústav jazykové a odborné přípravy
Studijní středisko Praha-Krystal
José Martího 2/407, budova C
160 00 Praha 6
(mapa)

Cena

Úroveň A1: 2 800 Kč
Úroveň A2: 3 000 Kč
Úroveň B1: 3 300 Kč
Úroveň B2: 3 500 Kč
Úroveň C1: 3 800 Kč

Studenti a absolventi prezenčních kurzů českého jazyka pořádaných ÚJOP UK mají nárok na slevu! Podrobné informace o tom, kdo má nárok na slevu, najdete zde.

Kontakt

Sekretariát VTC
E-mail: vtc@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 224 990 451

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Belgie: Brusel

Zkouška se koná za spolupráce Svobodné univerzity v Bruselu a Českého centra v Bruselu.

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky
Místo konání

Université Libre de Bruxelles, campus Solbosch
Avenue Franklin Roosevelt 50
1050 Brusel (mapa)
Belgie

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Petra James-Křivánková (Chair of Czech Language and Literature at ULB)
Adéla Jelínkova (Lecturer of Czech at ULB)
E-mail: cet@ulb.ac.be

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Německo: Mnichov

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky
Místo konání

České centrum Mnichov
Prinzregentenstr. 7
80538 Mnichov (mapa)
Německo

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

České centrum Mnichov
E-mail: ccmunich@czech.cz
Тел.: +49 89 2102 4932

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Ukrajina: Kyjev

Přesné datum a čas budou upřesněny vzhledem k počtu přihlášených kandidátů.

Termín zkoušky Sobota 10.12.2016 + Neděle 11.12.2016
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Přihlásit se můžete do 06.11.2016
Místo konání

Czech Centre Kiev
ul. I. Franka 24a
01030 Kiev (map)
Ukraine

Cena

Bližší informace o platbě včetně cen obdržíte e-mailem.

Kontakt

Ljubov Semenova
E-mail: semenova@czech.cz
Tel.: +380 095 687 31 58

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
skype: marketingujop Napište nám
X